קללת המנצח - גרסת הסדרי החוב

קללת המנצח – גרסת הסדר החוב

קללת המנצח היא רעיון שלפיו מי שזוכה במכרז משלם מחיר הגבוה מערכו הכלכלי של הנכס.
בהסדרי החוב שבהם יש התמחרות, ה"מנצח" במאבק השליטה, עלול להפסיד את כספו.
זה קרה לאדוארדו אלשטיין ומוטי בן משה באי.די.בי, וזה קרה ללב לבייב באפריקה.

לב לבייב משתין

לב לבייב – בין רקפת לציון

מרבית אחזקותיו של לב לבייב באפריקה השקעות משועבדות לטובת בנק הפועלים. כשמנכ"ל בנק הפועלים תופס "טייקון" באשכיו, זה לא מוזר שה"טייקון" משתין על מנכ"לית בנק לאומי.

אפריקה – הבעת אמון או ספין?

אחרי צניחה של 20% באגרות החוב, באפריקה שבשליטת לב לבייב דיווחו על אישור תכנית לרכישה חוזרת של אג"ח בסכום של 400 מיליון שקל. סכום מכובד גם ביחס לחוב של אפריקה …