עיתונליסט – פרק #3 – הצעת הרכש של גזית גלוב

שלום חברים,

מוזמנים להאזין לפרק השלישי של עיתונליסט על הצעת הרכש של גזית גלוב.
מה עומד מאחורי הצעת הרכש של גזית גלוב?
איך הצעת הרכש משפיעה על בעלת השליטה, נורסטאר?
ולמה המהלך של חיים כצמן במשבר הקורונה מזכיר את המהלך של נתן חץ במשבר הסאב-פריים?

לקבלת עדכונים על פרקים חדשים לחצו על כפתור "הצטרף כמנוי" שמופיע בערוץ.


לטובת המאזינים, רכזתי כאן את הדיווחים והכתבות המוזכרים בפרק:  • מבנה החברות העיקריות בקבוצת נורסטאר-גזית
    התרשים מתוך הדוח השנתי של נורסטאר והוא נכון ל-31.12.2019

חיים כצמן עץ אחזקות


  • הפסקה שמתייחסת להשפעות מגפת הקורונה על המצב הכספי, התזרימי והנזילות של נורסטאר
    מתוך הדוחות הכספיים של נורסטאר לרבעון הראשון, עמוד 6.

"במסגרת מדיניותה רבת השנים, נערכה החברה עם יתרת מזומנים גבוהה (לתאריך הדיווח לחברה ולחברה בבעלותה המלאה קווי אשראי לזמן ארוך מאושרים לא מנוצלים למשיכה מיידית ויתרות נזילות בסכום של כ- 0.40 מיליארד ש"ח), וכן פעלה להורדת שיעור המינוף של החברה, תוך פריסת לוחות סילוקין ושמירה על מח"מ ארוך. בנוסף, החברה נהנית מנגישות טובה מאד למערכות הבנקאיות, לשוקי ההון, ודירוג חוב גבוה. בהתבסס על פרמטרים אלו, החברה מעריכה, כי היא בעלת איתנות פיננסית שתאפשר לה המשך עמידה בכל התחייבויותיה בטווח הקצר והארוך.

למגיפת הקורונה ולצעדים שננקטו על ידי מדינות רבות ישנן השפעות מאקרו-כלכליות רוחביות, העלולות להשליך גם על החברה והחברות המאוחדות שלה, ביניהן ירידות חדות שנרשמו בבורסות העולם, לרבות במחירי המניות של גלוב המשמשות בחלקן כבטוחה לקווי האשראי של החברה. ירידות שערים, כאמור, פוגעות בשווי המניות המשמשות בטוחה לאשראים, ועלולות, בתרחיש קיצון, לפגוע בהיקפי האשראי שהחברה תהא רשאית לנצל במסגרת אשראים אלה. בנוסף, משפיעות הירידות בשווקים הפיננסים על שוויו של תיק ניירות הערך הסחירים של החברה. ברבעון ונכון ליום אישור הדוח, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכמי האשראי, כאמור, כמו גם בכל יתר התחייבויותיה הפיננסיות. בנוסף, נכון ליום 31 במרס 2020 לחברה ולחברה בבעלותה המלאה מניות
גלוב שאינן משועבדות בשווי של כ- 1.3 מיליארד ש"ח."


  • גרף תשואת האג"ח של נורסטאר
    צילום מסך מתוך תוכנת טרמינל.

נורסטאר אגח תשואהשבת שלום,
יניב רחימיתכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות