מור השקעות – שנתיים מההנפקה

בוקר טוב חברים,

בשנתיים שחלפו מאז שמור השקעות הפכה לציבורית המניה של בית ההשקעות מניבה תשואת יתר לעומת המתחרים.
מאז ההנפקה בחודש יולי 2017 מניית מור השקעות טיפסה ב-27%,
בשעה שהמניה של בית ההשקעות אי.בי.אי עלתה ב-12%,
זאת של מיטב דש דרכה במקום,
ואנליסט איבד 14% מערכו.

מור אנליסט מיטב דש איביאי בתי השקעות

העלייה בשווי השוק של מור בולטת במיוחד על רקע המגמה השלילית ברווח התפעולי של בית ההשקעות.
הרווח התפעולי (לפני רווח מנכסים פיננסיים) של מור השקעות נמצא במגמת ירידה במשך חמישה רבעונים ברציפות.
הרווח התפעולי של מור הגיע ברבעון הרביעי של 2017 לשיא של 17 מיליון שקל, אך מאז הוא מתכווץ מדי רבעון בהתמדה.
אחרי חמישה רבעונים רצופים של ירידה ברווח התפעולי, ברבעון הראשון של 2019 הוא הסתכם ב-11.6 מיליון שקל בלבד.

רווח תפעולי לפני רווח מנכסים פיננסיים
(במיליוני שקל)

מור השקעות רווח תפעולי

גם התחזית שהנהלת מור השקעות ניפקה לשנת 2019 מלמדת על ציפיות לצמיחה בהכנסות לצד שחיקה ברווח.
לפי התחזית של ההנהלה ההכנסות של מור ב-2019 יצמחו ויסתכמו בטווח של 182-172 מיליון שקל, (עליה של 5% בהשוואה לאשתקד).
בעוד שהרווח הנקי של החברה צפוי להתכווץ ולעמוד בטווח של 33-23 מיליון שקל (ירידה של 25% לעומת 2018).


הנכס הכי גדול ועקב אכילס של מור

הנכס הכי גדול של מור השקעות הוא גם עקב אכילס של החברה.
התוצאות של מור השקעות נשענות בעיקר על תחום פעילות אחד – קרנות נאמנות.
היקף הנכסים המנוהלים על ידי מור השקעות עומד כיום על 22.2 מיליארד שקל, כאשר קרנות הנאמנות אחראיות על 86% מנכסים אלו.
החשיפה הגבוהה של מור לתחום קרנות הנאמנות באה לידי ביטוי בכך שבשנת 2018 פעילות זאת הייתה אחראית על 93% מההכנסות.

עובדה זאת לא הייתה בעייתית אלמלא חוסר הנאמנות של המשקיעים בקרנות הנאמנות.
התדירות הגבוהה שבה המשקיעים ויועצי ההשקעות "מדלגים" בין הקרנות הופכת את הענף לתנודתי ביותר.
באותה מהירות שבתי השקעות מגייסים מיליארדים לקרנות הנאמנות שבניהולם, כך הם גם סופגים פדיונות.
כמאמר השיר "מחכים למשיח" שכתב, הלחין וביציע שלום חנוך, מה שבא בקלות באותה הקלות יעלם.

מור השקעות סיימה את 2018 עם ירידה של 9% בהיקף הנכסים בקרנות הנאמנות, וזאת על רקע המגמה השלילית שאפיינה את השווקים.
ההשלכות לא אחרו להגיע, וכבר בתוצאות Q1/2019 מור הציגה ירידה של 11% בהכנסות מניהול קרנות נאמנות והרווח של המגזר צנח ב-20%.
הירידה ברווחיות מקרנות הנאמנות (20%-) חדה יותר בהשוואה לשחיקה בהכנסות (11%-) בעיקר בשל השינוי בתמהיל הנכסים המנוהלים.
בתקופות של ירידות שערים משקיעים נוטים להסיט כספים מקרנות מנייתיות שמניבות דמי ניהול גבוהים לקרנות סולידיות שהרווחיות בהן נמוכה יותר.

מתחילת 2019 היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות של בית ההשקעות חזר לצמוח, ובסוף מאי הוא הגיע לשיא של 19 מיליארד שקל.
כפי הנראה, בעלי המניות במור השקעות שואבים מכך עידוד ומצפים לראות צמיחה מחודשת גם ברווחי החברה.
הרי עקב אכילס של מור השקעות הוא גם הנכס הכי גדול של בית ההשקעות.

מור השקעות – היקף נכסים מנוהלים
(במיליוני שקל)

מור השקעות נכסים מנוהלים


בתי השקעות אוהבים את שוק ההון?

– דייג אוהב דגים?
– אוהב, בטח אוהב
– אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים?
אין להם מים לנשום, נחנקים ומתים.
אם אוהב אותם, למה הורג אותם?
זה יחס זה?

כמו הדייג מהמערכון של "הגשש החיוור" שאוהב דגים ולמרות זאת הוא מוציא אותם מהמים, כך גם בתי השקעות אוהבים את שוק ההון, אבל לא חוסכים במאמצים כדי להרחיב את תחומי הפעילות שלהם, תוך ביסוס תחומי פעילות שמושפעים פחות מהתנודתיות בשוק ההון.

מלבד תחום קרנות הנאמנות מור פועלת גם בתחום ניהול תיקי ההשקעות ששומר על יציבות בהיקף הנכסים, בהכנסות וברווחיות, אלא שמדובר בהיקפים לא משמעותיים ביחס לפעילות של בית ההשקעות. בנוסף לכך, למור יש קרן גידור, אולם היקף הנכסים שבה זניח ומסתכם ב-100 מיליון שקל בלבד, פחות מחצי אחוז מסך הנכסים של בית ההשקעות.

בחודשים האחרונים מור נכנסה לשתי פעילויות חדשות שעשויות להקטין את התנודתיות בהיקף הנכסים המנוהלים של בית ההשקעות ולהפחית את התלות של החברה בתחום ניהול קרנות הנאמנות.

בינואר השנה מור נכנסה לתחום פעילות חדש – ברוקראז' בניירות ערך זרים.
תחום זה הניב למור כבר ב-Q1/2019 הכנסות של 2.1 מיליון שקל מעסקאות ברוקראז', שהיוו 5.1% מסך ההכנסות של בית ההשקעות ברבעון.
לפני כשבועיים חשפה כתבת הבנקאות והפיננסים של "כלכליסט" רחלי בינדמן שבית ההשקעות מור מרחיב את פעילות הברוקראז החדשה.

מוקדם יותר על ציר הזמן, במהלך הרבעון השלישי של 2018 מור נכנסה לתחום ניהול קופות הגמל.
מור מינתה לתפקיד המנכ"ל את אור קרן שניהל ב-7 השנים האחרונות את חברת קרנות הנאמנות של ילין לפידות.
מאז היקף הנכסים של מור בתחום הגמל גדל בהדרגה, אולם הוא עדיין נמוך ובסוף מאי הוא הסתכם ב-318 מיליון שקל בלבד.
עד שתחום הגמל יגיע למסה קריטית הפעילות החדשה תמשיך להסב למור הפסדים. ברבעון הראשון של 2019 מור הציגה הפסד של 1.6 מיליון שקל במגזר "אחרים" שכולל את פעילות הגמל, בהשוואה לרווח של 129 אלף שקל שנרשם ברבעון המקביל שבו פעילות הגמל עדיין לא הושקה.

אם לשפוט על פי המניה של מור השקעות, נראה שהמשקיעים מעדיפים את ההפסדים הזמניים מפעילות הגמל המאופיינת ביציבות יחסית, על הרווחים התנודתיים של תחום קרנות הנאמנות.

מור השקעות רווח מגזרי


תשואת דיבידנד של מור

לפי התחזית של הנהלת מור, בתרחיש האופטימי הרווח הנקי ב-2019 יהיה נמוך ב-12% מהרווח הנקי אשתקד, ולפי הרף הנמוך של התחזית הרווח הנקי יתכווץ ב-39%. למרות זאת ואף על פי כן, בעלי המניות של מור עשויים להנות מתשואת דיבידנד שנתית גבוהה.

לפי מדיניות הדיבידנד שאומצה על ידי הדירקטוריון ביולי 2017 מור תחלק לפחות 80% מרווחיה השוטפים הראויים לחלוקה. בפועל, למעט מקרה אחד, מור חילקה 100% מרווחיה השוטפים. מור נהנית מעודף מזומנים של 51.6 מיליון שקל (בנטרול דיבידנדים שחולקו באפריל וביוני השנה), כך שבשלב זה סביר להניח שמדיניות חלוקת הדיבידנד של מור לא תשתנה.

אם הרווח הנקי של מור בסוף השנה יעמוד על הטווח התחתון של התחזית ומור תבחר לחלק רק 80% ממנו כדיבידנד, בעלי המניות ייהנו מתשואת דיבידנד של 6%.
אם התרחיש האופטימי יתממש והרווח הנקי של מור יהיה בטווח העליון של התחזית והחברה תחלק את כולו כדיבידנד, בעלי המניות של בית ההשקעות צפויים ליהנות מתשואת דיבידנד שנושקת ל-10%.

כך או אחרת, בטווח הקצר והבינוני התוצאות של מור יושפעו ישירות מהתנודתיות בשוק ההון וכפועל יוצא מכך מהשינויים בהיקף הנכסים המנוהלים בתחום ניהול קרנות הנאמנות. לעומת זאת המניה של מור תושפע גם מקצב צמיחת פעילות הגמל החדשה של מור שהיום מסבה הפסדים, ובעתיד מצופה ממנה שתניב רווחים, ולא פחות חשוב מכך, יציבות.

יום מצוין
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות