דעה: זהבה גלאון – "שרת הפופוליזם"

נותרו עוד חמישה שבועות בדיוק עד לבחירות לכנסת שיערכו ב-17 במרץ.
עדיין מוקדם לקבוע מי יכהן כראש הממשלה ומי יתמנה לתפקיד שר האוצר.
דבר אחד בטוח והוא נכון לכל ממשלה שתקום:
המועמדת הראויה ביותר לתפקיד "שרת הפופוליזם" היא יו"ר מרצ, זהבה גלאון.

זהבה גלאון הנפקת קבוצת דלק

"אני קוראת לכם שלא לקחת חלק בהנפקה המיועדת ולא לרכוש אג"ח מקבוצת דלק או מכל חברה אחרת בבעלותו של יצחק תשובה".

עכשיו באים, זהבה? אחרי שהמסיבה נגמרה?
במאי 2014 גייסו דלק קידוחים ואבנר, שתיהן עונות על ההגדרה "חברות בבעלותו של יצחק תשובה", סכום עתק של 2 מיליארד דולר מתוך ביקושים גבוהים עוד יותר שהסתכמו ב-13.5 מיליארד דולר(!)
האם גם אז נזעקה גלאון לנוכח ה"פשע" בשם ההגנה על כספי ציבור המשקיעים?
בכל אופן, אני לא מצאתי כל זכר להתייחסות של גלאון לעניין.
[הגולש הישר שיעמיד אותי על טעותי יזכה לבחור בין קרדיט הולם / חיי עולם הבא]

לא ניתן לחשוד בי כמי שנמנה על מעריציו של יצחק תשובה.
כתבתי לא פעם שעצם העובדה שבמסגרת הסדר החוב של דלק נדל"ן יצחק תשובה הכניס את היד עמוק לכיס הפרטי, לעומת אחרים שבחרו להשאיר אותה קפוצה ומיוזעת, לא הופכת אותו לצדיק ואף לא מזכה אותו במחיאות כפיים.
לא זאת אף זאת, לדעתי ההתנהלות של תשובה במהלך הסדר החוב הייתה לא פחות משערורייתית.

לשמיטת חובות יש מחיר, ועל התנהלות שערורייתית צריך לשלם.
אבל מכאן ועד ל"חרם" הטוטלי שזהבה גלאון קוראת לו הדרך עוד ארוכה.
אפילו עבריינים שהורשעו בדין וישבו שנים בבית האסורים מקבלים את הזכות לחזור לחברה.
איזה הגיון יש בהחמרת הדין עם שומטי החובות, מעבר לזה שחל על רוצחים, אנסים, ושאר בני בליעל?
(אומנם שומטי החובות הואשמו והורשעו ציבורית ותקשורתית, בין היתר על ידי כותב הפוסט הזה, אולם אין חולק שמבחינה משפטית הם אינם בגדר עבריינים. כל עוד לא יוכח אחרת).

החטא ועונשו

לב לבייב בעל השליטה באפריקה, נמנה בין "שומטי החובות" ומוזכר בנשימה אחת עם יצחק תשובה, נוחי דנקנר, יוסי מימן, אילן בן דב, מוטי זיסר ושות'.
האם גם לבייב הוא "פסול אשראי"?
או שאולי דווקא המוניטין שרכש עצמו בעלות של 750 מיליון שקל שהוזרמו לאפריקה במסגרת הסדר החוב הופכים אותו לראוי אפילו יותר מאחרים שלא עמדו ב"מבחן תרומת הבעלים"?

המשקיעים חייבים ללמוד מהניסיון שצברו במהלך הגל העכור של הסדרי החוב שתחילתו ב-2008, ואחריתו מי ישורנו.
טוב יעשו המוסדיים אם יתעקשו על קבלת ביטחונות בהנפקות אג"ח, ובייחוד בגיוסי חוב של חברות שבשליטת אלו שנושאים בתיקם האישי הסדר חוב.

כך היה בהנפקת אג"ח כח' של אפריקה בספטמבר 2014:

אפריקה שעבוד על אפי פיתוח

כך היה בהנפקת האג"ח של דלק קידוחים אבנר ("תמר בונד") במאי 2014:

תמר בונד שעבוד תמר

כך צריך להיות בהנפקת האג"ח של קבוצת דלק.