בי קום שננס שווי נכסי נקי סחיר

השננס של בי קום

בוקר טוב חברים, חברות אחזקה נסחרות בד"כ מתחת לשווי הנכסי הנקי (NAV) שלהן. למה? כי יש להן הוצאות מטה, כי הן עשויות לשלם מס בתרחיש של מימוש, וכו'. המקרה של …

דיסקונט השקעות – מודל NAV

מודל NAV של דסק"ש מציג את שווי הנכסים של החברה בניטרול החוב הפיננסי שלה.
כיצד משפיע שינוי של 1% בשווי השוק של סלקום על השווי של דיסקונט השקעות?
איך תשפיע חלוקת דיבידנד של 100 מיליון שקל על המינוף של דסק"ש?