הסיבה לירידה ברווח הנקי של אמות השקעות

עלויות עסקה כוללות מסי רכישה, עלויות ליווי משפטי, בדיקת נאותות, תיווך ועוד.
עד לאחרונה חלק מהחברות העמיסו את עלויות העסקה לשווי ההוגן של הנכסים.
החלטת אכיפה של רשות ניירות ערך שמה לחגיגה הזאת סוף.