הסיבה לירידה ברווח הנקי של אמות השקעות

עלויות עסקה כוללות מסי רכישה, עלויות ליווי משפטי, בדיקת נאותות, תיווך ועוד.
עד לאחרונה חלק מהחברות העמיסו את עלויות העסקה לשווי ההוגן של הנכסים.
החלטת אכיפה של רשות ניירות ערך שמה לחגיגה הזאת סוף.

אמות הכי טוב אגח השקעות

אמות (הכי טוב אג"ח) השקעות

אמות פרעה חוב בנקאי באמצעות התמורה שגויסה בהנפקת אג"ח.
המהלך צפוי להגדיל את ה-FFO של אמות ב-4.7 אגורות החל מ-2018.
מחזור החוב מעיד על הנחיתות של אגרות החוב ביחס לאשראי הבנקאי.

אמות - תחזית מעודכנת לשנת 2017

אמות מעדכנת את התחזית לשנת 2017

אמות השקעות פרסמה עדכון לתחזיות של ההנהלה לשנת 2017
FFO ריאלי – התחזית המעודכנת נמצאת בטווח התחתון של התחזית המקורית.
FFO למניה – הטווח התחתון של התחזית המעודכנת נמוך מזה של התחזית המקורית.