ברוכים הבאים למדריך אג"ח!

מדריך אג"ח נולד הודות לשאלות מעניינות שזרמו מקוראי הבלוג.
על השאלות שידעתי להשיב – השבתי, ועל השאלות שלא ידעתי להשיב – השבתי רק אחרי שעשיתי "שיעורי בית".
את השאלות שהפניתם אלי אספתי ובחודשים האחרונים בניתי מערך שלם בנושא שוק ההון והשקעות.
הפרויקט בנוי מעשר סדרות, שכל אחת מהן כוללת עשרה פרקים.

אתם יותר ממוזמנים לקחת חלק בתהליך: לקרוא, לכתוב, להעיר, להאיר ולשאול.
קהל קוראי הבלוג מגוון וכולל לצד אנליסטים ומנהלי השקעות מנוסים גם סטודנטים וכאלו שמעולם לא קנו נייר ערך.
מכל מלמדי השכלתי – מהערה ופלפול של משקיע מנוסה, כמו משאלה שמחייבת אותי ללמוד או להתנסח באופן ברור יותר.

סדרה ראשונה: מדריך דוח רווח והפסד

פרק 1 – הכנסות
פרק 2 – הוצאות
פרק 3 – רעשים
פרק 4 – רווחים
פרק 5 – מגזרים
פרק 6 – NOI
פרק 7 – FFO
פרק 8 – EBITDA
פרק 9 – מכפילים
פרק 10 – שאלות

סדרה שנייה: מדריך דוח מאזן

פרק 1 – בין נכסים להתחייבויות – מבוא לדוח מאזן
פרק 2 – הון עצמי והון חוזר
פרק 3 – חוב פיננסי