מירלנד – רולטה רוסית

הסדר החוב של מירלנד לא באמת מסדר את החוב של החברה. הוא רק דוחה את תשלומי הקרן תמורת שלוש הסוכריות המקובלות. ההשקעה באג"ח של מירלנד כמוה כהימור על כלכלת רוסיה.