מדד הבסיס של אגח צמודה

שלום חברים,
הבוקר אחד החברים במועדון אג"ח שאל אותי:
"איך אפשר למצוא את מדד הבסיס של אג"ח צמודה?"

הנה תשובה המלאה,עם שתי דוגמאות של אגרות חוב צמודות:
– פז אג"ח ו' (צמודה לדולר ארצות הברית)
– שופרסל אג"ח ו' (צמודה למדד המחירים לצרכן)

מדד בסיס בדוחות הכספיים

בחלק מהמקרים ניתן יהיה למצוא את מדד הבסיס בדוחות הכספיים.
בדוח התקופתי של בזן לשנת 2021 מופיעה הטבלה:
"פרטים נוספים בדבר אגרות החוב הציבוריות של החברה" (עמ' 102)
בשורה של אג"ח ו' (אגרת חוב הצמודה לדולר) מצוין ששער הבסיס הוא 3.876

מה המשמעות של "שער הבסיס"?
התשובה נמצאת בדוח הצעת המדף של בזן אג"ח ו' שפורסם בסמוך למועד הנפקת האג"ח.

הקרן והריבית של בזן אג"ח ו' צמודות לשער היציג של הדולר.
תנאי ההצמדה מכירים בשני תרחישים אפשריים:

תרחיש א' – שער הדולר > השער היסודי (3.876)
במצב כזה, תשלום הקרן / הריבית יוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה בדולר.

תרחיש ב' – שער הדולר < השער היסודי (3.876)
במקרה כזה, תשלום הקרן / הריבית יוקטן באופן יחסי לשיעור העלייה בדולר.

בזן אגח ו דוח הצעת מדף
(דוח הצעת מדף, עמ' 2, 1/6/2015)

איך זה בא לידי ביטוי במחיר האג"ח?
נכון להיום 1$ = 3.532 שקל
כלומר שע"ח נמוך ב-9% (בערך) מהשער היסודי.
זה מסביר למה שער האג"ח עומד על 92 אג' והערך המתואם של אגרות החוב הוא 91 אג'
ערך מתואם (נקרא גם "ערך פארי") הוא השווי התאורטי של אגרת חוב.
הערך המתואם מבטא את השווי הכלכלי של האג"ח ומתעדכן מדי יום בהתאם לשני הפרמטרים הבאים:
א. ריבית שנצברה
ב. הפרשי הצמדה

מדד בסיס בדוח הצעת מדף

לא תמיד אפשר למצוא את מדד הבסיס / השער היסודי בדוח התקופתי.
במצבים כאלו, צריך להרחיק עד למסמכים שפורסמו בסמוך למועד ההנפקה של האג"ח.

בדוגמא של שופרסל אג"ח ו' (איגרת חוב שצמודה למדד המחירים לצרכן) המדד היסודי מופיע בדוח הצעת המדף.
הקרן והריבית של שופרסל אג"ח ו' צמודות למדד המחירים לצרכן שפורסם ב-14 באוגוסט 2015 (בגין חודש יולי 2015).

במקרה הזה, עליית המדד מעבר למדד היסודי, תגדיל את התשלומים למחזיקי האג"ח,
ובתרחיש שהמדד במועד תשלום הריבית או פירעון הקרן יהיה נמוך מהמדד היסודי, התשלום יבוצע לפי המדד היסודי.

שופרסל אגח ו הצמדה למדד

עד כאן בנושא מדד הבסיס
בשורות טובות
יניב רחימי


הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו עדכונים על תכנים חדשים ומפגשים מקצועיים
– הוסיפו לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113 (זה הנייד האישי שלי)
– שלחו הודעת וואטסאפ עם שם מלא והמילה "צרף"


אין לראות בבלוג זה ייעוץ / שיווק השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך. האמור בבלוג הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. כל העושה פעולה על בסיס האמור בבלוג עושה זאת על דעת עצמו. לכותב אין עניין אישי בנושא הפוסט.