יחס כיסוי אגח פטרוכימיים

פטרוכימיים – אגח עם ביטחונות

שלום עליכם, הפוסט היום עוסק באגרות החוב של פטרוכימיים, והוא מעניין באותה מידה שהוא מורכב. עשיתי ניסיון לפשט את התהליכים ולהציג את החישובים שעומדים מאחורי המספרים. מקווה שהמאמץ הניב פרי, …

הטוב, הרע והמכוער – גרסת בזן

על שלושה דברים עומדים הדו"חות הכספיים: על רווח והפסד, על המאזן ועל התזרים. ניתוח הדו"חות הכספיים של בז"ן לרבעון הראשון של 2015 מגלה תמונה שונה בכל אחד מהם. הרווח הנקי זינק …