הנפקה – מה זה משקיע מסווג?

בשבוע האחרון אספתי מספר שאלות שקוראי הבלוג הפנו אלי בנושא הנפקות.
הפוסט שלפניכם מרכז את התשובות לשאלות בנושא משקיעים מסווגים:
מה זה משקיע מסווג?
מה היא עמלת התחייבות מוקדמת?
מי יכול להשתתף במכרז למשקיעים מסווגים?
איך ניתן לדעת מי המשקיעים שהשתתפו בהנפקה?

אם גם לך יש שאלה בנושא שוק ההון, אני מזמין אותך ליצור איתי קשר ואשמח לעזור
(נא לציין Ask Y בשורת הנושא שמופיעה בטופס צור קשר עם יניב רחימי).


 

משקיעים מסווגים

תהליך הנפקת ניירות ערך מורכב בדרך כלל משני שלבים:
שלב ראשון – מכרז למשקיעים מסווגים
שלב שני – מכרז לציבור

משקיע מסווג הוא משקיע שמתחייב להגיש הזמנה לרכישת יחידות בהנפקה.
להתחייבות של המשקיע המסווג קוראים "התחייבות מוקדמת" כי היא ניתנת לפני המכרז לציבור.

השתתפות בשלב המכרז למשקיעים מסווגים מותנת בהגשת התחייבות מוקדמת בהיקף של 800,000 שקל לפחות.
בהנפקות של חברות מחקר ופיתוח ההזמנה המינימלית יורדת להיקף של 400,000 שקל.

ההתחייבות המוקדמת מספקת וודאות לחברה המנפיקה ומבטיחה חלק משמעותי מהגיוס לפני שהמכרז לציבור נפתח.
בדרך כלל ההתחייבות המוקדמת של הגופים המסווגים מהווה כ-80% מסך ההנפקה.

אידיבי - משקיעים מסווגים
אי.די.בי – הנפקת אג"ח (סדרה יד)
מור השקעות - משקיעים מסווגים
מור השקעות – הנפקת מניות

עמלת התחייבות מוקדמת

בתמורה להתחייבות המוקדמת המשקיעים המסווגים זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת, ששיעורה משתנה בין הנפקה להנפקה.
עמלת ההתחייבות המוקדמת, שנועדה לפצות את המשקיעים המסווגים על הסיכון שכרוך בנטילת ההתחייבות להזמין ניירות ערך, מפחיתה את המחיר האפקטיבי שמשלמים המשקיעים המסווגים בהנפקה.

לדוגמא:
בהנפקת האג"ח של אי.די.בי (סדרה יד') עמלת ההתחייבות המוקדמת הייתה 0.5%.
משקיע מסווג, שאי.די.בי קיבלה את ההזמנה שלו, רוכש את אגרות החוב בהנחה של 0.5%.
כפועל יוצא מכך, למרות שתנאי האג"ח (שיעור הריבית, לוח הסילוקין, שיעבודים וביטחונות וכיוצא בזה) זהים עבור כל המשקיעים, הודות לעמלת ההתחייבות המוקדמת המשקיע המסווג ייהנה מתשואה אפקטיבית גבוהה יותר (הוא קונה את תזרים המזומנים של האג"ח במחיר נמוך יותר).

אידיבי עמלת התחייבות מוקדמת
עמלת התחייבות מוקדת אי.די.בי אג"ח (סדרה יד)

בהנפקת המניות של מור השקעות עמלת ההתחייבות המוקדמת הייתה 2.5%.
משקיע מסווג, שמור השקעות קיבלה את ההזמנה שלו, רוכש את המניות בהנחה של 2.5%.
ההנחה שממנה נהנה המשקיע המסווג הודות לעמלת ההתחייבות המוקדמת מקנה לו יתרון על המשקיע שהשתתף בשלב המכרז לציבור.

מור השקעות עמלת התחייבות מוקדמת
עמלת התחייבות מוקדמת הנפקת מניות מור השקעות

הגדרת משקיע מסווג

משקיע מסווג רשאי להשתתף בשלב המכרז למשקיעים מסווגים וגם בשלב המכרז לציבור.
משקיע שאינו עונה על ההגדה של משקיע מסווג מנוע מלהשתתף במכרז למשקיעים מסווגים ורשאי להשתתף רק במכרז לציבור.

ההגדרה של משקיע מסווג מופיעה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) והיא כוללת ארבע חלופות:
לשון החוק מופיעה בכתב מובלט וההסבר שלי בכתב רגיל.

1. מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) לחוק הייעוץ, הרוכש לפי שיקול דעתו לחשבונו של לקוח;
סעיף זה מאפשר למנהל תיקים להזמין יחידות בשלב המכרז למשקיעים מסווגים גם עבור לקוחות שאינם עונים על ההגדרה של משקיע מסווג.
הסייג הוא שמנהל התיקים ירכוש על פי שיקול דעתו.

2. תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג, אחד או יותר, הרוכש לעצמו או למשקיע מסווג אחר;
משקיע מסווג יכול להשתתף בשלב המכרז למשקיעים מסווגים עבור עצמו או עבור משקיע מסווג אחר.
כלומר, משקיע מסווג שאינו מנהל תיקים לא יכול להזמין עבור אחרים שאינם מסווגים.

3. משקיע המנוי בסעיף 15א(ב)(2) לחוק;
סעיף 15א(ב)(2) בחוק ניירות ערך מתייחס למשקיע שהתאגד מחוץ לישראל, אם סברה הרשות כי בידו היכולת לקבל את המידע הדרוש לו לשם קבלת החלטה להשקיע בניירות ערך ואשר היה נכלל בתשקיף, אילו פורסם.

4. משקיע המנוי בפרטים (1) עד (9) או (11) בתוספת הראשונה לחוק, הרוכש לעצמו;
התוספת הראשונה בחוק ניירות ערך כוללת את המשקיעים הבאים:
(1) קרן להשקעות משותפות בנאמנות
(2) קופת גמל או חברה מנהלת
(3) מבטח
(4) תאגיד בנקאי ותאגיד עזר
(5) מנהל תיקים
(6) יועץ השקעות או משווק השקעות
(7) חבר בורסה
(8) חתם
(9) קרן הון סיכון
(11) תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערל בהצעה מסוימת, שההון העצמי שלו עולה על 50 מליון שקלים חדשים.

חשיפת משקיעים מסווגים

באופן אירוני, זהות המשקיעים שהשתתפו במכרז למשקיעים המסווגים גלויה, בעוד שזהות המשקיעים שהשתתפו במכרז לציבור מסווגת.
רשימת המשקיעים המסווגים שהשתתפו במכרז ושהחברה המנפיקה קיבלה את ההתחייבויות המוקדמות שלהם מפורטת בדוח הצעת המדף שמתפרסם אחרי שלב המכרז למשקיעים מסווגים ולפני שלב המכרז לציבור.

משקיעים מסווגים שהשתתפו במכרז למשקיעים מסווגים, אבל ההזמנה שלהם לא התקבלה (בגלל שהמחיר שנקבו בו היה נמוך מדי, או שהריבית שאותה הגישו במכרז הייתה גבוהה מדי) לא מופיעים בדוח הצעת המדף.

אי.די.בי פתוח אג"ח (סדרה יד') – דוח הצעת מדף (רשימת המשקיעים המסווגים בעמודים 12-10)
מור השקעות (הנפקת מניות) – דוח הצעת מדף (רשימת המשקיעים המסווגים בעמודים 36-35)

 

 


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה. הכותב מספק שירותי מחקר לקרנות גידור ולגופים מוסדיים שמחזיקים או עשויים להחזיק בניירות ערך או בנכסים הפיננסיים המוזכרים בבלוג.

תגובות