תרי עשר דיווחים מעניינים שפורסמו בסופש

בוקר טוב חברים,

פותחים שבוע עם תרי עשר דיווחים מעניינים שפורסמו במהלך סוף השבוע.
(בזמן שחגגתם את סיומה של 2020. לבד כמובן, כל אחד בד' אמותיו).

על הפרק:

1. אשטרום נכסים – שנה אזרחים טובה לאברהם נוסבאום
2. ישראל קנדה – דחיית אסיפה למיצוי מו"מ עם מוסדיים
3. ישראמקו – הכרזה על חלוקת דיבידנד של 70 מיליון דולר
4. ערד – ממשיכה בביצוע תוכנית הרכישה של מניותיה
5. ישרס – הסיבוב המוצלח של איזנברג על המניות
6. אלרוב נדל"ן – הסיבוב המוצלח של אקירוב על אגרות החוב
7. אול-יר – זימון אסיפת מחזיקי אגרות חוב
8. פטרוכימיים – תוכנית נוספת למכירת מניות בזן
9. פתאל נכסים – דוחה הצעה לרכישת 50% מהזכויות של 4 מלונות בלונדון.
10. אלון רבוע כחול – הרחבת אג"ח (סדרה ו')
11. אי.די.בי פתוח – בית המשפט מאשר את מכירת מניות ישראייר לבי.ג'י.אי
12. שוהם ביזנס – תוצאות מכרז הנפקת אג"ח (סדרה ג')


מוזמנים להתעדכן גם ברשתות החברתיות:
ערוץ הטלגרם     ערוץ הטוויטר     ערוץ היוטיוב     עמוד הפייסבוק


1. אשטרום נכסים – שנה אזרחית טובה לאברהם נוסבאום

אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברת אשטרום נכסים, קיבל הודעה משמחת ב-31.12.2020.
מטעם פרקליטות המדינה (המחלקה הכלכלית) נמסר כי הוחלט לסגור את תיק החקירה שהתנהל בעניין נוסבאום.

נוסבאום נחקר בפברואר 2017 בחשד לביצוע לכאורה של עבירות שוחד בתפקידו כנושא משרה בחברת אשטרום נכסים בקשר עם פרויקט של החברה וחברות קשורות שלה. בדוחות של אשטרום נכסים צוין כי "להערכת החברה, בהתנהלותו של מר נוסבאום או של החברה, לא נפל כל רבב ודופי וכי לאחר בירור העובדות יתברר כי שמו שורבב לפרשה בשוגג".

2. ישראל קנדה – דחיית אסיפה למיצוי מו"מ עם מוסדיים

אסיפת בעלי המניות של ישראל קנדה שהייתה אמורה להתקיים היום (3.1.2021) נדחית ל-14 בינואר 2021.
הסיבה: מיצוי שמשא ומתן עם גופים מוסדיים.

מה על הפרק?
תגמול נוסף לברק רוזן בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון משותף באיי סי אר מגורים בע"מ (לשעבר מנרב פרויקטים).
התגמול הנדרש: דמי ניהול חודשיים של 75 אלף שקל בתוקף מיולי 2020.

3. ישראמקו – הכרזה על חלוקת דיבידנד של 70 מיליון דולר

ישראמקו הכריזה על חלוקת דיבידנד של 70 מיליון דולר (225 מיליון דקל). מועד התשלום בפועל נקבע ל-17 בינואר 2021.
במאי השנה ישראמקו הכריזה על דיבידנד של 80 מיליון דולר (280 מיליון שקל).

בתחילת 2020 ישראמקו האריכה את מדיניות חלוקת הרווחים לשנים 2019-2017 גם לשנים 2022-2020.
מסגרת המדיניות השותפות תפעל לחלק את מלוא הרווחים הראויים לחלוקה שייצברו בכל אחת מהשנים.
החלוקות יבוצעו פעמיים בשנה, כאשר הכרזות החלוקה יבוצעו במהלך החודשים דצמבר ומאי.

4. ערד – ממשיכה בביצוע תוכנית הרכישה של מניותיה

ביום האחרון של 2020 ערד רכשה מניות של עצמה בתמורה ל-2.3 מיליון שקל.
בכך עלה שיעור הביצוע המצטבר של תוכנית הרכישה שפורסמה במרץ השנה ל-87.98%.
ערד היא בעלת השליטה בחברת הנדל"ן ישרס, בחברת המחשבים מלם תים וביצרנית הרעפים חסין אש.

5. ישרס – הסיבוב המוצלח של שלמה איזנברג על המניות

ישרס (חברה בת של ערד מהסעיף הקודם), בצעה ביום האחרון של 2020 הקצאה פרטית של מניות רדומות.
ישרס מכרה 189,588 מניות של עצמה במחיר של 646 שקל למניה ובתמורה כוללת של 122.5 מיליון שקל.
המחיר בעסקה שבוצעה ב-31 בדצמבר משקף הנחה של 5.84% על מחיר המניה של ישרס ביום המסחר הקודם.

למרות ההנחה, מדובר בסיבוב של שלמה איזנברג (בעל השליטה בערד שהיא כאמור בעלת השליטה בישרס).
המניות שנמכרו ב-31.12.20 נרכשו על ידי ישרס בחודשים יולי-אוקטובר במחיר ממוצע של 522.02 שקל למניה.
בשורה התחתונה, ישרס מרוויחה מכל המהלך כ-23.5 מיליון שקל שהם כ-23.7% תוך פחות מחצי שנה.

רכישה עצמית של מניות ישרס

6. אלרוב נדל"ן – הסיבוב המוצלח של אקירוב על אג"ח ד'

רכבת ההרים של 2020 סיפקה לא מעט הזדמנויות בשוק המניות ואגרות החוב.
את ההזדמנויות האלו נצלו משקיעים פרטיים, גופים מוסדיים, וגם חברות ציבוריות.

ביוני השנה אלרוב יעוץ ויזום עסקים (חברה בת של אקירוב החזקות) רכשה 4.175 מיליון אג"ח (סדרה ד') של אלרוב נדל"ן.
הרכישות בוצעו במחיר ממוצע של 92.63 אגורות ובתמורה כוללת של 3.868 מיליון שקל.

עד 31 בדצמבר אלרוב יעוץ ויזום עסקים השלימה מכירה של 3.716 מיליון אגרות חוב (סדרה ד') של אלרוב נדל"ן.
בשקלול היתרה שטרם נמכרה, המכירות בוצעו במחיר ממוצע של 101.94 אגורות ובתמורה כוללת של 4.256 מיליון שקל.

הרווח של אלרוב מהמהלך מסתכם בסכום זניח יחסית של 389 אלף שקל, ובתשואה שנתית מרשימה של 20%.

אלרוב אגח ד

7. אול-יר – זימון אסיפת מחזיקי אג"ח

סמנו ביומנים: אסיפת מחזיקי אגרות החוב של אול-יר תתקיים ביום חמישי, 7 בינואר 2021, בשעה 17:00.

על סדר היום:
1. עדכון מאת נציגי החברה על מצב עסקיה של החברה לרבות הליכי משא ומתן בהם מצויה החברה עם צדדים שלישיים ו/או עם נושי החברה, הצגת תזרים מזומנים, פירוט הפעולות שעל החברה לבצע על מנת לפרסם את דוחותיה הכספיים.
2. דיווח של הנאמן, הנציגות המשותפת ובאי כוח המחזיקים על הפעולות שבוצעו ממועד אספת מחזיקי אגרות החוב שהתכנסה ביום 1.12.2020 ועד למועד האסיפה הנוכחית.

8. פטרוכימיים – תוכנית נוספת למכירת מניות בזן המשועבדות

הדירקטוריון של מפעלים פטרוכימיים אישר תוכנית נוספת למכירת חלק ממניות בזן שבבעלות החברה וחברת הבת.
מדובר במניות שמשועבדות לטובת הנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1, סדרה ב', סדרה ג').
מטרת המכירה: מימון הוצאות החברה.

נכון להיום פטרוכימיים מחזיקה ב-495,952,115 מניות של בזן (15.47% מהמניות של החברה הבת).
הנאמן העביר לחברה 398,566 מניות בזן שהשווי שלהן הוא 260 אלף שקל לכיסוי ההוצאות במחצית השנייה של 2020.

במקביל, פטרוכימיים פרסמה דיווח לפיו במהלך התקופה שהלה ב-29.6.2015 ועד ליום 31.12.2020 החברה פרעה בפועל למחזיקי אגרות החוב סכום מצטבר של 152 מיליון שקל.

פטרוכמיים פרעונות אגח הסדר חוב

9. פתאל נכסים – דוחה הצעה לרכוש 50% מזכויות ב-4 מלונות

וועדת הביקורת ובדירקטוריון של פתאל נכסים החליטו לדחות הצעה לרכוש 50% מהזכויות ב-4 מלונות בלונדון, אנגליה.
המלונות מושכרים בהסכמי שכירות לזמן ארוך לחברה נכדה של מלונות פתאל, חברת האם של החברה.

דחיית ההצעה מפורסמת בהתאם למנגנון תיחום הפעילות.
בעל השליטה בחברה, דוד פתאל, התחייב שלא ירכוש נדל"ן מתחום הפעילות באירופה, שלא באמצעות החברה.
אלא בכפוף לזכות סירוב ראשונה של החברה לרכישת הנכס החדש או הפרויקט החדש.

ההחלטה של פתאל נכסים לדחות את העסקה כוללת חמישה נימוקים:
1. העסקה ממונפת יותר מעסקאות אחרות של החברה
2. העסקה תביא לקיטון משמעותי בנזילות החברה
3. דמי השכירות בשלוש השני ם הראשונות מופחתים ביחס לדמי השכירות ביתר תקופת השכירות
4. העסקה עלולה להשפיע לשלילה על יחסים פיננסיים
5. העסקה כוללת זכות חריגה לשותף ביחס להתקשרויות החברה בהסכמים עם שותפים אחרים

הדחייה הסופית של ההצעה על ידי פתאל נכסים פותחת את ההזדמנות לקבלתה על ידי דוד פתאל.
לפי הדיווח העסקה תבוצע על ידי מלונות פתאל, חברת האם של פתאל נכסים.

10. אלון רבוע כחול – הרחבת אג"ח סדרה ו'

אלון רבוע כחול יוצאת לגיוס של 100 מיליון שקל באמצעות הרחבת אג"ח סדרה ו'.
תמורת ההנפקה תשמש ברובה למחזור חוב פיננסי קיים או למימון פעילותה השוטפת של החברה.

אגרות החוב של אלון רבוע כחול מובטחות בשעבוד על מניות החברות הבנות רבוע נדל"ן ו/או דור אלון.
תמהיל המניות המשועבדות ע"פ הדוחות הכספיים האחרונים של אלון רבוע כחול:
רבוע כחול נדל"ן – 2,005,167
דור אלון – 1,321,944

מאז ההנפקה של אגרות החוב ב-13 באוקטובר 2020 רבוע נדל"ן עלתה ב-51%, ודור אלון ב-17%.
על התנאים להרחבת אגרות החוב של אלון רבוע כחול (סדרה ו') תוכלו לקרוא בסעיף 2.3.4 בעמוד 32 בשטר הנאמנות

11. אי.די.בי פתוח – ביהמ"ש מאשר את מכירת ישראייר לבי.ג'י.איי

השופט חגי ברנר, מאשר את הבקשה של הנאמן עו"ד אופיר נאור למכור את ישראייר תעופה ותיירות לבי.ג'י.איי השקעות.

ממליץ לקרוא בעיון את ההחלטה, תמצאו שם משפטים מעניינים כגון זה:
"הנאמן מעריך כי התמורות לפי ההצעה עשויות להגיע אף מעל לסך של 200 מליון שקל…"

משפט המפתח בהחלטה:

"נחזור ונזכיר פעם נוספת כי בית המשפט לא יתערב בשיקול דעתם של הנושים בבואם להעריך את מידת כדאיותה הכלכלית של העסקה המוצעת להם, ולא יחליף את שיקול דעתם הכלכלי בשיקול דעתו שלו, אף באותם מקרים בהם לדעתו של בית המשפט טעו הנושים בשיקול דעתם והוא היה מגיע לתוצאה שונה לו עמד בנעליהם".

12. שוהם ביזנס – תוצאות מכרז הנפקת אג"ח

ביום האחרון של 2020 התקיים המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת אג"ח (סדרה ג') של שוהם ביזנס.
מתוך הזמנות של 290 מיליון שקל, שוהם ביזנס קיבלה התחייבויות מוקדמות של 137 מיליון שקל.
שיעור הריבית שנקבע במכרז למשקיעים מסווגים הוא 3.95% (שקלי, לא צמוד).

לאור היקף ההזמנות שהתקבלו שוהם ביזנס החליטה להרחיב את היקף הגיוס של אגרות החוב מ-100 ל-150 מיליון שקל.
כאן תמצאו את המצגת של שוהם ביזנס שהחברה פרסמה לפני כשבועיים לקראת ההנפקה.

שבוע נפלא
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות