השותפים בפרויקט תמר דלק קידוחים

מה נשאר לדלק ממכירת פרויקט תמר?

בוקר טוב חברים, דלק קידוחים דווחה אתמול על התקשרות במזכר הבנות לא מחייב למכירת זכויות השותפות בפרויקט תמר. המשמעות של "מזכר הבנות לא מחייב" היא שאין כל וודאות שיחתם הסכם …

קבוצת דלק תזרים מזומנים חזוי

התמח של קבוצת דלק 2021

בוקר טוב חברים, הפוסט היום עוסק בתזרים המזומנים החזוי של קבוצת דלק. ובמילים אחרות, איך בדיוק קבוצת דלק מתכוונת לשרת את החוב שלה בעתיד הקרוב? לא מדובר בניתוח יכולת הפירעון …

קבוצת דלק - עץ אחזקות 2019

קבוצת דלק – החוב פיננסי

בוקר טוב חברים, מחזיקי האג"ח של קבוצת דלק יצביעו היום האם להעמיד את החוב של החברה לפירעון מידי. עיון בדוחות הכספיים של החברה מגלה שגם לבנקים יש עילות להעמדת החוב …

קבוצת דלק אגח לא

בין תעודת פטירה לתעודת ביטוח

בוקר טוב חברים, לפני שלושה שבועות (וקצת) מידרוג הורידה את דירוג אגרות החוב של קבוצת דלק לרמה של Ca. זאת הורדת דירוג דרמטית של ארבעה-עשר נוצ'ים שלטענת מידרוג משקפת הערכה …

קבוצת דלק עץ אחזקות

ההלוואה של סיטיבנק לקבוצת דלק

בוקר טוב חברים, היום נתמקד בהלוואה שסיטיבנק העמיד לקבוצת דלק ושיתרתה 57 מיליון דולר. סיטיבנק טוען שיש לו עילה לפירעון מיידי, ואף סגר עסקה למכירת רוב יחידות דלק קידוחים המשועבדות …

דלק נגד דלק - עץ אחזקות

דלק נגד דלק – לגופו של עניין

בשבוע שעבר התקשורת געשה בעקבות ההחלטה של איתן ששינסקי לספק חוות דעת לקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה. עם כל הכבוד לשאלות המוסריות (ויש כבוד), הביקורות לגופו של אדם מנעה דיון …