אנליסט נכנסת לתיק המעקב ב"כלכליסט"

בשנת 2016 אנליסט רשם את הרווח הנקי מאז שהונפק לפני 22 שנים.
אולם כל הסימנים מצביעים על כך ש־2017 תהיה שנת מפנה בתוצאות של בית ההשקעות.
או כפי שכתב שלום חנוך בשירו "נגד הרוח": "תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר".

קרן האור של אנליסט

קרן האור של בית ההשקעות אנליסט

פעילות קרנות הנאמנות היא קרן האור של אנליסט.
המגמה החיובית בהיקף נכסי הקרנות ובדמי הניהול נמשכת גם לתוך 2017.
ירידה בהכנסות של אנליסט בכל הפעילויות בשנת 2016 בהשוואה לשנת 2015.