post pre 29042018

פוסט פרה 29 באפריל 2018

בזק – הוכרע הקרב על הדירקטוריון ומעלות מורידה את תחזית הדירוג;
טבע – תשואות האג"ח עולות והחברה משנה את מתכונת הדיווח המגזרי;
אנלייט – יורוקום מבקשת לקיים מכרז על אחזקותיה ועוד…