מוטי בן משה

מוטי בן־משה חושב מחוץ לרבוע

בן משה נדרש לגייס מיליארד שקל כדי לממן את רכישת אפריקה נכסים.
כשהתשואה של אלון רבוע כחול נושקת ל-6%, בן משה עובר לתוכנית ב'.
גיוס חוב קצר בתקווה למחזר אותו בעתיד הקרוב בריביות נמוכות.