הגורל של פתאל

בוקר טוב חברים,

פתאל החזקות פרסמה אתמול את הדוחות הכספיים שלה לשנת 2019.
התוצאות העסקיות של פתאל בשנה שעברה רלוונטיות כמו שובר מתנה לאחד מהמלונות של הרשת.
כלומר, הן לא. למה? כי את ההשפעות של משבר הקורונה נראה רק החל מהדוחות של הרבעון הראשון 2020.

הבוקר התפרסמה בכלכליסט כתבה שהכנתי "יכולת פתאל לצלוח את המשבר תלויה גם ברצון טוב של אחרים".
בפוסט הזה ארחיב על מקורות המידע מתוך הדוחות השנתיים שהביאו אותי למסקנה הזאת.החוב הפיננסי של קבוצת פתאל

הנתונים על החוב הפיננסי של קבוצת פתאל מופיעים בדיווח על מצבת ההתחייבויות של התאגיד (ת126).
שימו לב שטבלה ה מסכמת את החוב (אשראי בנקאי, חוץ בנקאי ואג"ח) של פתאל החזקות סולו,
וטבלה ח מציגה את האשראי של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים.
כלומר, הטבלאות לא כוללות את החוב הפיננסי של פתאל אירופה שהיא חברה מדווחת.
המידע אודות החוב הפיננסי של פתאל אירופה מופיע בטופס ת126 שהיא פרסמה.

החוב הפיננסי של קבוצת פתאל בכל אחת מהשנים 2021-2020 מסתכם בכ-600 מיליון שקל.
הנה החלוקה לפי חברות: פתאל החזקות, פתאל אירופה, חברות מאוחדות – החזקות, וחברות מאוחדות – אירופה.

קבוצת פתאל - חוב פיננסי סוף 2019


יתרות הנזילות של קבוצת פתאל

יתרות הנזילות של קבוצת פתאל (בדוח המאוחד) נכון ל-31.12.2019 מסתכמות ב-1.12 מיליארד שקל.
את יתרת הנזילות ניתן לראות בנכסים השוטפים במאזן של החברה [עמוד 159] והיא מחולקת לשתי קבוצות:
מזומנים ושווי מזומנים         – 859.6 מיליון שקל
ניירות ערך מוחזקים למסחר – 260.6 מיליון שקל

מה זה אומר "ניירות ערך מוחזקים למסחר"? התשובה מופיעה בביאור 5ב' בדוחות [עמוד 200].
בהנחה שלא בוצעו שינויים בתיק ההשקעות של פתאל, הסכום שמופיע בסעיף "ניירות ערך מוחזקים למסחר" בהכרח התכווץ.

פתאל - תיק ניירות ערך

על הנייר, ושם בלבד, יתרות הנזילות של פתאל אמורה להספיק לשירות החוב הפיננסי של הקבוצה בשנתיים הקרובות.
אלא שהחוב הפיננסי של הקבוצה הוא רק חלק מכלל ההתחייבויות שלה.


הוצאות שכירות של פתאל

מתוך 216 המלונות ברשת של פתאל, 119 הם מלונות בשכירות (היתר בבעלות או בניהול).
העובדה הזאת מקבלת ביטוי בהוצאות שכירות שבשנה שחלפה הסתכמו בקצת יותר ממיליארד שקל.

הוצאות השכירות של קבוצת פתאל מחולקת לשתי קבוצות:

א. רכיב קבוע
דמי שכירות שנתיים קבועים.
הרכיב הקבוע מהווה את המרכיב העיקרי בהוצאות השכירות של פתאל.
בשנת 2019 הרכיב הקבוע הסתכם ב-920 מיליון שקל, ואפשר לראות אותו בטבלת השפעת יישום תקן IFRS16 [עמוד 139].

פתאל - הוצאות שכירות קבועות

ב. רכיב משתנה
דמי שכירות משתנים הנגזרים ממחזור ההכנסות או מהביצועים התפעוליים של המלונות המושכרים.
הרכיב המשתנה מופיע בדוח רווח והפסד ובשנת 2019 הוא הסתכם ב-115 מיליון שקל.

לכאורה, ולכאורה בלבד, הוצאות השכירות הקבועות (920 מיליון שקל ב-2019) לבדן "שורפות" את יתרות הנזילות (1.12 מליארד שקל).
במציאות, צריך לקחת בחשבון שתי נקודות חשובות:
1. יש לקוות שמשבר הקורונה לא יימשך שנה שלמה ושיסתיים במהרה בימנו.
2. הנהלת פתאל לא יושבת בחיבוק ידיים והיא פועלת כדי לצמצם את ההוצאות שלה.


16 הצעדים של פתאל

בדוחות הכספיים השנתיים של פתאל החזקות תוכלו למצוא פירוט של 16 צעדים שהחברה מבצעת "לצורך התאמת הוצאותיה התזרימיות לירידה המהותית הצפויה בהכנסות" [עמודים 168-167].
נקודה מספר 12 עוסקת בתשלומי השכירות של הקבוצה:

"השהיית תשלומי שכירות בגין חלק מהמלונות (למעט על פי הסכמי השכירות בין חברות מאוחדות של החברה לבין חברת הבת – 100% – פתאל אירופה) שנסגרו בשל סיכול וכוח עליון– כפועל יוצא מהפסקת פעילות מלונות וסגירתם, החברה השהתה או מתעדת להשהות את מרבית התשלומים בהתאם להסכמי השכירות, כמו כן, בהתאם להוראות חוק, הצעות חוק או להנחיות הממשלתיות המיוחדות שפורסמו לאור המצב, במדינות השונות, עתידים להדחות תשלומי דמי השכירות וזאת לתקופות שונות"

שימו לב לכך שהשהיית תשלומי השכירות אינה הצעד היחיד בתוכנית של פתאל שמימושו תלוי גם באחרים.
זה נכון באותה מידה גם לפעילות של פתאל לקבלת הנחות ודחיות תשלום מרשויות מדינה שונות ולצעדים נוספים, ולפריסה מחדש של חלק מהאשראי הבנקאי.

לא בכדי נכתב בדוחות של פתאל:

"יצוין כי יכולתה של החברה להשלים את הפעולות האמורות תלוי בהחלטות רגולטוריות שיתקבלו במדינות השונות, במידת שיתוף הפעולה והנכונות של צדדי ג' (כגון מלווים ובעלי מלונות המושכרים לקבוצה)."

האם פתאל תצליח לרתום את בעלי המלונות שהיא שוכרת? לקבל הנחות מהרשויות במדינות בהן היא פועלת? לפרוס מחדש חלק מהאשראי הבנקאי?
אינני יודע באיזו מידה, אבל מעריך בזהירות שכן. בדיוק כמו שקניונים לא גובים דמי שכירות וכמו שבנקים דוחים תשלומי משכנתא.

שאלת המפתח, שאין לי תשובה לגביה, היא משך הזמן של המשבר.
אם הוא יחלוף בחודשים הקרובים, להערכתי פתאל תצא ממנו הודות ליתרות הנזילות ולצעדים שבהם היא נוקטת.
אם הוא יימשך לתוך 2021, הגורל של פתאל יהיה רק בעיה מינורית אחת בשפע הצרות שנידרש להתמודד איתן.

שאו ברכה, ותשמרו על הבריאות שלכם.
יניב רחימי

המלצת קריאה נוספת:
פתאל החזקות – דוחות כספיים 2019
מצגת של פתאל החזקות לשוק ההון


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות