post pre 29042018

פוסט פרה 29 באפריל 2018

בזק – הוכרע הקרב על הדירקטוריון ומעלות מורידה את תחזית הדירוג;
טבע – תשואות האג"ח עולות והחברה משנה את מתכונת הדיווח המגזרי;
אנלייט – יורוקום מבקשת לקיים מכרז על אחזקותיה ועוד…

yes - התחזית הייתה אופטימית המציאות פחות

yes – הפער בין החזוי למצוי

בתוצאות של חברת yes, שמופיעות בדוחות בזק ל-Q3, ניתן לזהות את השפעת התחרות:
מספר המנויים יורד בעקביות, וכך גם ההכנסה החודשית הממוצעת ממנוי.
בהתאם, ההכנסות מתכווצות, ואיתן יורד גם הרווח התפעולי.

המזל של חלל

המזל של חלל

חלל הצליחה להנפיק סדרת אג"ח חדשה ולגייס 246 מיליון שקל.
זה קרה רגע לפני שחקירת רשות ניירות ערך הורחבה גם אליה.
לחלל היה מזל, למחזיקי האג"ח הרבה פחות.

הרמן הוכמן וורמברנד

הרמן, הוכמן, וורמברנד – משלושה יצא דח"צ

כלל ביטוח ופסגות הציעו שני מועמדים מטעמים לתפקיד הדח"צ בבזק: שלום הוכמן וזאב וורמברנד.
נכון, אפשר לטעון שהמהלך של המוסדיים מאוחר מדי, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם.
האם המועמד מטעם פסגות, זאב וורמברנד, לשעבר מנכ"ל מגה, ישמור על החלב בבזק?

אינטרנט זהב ובי קום - חודש לחקירה של בזק

אינטרנט זהב ובי קום: חודש לפרשת בזק-אלוביץ'

בדיוק לפני חודש הופסק המסחר במניות בזק שהודיעה על פתיחה בחקירה גלויה של רשות ניירות ערך.
בתחילת החודש פורסמו בבלוג אג"ח שני פוסטים שעסקו ביכול שירות החוב של בי קום ואינטרנט זהב.
הפוסט היום עוסק בשווי של בי קום ואינטרנט זהב, ולקשר בין שווי המניות ליכולת שירות החוב.

הדיקטטורה של המיעוט בבזק

הדיקטטורה של המיעוט בחברת בזק

הדיקטטורה של המיעוט בחברת בזק
(או: ההזדמנות של הציבור להפוך ממיעוט כנוע לבעל שליטה משפיע)
בעלי מניות המיעוט בבזק, שהם הרוב, חייבים לדרוש מינוי דירקטור חיצוני מטעמם.