עושות פאנלים: בלייד, איירטאצ', אקופיה

בוקר טוב חברים,

צונאמי ההנפקות של שלהי 2020 וראשית 2021 הביא לחופה של הבורסה בת"א שלוש חברות שעוסקות בניקוי רובוטי של לוחות סולאריים.
על אחת מהן כתבתי בסוף ינואר בפוסט "בלייד ריינג'ר: ברווזון פרטי – ברבור ציבורי".
היום אתייחס גם לשתיים הנוספות – אייטאצ' סולאר ואקופיה סיינטיפיק.

על הפרק היום:
1. ניקיון שווה כסף
2. בלייד ריינג'ר
3. איירטאצ' סולאר
4. אקופיה סיינטיפיק
5. איך מרוויחים מזה?


מוזמנים להתעדכן גם ברשתות החברתיות:
ערוץ הטלגרם     ערוץ הטוויטר     ערוץ היוטיוב     עמוד הפייסבוק


1. ניקיון שווה כסף

הלכלוך שמצטבר על הפאנלים הסולאריים נקרא גם soiling והוא אחד הגורמים שפוגמים בניצולת הפקת החשמל.
הוא מופיע כאבק, אובך, זיהום אורבני, לשלשת בעלי כנף, בוץ ועוד.

על פי מחקרים שונים הלכלוך מוביל לירידה שעשויה להגיע לעשרות אחוזים ביכולת נצילות הפקת החשמל לעומת פאנל סולארי נקי.
ובמילים אחרות, ניקיון שווה כסף ליזמים ולמפעילים של המתקנים הסולאריים.

לא ארחיב כאן על הפוטנציאל של תחום ניקוי הפאנלים הסולאריים –
תוכלו למצוא מידע בשפע והערכות שונות על גודל השוק בדוחות הכספיים, בתשקיפים ובמצגות של שלוש החברות.

אסתפק בזה שאציין את העובדות הבאות:
1. שוק הפאנלים הסולאריים צומח בקצב מהיר.
2. פאנל נקי מפיק יותר חשמל מפאנל מלוכלך.
3. נכון להיום רוב הניקיון נעשה באופן ידני.
4. ניקוי באמצעות רובוטים יעיל מניקוי ידני.
מכאן שהפוטנציאל קיים והוא משמעותי.

בעוד שפוטנציאל של השוק משותף לכל החברות הפועלות בתחום ניקוי הפאנלים, נכון להיום ניכר פער מהותי במימושו.
הפעילות של בלייד, איירטאצ' ואקופיה נמצאת בשלבים שונים, כפי שהדברים באים לידי ביטוי בתוצאות העסקיות ובשווי השוק שלהן.

בלייד איירטאצ אקופיה


2. בלייד ריינג'ר

במונחי שווי שוק בלייד ריינג'ר היא החברה הקטנה מבין שלוש החברות הציבוריות שעוסקות בתחום ניקוי הפאנלים הסולאריים ולא בכדי.
בלייד מפתחת טכנולוגיה ייחודית לניקוי וניטור מתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים ולמעשה בלייד ריינג'ר מצויה בתחילת דרכה.
מה זה אומר "תחילת דרכה"? היא לא סיימה את פיתוח מוצריה ומטבע הדברים עדיין לא החלה במכירתם.

דוח רווח והפסד של בלייד מתחיל בסעיף הוצאות מחקר ופיתוח, היות שלחברה אין הכנסות.
לנוכח ההוצאות של החברה ובהעדר הכנסות, ב-2020 בלייד הציגה בשורה התחתונה הפסד של 6.1 מיליון שקל.

בלייד ריינג'ר – עיקרי התוצאות 2020-2019
(במיליוני שקל)

בלייד ריינגר תוצאות 2020

 

לפי אבני הדרך המפורטים בדוחות הכספיים של החברה, בבלייד מצפים להתחיל מכירות פיילוט ברבעון הראשון של 2022.
עד אז, החברה תמשיך במאמצי הפיתוח של הרובוט הנייד שנמצא בשלב ניסויי בטא.

היתרון התחרותי שבלייד מבקשת להביא לשוק בא לידי ביטוי בעובדה שהפעלת הרובוט המפותח על ידה לא דורשת התקנה והתאמות מיוחדות ושניתן להעביר אותו בקלות יחסית ממקום למקום.

מהסיבה הזאת בלייד מייעדת את הרובוט ומערכת איסוף נתונים וניטור תחילה לפלח השוק התעשייתי של הפאנלים הסולאריים, שבו עיריות, חברות, ומפעילי מתקינים מבקשים למצוא פתרונות ניקוי למתקנים על גבי גגות מפעלים ומשרדים, רפתות, חניות, ועוד.

בלייד השלימה את הנפקת המניות הראשונה (IPO) שלה בבורסה בדצמבר 2020 לפי שער של 12.81 שקל למניה.
ההנפקה הזרימה חמצן לחברה ואפשרה את הסרת הערת העסק החי שהופיעה בדוחותיה ערב ההנפקה.
המחיר הנוכחי של מניית בלייד הוא 22 שקל, והוא גבוה ב-69% מהמחיר בהנפקה.


3. איירטאצ' סולאר

בדוחות שצורפו לתשקיף של איירטאצ' סולאר הופיעה הפניית תשומת הלב לגירעון בהון של החברה
ולעובדה שעל החברה לגייס מקורות מימון אחרים עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי קבוע למימון פעילותה.
בתחילת מרץ השנה איירטאץ' השלימה IPO שהזרים לקופתה 61 מיליון שקל שמאפשרים את מימון פעילותה של החברה.

איירטאצ' מעריכה שידרשו גיוסי הון נוספים לשם המשך פיתוח מוצריה של החברה וערוצי השיווק שלה.
את הגיוס הבא יוביל סמנכ"ל הכספים החדש של החברה, אחרי שקודמו, אייל לסל, התפטר בסוף מרץ אחרי תקופת כהונה קצרה בת ארבעה חודשים.

ב-2020 איירטאצ' החלה להכיר בהכנסות ממכירות שהסתכמו בסכום זניח יחסית של 1.9 מיליון שקל.
השינוי המבורך בשורה העליונה אחראי להעמקת ההפסד בשורה התחתונה שהסתכם בשנה שחלפה ב-9 מיליון שקל.
ההפסד נובע בעיקר מניצול נמוך של כושר הייצור והגדלה של מצבת כוח האדם שתתמוך בעליה בפעילות שהחברה צופה בשנים הקרובות.
נכון להיום מועסקים באיירטאצ' 26 עובדים, זאת בהשוואה ל-17 עובדים שהועסקו בחברה בסוף 2019, ול-5 עובדים שהיו בחברה בסוף 2018.

איירטאצ' סולאר – עיקרי התוצאות 2020-2019
(במיליוני שקל)

איירטאצ סולאר תוצאות 2020

צפי ההזמנות של איירטאצ' לשנה הנוכחית עומד "מעל 4 מיליון דולר" שחלקם יתורגמו להכנסות בשנה הנוכחית.
נכון להיום לחברה מפעל באזור התעשייה הר טוב בבית שמש ואיירטאצ' מתכננת לפתוח מפעל ייצור נוסף בהודו או בקרבתה באמצע 2021.
המפעל החדש נועד להתמודד עם עלויות השילוח הגבוהות, הצורך לקצר את זמני האספקה וסוגיות הקשורות במכסים.

איירטאצ' מתמודדת גם עם טענות שהופנו כלפיה וכלפי יניר אלוש, יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה, על ידי אקופיה סיינטיפיק.
במכתביה טוענת אקופיה כי החברה ואלוש, ביצעו פעולות שמטרתן גזילת קניין רוחני והשאת רווחים שלא כדין המבוססים על קניינה של אקופיה.
בתגובותיהם למכתבי אקופיה דחו החברה ואלוש מכל וכל את טענותיה של אקופיה והשיבו כי מדובר בניסיון של אקופיה לפגוע בחברה ובאלוש.


4. אקופיה סיינטיפיק

האחרונה בטריו החברות שעוסקות בתחום ניקוי רובוטי של לוחות הסולאריים היא אקופיה סיינטיפיק (זאת שטוענת כנגד איירטאצ').
לפי המצגת שלה – אקופיה היא החברה הגדולה בעולם בתחום, עם 7 לקוחות מתוך 20 חברות האנרגיה הגדולות בעולם, ורובוטים שמותקנים בפרויקטים בהודו, ישראל, מקסיקו, צ'ילה, ארה"ב ובמדינה במפרץ הפרסי.

רמת הפעילות הגבוה יחסית של אקופיה הפכה אותה לפגיעה וחשופה להתפרצות נגיף הקורונה.
בעקבות משבר הקורונה חלו עיכובים בפעילות של אקופיה:
א. בהתקשרויות חדשות – בשל היעדר אפשרות להיפגש עם לקוחות והתמקדות הלקוחות בניהול השפעות משבר הקורונה על פני התקשרויות עם החברה
ב. במימוש התקשרויות עם לקוחות – לאור בקשות דחיה שהתקבלו מלקוחות ועיכוב בתשלומים מלקוחות שפנו בבקשה לדחיית תשלומים בעקבות המשבר.
חלק מהעיכובים האלו גרמו לדחיית מועדי התקנת מערכות החברה אצל לקוחותיה ובהתאמה לדחייה בעיתוי הצפוי להכרה בהכנסה על ידי אקופיה.

עובדה זאת עומדת מאחורי הצניחה בהכנסות של אקופיה ב-2020 שהסתכמו ב-3 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 8 מיליון דולר ב-2019.
במכתב של מנכ"ל החברה, ז'אן סממה, שצורף לדוחות הכספיים צוין כי "במהלך הרבעון הרביעי של 2020, חזרה החברה לקצב מכירות וצמיחה בדומה לתקופה טרום פרוץ המגיפה" ונטען שכבר ברבעון הראשון של 2021 אקופיה צפויה לרשום הכנסות של 3.5 מיליון דולר, מעבר להכנסותיה בכל 2020.
האופטימיות של מנכ"ל אקופיה באה לידי ביטוי גם במצגת של החברה לפיה היקף ההתקנות של אקופיה ב-2021 צפוי להיות גדול יותר מההתקנות המצטבר של החברה בשמונה השנים שחלפו מאז הקמתה.

אקופיה סיינטיפיק – עיקרי התוצאות 2020-2019
(במיליוני דולר)

אקופיה סיינטיפיק תוצאות 2020

המשקיעים שהשתתפו בהנפקה של אקופיה בנובמבר אשתקד מופסדים ב-33%,
ונראה שהם מחכים לראות שהנהלת החברה מצליחה לתרגם את ההזדמנויות שהיא מדווחת עליהן לכדי צמיחה משמעותית בהכנסות.


4. איך מרווחים מניקוי פאנלים?

אם לשפוט לפי הדוחות הכספיים של שלוש החברות – השאלה הזאת לא מעסיקה אותן בשלב הזה.
עיון בפרק "יעדים ואסטרטגיה עסקית" שמופיע בדוחות השנתיים מלמד שרווחיות לא נמצאת על הפרק.

אקופיה מונה יעדים כמו: התרחבות גאוגרפית, פיתוחים טכנולוגיים, גיוון דרכי ההתקשרות עם לקוחות החברה, הגדלת מספר הלקוחות, רכישה וייזום של פרויקטים/שיתופי פעולה אסטרטגיים/ השקעות בתחומים נוספים, הרחבת מערך הייצור, הרחבת מערך כוח האדם, הצעות מימון תפעולי ללקוחותיה ומימוש הזדמנויות לרכישת חברות.

איירטאצ' מציינת יעדים כמו: שימור עליונות טכנולוגית, הגדלת נתח שוק, הרחבת סל הפתרונות לשדות סולאריים קרקעיים, כניסה לתחום מערכות ניקוי רובוטיות לגגות סולאריים מסחריים, שימור מצוינות במתן שירות ללקוחות, הפחתת עלויות ייצור, וחיזוק איתנות פיננסית.

בלייד מסתפקת בשלב הזה ביעדים כמו: סיום פיתוח המוצרים, התחלת מכירות, השלמת פיתוח של מוצרים נוספים, ופנייה לפלח השוק של תחנות כוח.

שורה תחתונה – לא ברור מתי נראה רווח בשורה התחתונה.
בשלב זה, ההפסדים בכיס והרווחים על העץ.

שאו ברכה,
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.