אמות (הכי טוב אג"ח) השקעות

חדשות טובות לבעלי המניות של חברת הנדל"ן המניב שבשליטת אלוני חץ – אמות (הכי טוב אג"ח) השקעות.
אמות השקעות הכריזה על פירעון מוקדם של הלוואות בנקאיות בהיקף של 840 מיליון שקל.
למען הסר ספק, המהלך לא נכפה על אמות, אלא שמדובר במהלך ביוזמת החברה.

מה המקור לפירעון המוקדם של ההלוואות הבנקאיות?
ניחשתם נכון – חוב חדש בהיקף של 918 מיליון שקל, שגויס באמצעות הנפקת אגרות חוב.
עוד לא יבשה הדיו מדוח הצעת המדף שפורסם לפני שבוע בדיוק, ובאמות מצאו שימוש לתמורת ההנפקה.

מה יוצא מזה לבעלי המניות של אמות?

בדיווח על מחזור החוב הבנקאי אמות מפרטת חמש יתרונות:
1. קיבוע ריבית ארוכת טווח של כ-5.1% צמוד למדד.
2. חיסכון שנתי החל משנת 2018 בעלויות מימון בהיקף של כ-15 מיליון שקל.
3. תוספת ל-FFO למניה החל משנת 2018 של כ-4.7 אגורות.
4. הארכת מח"מ החובות הנפרעים בכ- 4 שנים ל- 6.6 שנים.
5. שחרור נכסים משועבדים בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל.

אם כך, מדוע למרות כל הטוב הזה המניה של אמות ירדה היום ב-0.9%?
ניתן היה לצפות שתוספת של כמעט 5 אגורות ל-FFO תתקבל בחיוב, ולכל הפחות באדישות.
ובכן, מצאתי שלושה גורמים שעשויים להסביר את התגובה הצוננת של השוק לדיווח של אמות:
(וכמובן שיתקבל בברכה כל הסבר נוסף ובתנאי שהוא מתקבל על הדעת)

ראשית, עצם מחזור החוב הבנקאי הוא לא בגדר הפתעה.
הכוונה של אמות לפעול בכיוון מופיעה גם בדוח הדירוג שפורסם ערב הגיוס, שבו נכתב:
"עיקר תמורת הגיוס צפויה לשמש לפירעון התחייבויות פיננסיות של החברה."
וגם בפרק יעוד תמורת הנפקה בדוח הצעת המדף, שבו נכתב:
"התמורה שתתקבל מהנפקה זו תיועד למחזור חוב קיים ולמימון פעילותה השוטפת של החברה…"

שנית, יתכן שבשוק ציפו שהחלק שיופנה למחזור חוב יהיה נמוך יותר ושחלק משמעותי יותר יופנה להשקעות חדשות.
כלומר, יתכן שיש אכזבה מכך שהנהלת אמות מצאה שההשקעה הכי טובה היא השקעה פיננסית ולא ראלית.

ולסיום, מהלך מחזור החוב צפוי להביא להוצאות חד פעמיות ברבעון השלישי.
בעקבות ביצוע הפירעון המוקדם אמות צפויה לרשום ברבעון הנוכחי הוצאות מימון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון שקל (כמחציתם הפרשי ריביות במזומן).

האם מחזיקי האג"ח של אמות נדפקו?

בהחלט לא.
נהפוך הוא.
"רשימת ההטבות" ממנה נהנים בעלי המניות מטיבה גם עם מחזיקי אגרות החוב של אמות.
כלומר, מחזור החוב הבנקאי לא רק שלא הרע את מצבם של מחזיקי האג"ח, אלא שהוא הביא לשיפור יחסי.
(כך לדוגמה חיסכון בעלויות המימון, הארכת מח"מ ושחרור נכסים משועבדים משפרים את יכולת שירות החוב).

הנחיתות המובהקת של אגרות החוב ביחס לאשראי הבנקאי היא הנקודה היחידה שצריכה להעסיק (ולהטריד) את המשקיעים בשוק האג"ח הקונצרני בכלל ואת אלו שמשקיעים באגרות החוב של החברות בעלות הדירוג הגבוה.

העובדה שבשוק האג"ח הקונצרני המדורג ניתן לגייס חוב בתנאים עדיפים בכל פרמטר (תשואה, מח"מ, ביטחונות, אמות מידה פיננסיות) בהשוואה לאשראי הבנקאי יכולה להסביר מדוע עבור אמות ועבור חברות דומות – הכי טוב אג"ח.

קריאה נוספת מומלצת:
אמות מדווחת על הפירעון המוקדם של ההלוואות הבנקאיות (24.9.2017) [אתר מאיה]
אמות מעדכנת את התחזית לשנת 2017 (9.8.2017) [בלוג אג"ח]


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.