מה נשאר לדלק ממכירת פרויקט תמר?

בוקר טוב חברים,

דלק קידוחים דווחה אתמול על התקשרות במזכר הבנות לא מחייב למכירת זכויות השותפות בפרויקט תמר.
המשמעות של "מזכר הבנות לא מחייב" היא שאין כל וודאות שיחתם הסכם מחייב.
אבל זה לא יפריע לנו לחלק את עור הדוב לפני שהוא נצוד…
וזה הולך להיות דב-דב.

התמורה בעסקה שבמסגרתה דלק קידוחים תמכור את זכויותיה (22%) בפרויקט תמר נעה בטווח של 1.1-1 מיליארד דולר
עסקאות במספרים שנלווים אליהם תשעה אפסים נעשו עניין שבשגרה בחברות הטכנולוגיה הישראליות,
אבל הן אינן בגדר חזון נפרץ בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
זה סכום חריג בנוף של שוק ההון המקומי.

למרות המספרים הגדולים, העסקה הנרקמת לא מביאה את קבוצת דלק לחוף מבטחים.


מוזמנים להתעדכן גם ברשתות החברתיות:
ערוץ הטלגרם     ערוץ הטוויטר     ערוץ היוטיוב     עמוד הפייסבוק


התמורה בעסקה צפויה לשמש בעיקר לצורך פירעון חובות של דלק קידוחים למחזיקי אגרות החוב ולרשויות המס.
השלמת העסקה תחייב את דלק קידוחים בשלושה תשלומי חובה שאין מנוס מהם:

א. פירעון מוקדם מלא של אג"ח תמר בונד

דלק קידוחים צפויה להשתמש בכמחצית מהתמורה בעסקה לצורך פירעון אגרות החוב תמר בונד.
אגרות חוב אלו מובטחות בשעבוד על התזרים מתמר ומכירת הזכויות בפרויקט מחייבת גם את פירעון האג"ח שאותו הפרויקט מבטיח.
מדובר בחוב של כ-640 מיליון דולר שכנגדו יש פיקדונות של כ-100 מיליון דולר (ראו הרחבה ביחס לחישוב בסוף הפוסט).
כך שבשורה התחתונה, בקיזוז הפיקדונות, דלק קידוחים תשתמש בכ-550 מיליון דולר לצורך פירעון תמר בונד.

"להבטחת פירעון אגרות החוב, שיעבדה השותפות את זכויותיה בפרויקט תמר ובעיקרן, זכויותיה בחזקת תמר, בהסכמי מכירת גז וקונדנסט , בהסכם התפעול המשותף בין כל השותפים בפרויקט תמר וזכויות הצדדים בציוד המשותף תחתיו (לרבות הפלטפורמה, בארות, מתקני מערכת ההפקה וציוד נוסף), בהסכם למתן זכויות שימוש במתקני ים תטיס, חשבונות בנק הכוללים בין היתר את החשבונות בהם מופקדות הכנסות השותפות ממכירת גז וקונדנסט מפרויקט תמר, בפוליסות ביטוח (למעט ביטוח אחריות נושאי משרה) לביטוח נכסי פרויקט תמר, במניות המנפיקה וכיו"ב (להלן יחד: "הבטחונות" או "הנכסים המשועבדים").

ב. פירעון מוקדם חלקי של אג"ח א'

בנוסף לכך, תנאי אגרות החוב (סדרה א') קובעים שמכירת הזכויות בתמר מחייבת פירעון של מחצית מהחוב שמסתכם היום בכ-400 מיליון דולר.
מכאן ש-200 מיליון דולר נוספים מהתמורה הצפויה בעסקה אמורים לשמש לצורך פירעון חוב של דלק קידוחים.

ג. תשלום מס

דלק קידוחים צריכה לסגור חשבון עם השותף שמופיע בכל עסקה רווחית – רשויות המס.
בשיחת הוועידה שהתקיימה אתמול מנכ"ל דלק קידוחים, יוסי אבו, נשאל ביחס למס הצפוי.
אבו לא ניפק מספר והסתפק באמירה שמדובר בסכום מהותי.
לפי ההערכות חבות המס עשויה להגיע לטווח של 200-150 מיליון דולר.

שנסכם?

התשלומים ההכרחיים של דלק קידוחים בעקבות העסקה צפויות לנוע בטווח של 950-900 מיליון דולר.

בתרחיש שבו התמורה בעסקה תעמוד על מיליארד דולר (הרף הנמוך), התמורה נטו לדלק קידוחים צפויה להסתכם בטווח של 100-50 מיליון דולר בלבד.
ובתרחיש האופטימי שבו התמורה בעסקה תגיע ל-1.1 מיליארד דולר (הרף הגבוה), התזרים נטו לדלק קידוחים ינוע בטווח של 200-150 מיליון דולר.

כך או אחרת, המעט שיוותר מהעסקה למכירת תמר עשוי לשמש את דלק קידוחים לשני שימושים:
האחד, פירעון החצי השני אגרות החוב (סדרה א') שמועד התשלום שלו חל בסוף 2021.
והשני, חלוקת דיבידנד של כ-100 מיליון דולר למחזיקים ביחידות ההשתתפות.
יודגש – חלוקת דיבידנד כלשהו אינה מובטחת ואינה ודאית.

בשורה התחתונה, מימוש הזכויות בתמר שנכפה על דלק קידוחים מחייב אותה להפחית את החוב הפיננסי שלה בסכום מהותי של כמיליארד דולר.
חלק הארי מתמורת העסקה תשמש לתשלומים שונים של דלק קידוחים ובתרחיש של חלוקת דיבידנד חלקה של קבוצת דלק עשוי להגיע ל-55 מיליון דולר.
זה לא סכום שמוציא את קבוצת דלק מאזור הסכנה, אבל זה עוד צעד, גם אם קטן, שעשוי להרחיק אותה ממנו.


הרחבה ביחס לאופן חישוב יתרת הפקדונות המשמשים ככרית ביטחון לאג"ח תמר בונד.

לפני הכל – יודגש שמדובר בהערכה בלבד. הנתון הסופי והמדויוק יתברר עם פרסום דוחות Q1/2021.

א. פקדונות 31.12.2020
נקודת המוצא שלנו היא הדוחות השנתיים לפיהם יתרת הפקדונות נכון ל-31.122020 הסתכמה ב-35 מיליון דולר.
סך הפקדונות עומד על 169 מיליון דולר, אך רובו מיוחס לאג"ח לוויתן בונד.

דלק קידוחים פקדונות

ב. תזרים צפוי רבעון ראשון 2021
לפי דוח עתודות ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקת תמר, התזרים השנתי (אחרי מס) צפוי להסתכם ב-120 מיליון דולר.
נחלץ מכאן רבעון אחד ונקבל תוספת של 30 מיליון דולר. מזכיר שהתזרים מתמר משועבד לטובת תמר בונד.

ג. יתרת לקוחות סוף שנה
סעיף הלקוחות בדוחות דלק קידוחים מסתכם ב-146 מיליון דולר.
מתוכו 105M$ מיוחסים ללוויתן ואת השאר, 41 מיליון דולר, אני מייחס לתמר.

דלק קידוחים - לקוחות

35 (פיקדונות 31.12.2020) + 30 (תזרים צפוי Q1/2021) + 41 (יתרת לקוחות תמר) קיבלנו כ-100 מיליון דולר.
שוב, הערכה בלבד.

יום נפלא
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.