אמות הכי טוב אגח השקעות

אמות (הכי טוב אג"ח) השקעות

אמות פרעה חוב בנקאי באמצעות התמורה שגויסה בהנפקת אג"ח.
המהלך צפוי להגדיל את ה-FFO של אמות ב-4.7 אגורות החל מ-2018.
מחזור החוב מעיד על הנחיתות של אגרות החוב ביחס לאשראי הבנקאי.

הנהלת אנרג'יקס לא מצליחה לחזות את כיוון הרוח

ההנהלה של אנרג'יקס, שעוסקת בתחום אנרגיית הרוח, מתקשה לזהות לאן נושבת הרוח.
"מתקשה" זה ביטוי סולחני* לסדרה של ניסיונות כושלים לספק תחזיות לתוצאות החברה.
לפני יומיים הופחתה התחזית של אנרג'יקס ל-2017 בפעם השלישית תוך שנה.