יחס כיסוי אגח פטרוכימיים

פטרוכימיים – אגח עם ביטחונות

שלום עליכם, הפוסט היום עוסק באגרות החוב של פטרוכימיים, והוא מעניין באותה מידה שהוא מורכב. עשיתי ניסיון לפשט את התהליכים ולהציג את החישובים שעומדים מאחורי המספרים. מקווה שהמאמץ הניב פרי, …