אלון רבוע כחול שננס

חלום רבוע כחול של מוטי בן משה

בוקר טוב חברים, את הפוסט שפורסם בשבוע שעבר על אגרות החוב של אלון רבוע כחול סיימתי ברמיזה עם "תם ולא נשלם". היום אשלים את המלאכה עם התייחסות למניות של אלון …

מוטי בן משה דיון אורנשטיין

אפריקה – מבחן הרצון והיכולת

הרבה עורכי דין ומעט משקיעים התקבצו אתמול באולם של נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט איתן אורנשטיין. כולם חשבו שהם באו להשתתף בדיון על הפיקדונות שהעמידו אקסטרא, אלון רבוע …

מוטי בן משה

מוטי בן־משה חושב מחוץ לרבוע

בן משה נדרש לגייס מיליארד שקל כדי לממן את רכישת אפריקה נכסים.
כשהתשואה של אלון רבוע כחול נושקת ל-6%, בן משה עובר לתוכנית ב'.
גיוס חוב קצר בתקווה למחזר אותו בעתיד הקרוב בריביות נמוכות.