קבוצת דלק עץ אחזקות

ההלוואה של סיטיבנק לקבוצת דלק

בוקר טוב חברים, היום נתמקד בהלוואה שסיטיבנק העמיד לקבוצת דלק ושיתרתה 57 מיליון דולר. סיטיבנק טוען שיש לו עילה לפירעון מיידי, ואף סגר עסקה למכירת רוב יחידות דלק קידוחים המשועבדות …