מה זה LTV ?

מה זה יחס LTV ?

LTV הם ראשי התיבות של Loan To Value. ובעברית – חוב לבטוחה.
LTV משמש אותנו כדי למדוד את היחס בין היקף החוב המובטח (L) לבין שווי הביטחונות (V)