yes - התחזית הייתה אופטימית המציאות פחות

yes – הפער בין החזוי למצוי

בתוצאות של חברת yes, שמופיעות בדוחות בזק ל-Q3, ניתן לזהות את השפעת התחרות:
מספר המנויים יורד בעקביות, וכך גם ההכנסה החודשית הממוצעת ממנוי.
בהתאם, ההכנסות מתכווצות, ואיתן יורד גם הרווח התפעולי.

פרטנר TV - בין הצרכנים למשקיעים

פרטנר TV – בין הצרכנים למשקיעים

בחודש שחלף מההשקה של פרטנר TV מניית פרטנר איבדה 5.1% מערכה.
בזמן שפרטנר וסלקום מזנבות ב-yes ו-HOT, התחרות בענף הסלולר נמשכת.
סיטיגרופ פרסם אתמול המלצת "מכירה" למניית סלקום ומחיר יעד של 26.5 שקל.