מוניטין שלילי – רווח מרכישה במחיר הזדמנותי

שלום חברים,

בשלהי 2019 רבוע כחול נדל"ן דיווחה על עסקה לרכישת האחזקות של גינדי (50%) בחברות השוק הסיטונאי.
בתגובה לכך שווי השוק של רבוע כחול נדל"ן זינק ב-21%, בזמן שמדד הנדל"ן עלה באותה תקופה ב-3% בלבד.
רבוע כחול נדל"ן שילמה לגינדי 225 מיליון שקל בעסקה שהקפיצה את שווי השוק שלה ב-518 מיליון שקל.

בגרף מופיעה מניית רבוע כחול נדל"ן לצד מדד נדל"ן, והמלבן הירוק תוחם את התקופה שחלפה מאז הדיווח הראשון על העסקה.

רבוע כחול נדלן רכישת חברות השוק הסיטונאי

השבוע רבוע כחול נדל"ן השלמה את העסקה ודיווחה על אפשרות שבדוחותיה יירשם "רווח הזדמנותי":

"על פי הערכה ראשונית של החברה, נכון למועד דוח זה, ובשקלול כל מרכיבי העסקה (לרבות שיפויים, וויתורים, זכות סרוב וכדומה), עשויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים רווח הזדמנותי. זאת, בכפוף להערכת שווי קניון TLV, כפי שצורפה לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 30 בספטמבר 2019, ובכפוף לעבודת ה PPA שטרם נערכה, כאמור לעיל."

 


 


מה זאת רכישה במחיר הזדמנותי?

חברה עשויה להכיר ברווח כתוצאה מרכישה במחיר הזדמנותי בתרחיש שבו התמורה שהיא משלמת נמוכה מהשווי* של העסק הנרכש.
אם חברה שילמה 700 עבור עסק שהשווי* שלו הוא 1,000, היא עשויה לרשום רווח של 300 מרכישה במחיר הזדמנותי.
דוגמה פשוטה של רכישה במחיר הזדמנותי יכולה להיות בעסקה שבה המכירה נעשית בכפייה.

רכישה במחיר הזדמנותי נקראת גם "מוניטין שלילי", היות שמוניטין הוא תמונת הראי שלה.

חברה עשויה להכיר במוניטין בתרחיש שבו התמורה שהיא משלמת גבוהה מהשווי* של העסק הנרכש.
אם חברה רוכשת עסק ששווה* 700, ומשלמת תמורתו 1,000, היא עשויה להכיר במוניטין של 300.
מוניטין עשוי לייצג סינרגיה בין העסק הרוכש לנרכש, כוח עבודה, נתח שוק, פרמיית שליטה, וכו'.

* במילה "שווי" כוונתי לסכום נטו במועד הרכישה של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו.

רוצים דוגמא? בבקשה!

א. כאן תוכלו לקרוא איך החברה מסבירה רווח מרכישה במחיר הזדמנותי
בגדול, החברה אומרת: רכשנו נכס במחיר מבצע כי אפשרנו למוכר ליהנות מחיסכון משמעותי בעלויות, העובדה שהעסקה בוצעה איתנו (שותפים בנכס) הגדילה את הביטחון שהעסקה תושלם, ושהקרן שמחזיקה בנכס מגיעה לסוף חיי פעילותה (רמיזה למכירה כפויה).

ג'י.אף.איי - רווח הזדמנותי

ב. בטבלה שלפניכם יש פירוט של השווי ההוגן של הנכסים והתחייבויות המזוהים שנרכשו במסגרת צירוף העסקים
כאן רואים את הנכסים (מזומן, רכש קבוע וכו') ואת ההתחייבויות (הלוואות מבנקים, זכאים וכו') שיש לעסק שנרכש.
לכל סעיף יש את השווי המיוחס לו, והסכום שלהם מהווה את השווי ההוגן של העסק הנרכש.

GFI - נכסים מזוהים רווח הזדמנותי

ג. כאן אפשר לראוש את האופן שבו חושב הרווח מרכישה במחיר הזדמנותי
במלבן הכתום מופיעים סעיפי עלות הרכישה (34.4 מיליון דולר), ובירוק מופיע השווי ההוגן של הנכסים המזוהים (51.4 מיליון דולר).
הפער בין השווי ההוגן של הנכסים המזוהים לבין עלות הרכישה הוא הרווח מרכישה במחיר הזדמנותי.

GFI - רווח מרכישה במחיר הזדמנותי

המלצות קריאה למרחיקי לכת:
תקן דיווח כספי בינלאומי 3 – צירופי עסקים
מצגת של שלומי שוב בנושא צירופי עסקים

שבת שלום וסופ"ש חמים
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות