חמש הערות על הדוחות של בזק לרבעון הראשון 2019

חמש הערות על הדוחות הכספיים של בזק לרבעון הראשון של 2019:
1. קרב בלימה – על ההכנסות שמתמסרות לכוח המשיכה.
2. תיק בלי שר – על ההחלטה ללכת לבחירות חדשות.
3. נטל ההוכחה של נכס המס – על הדיונים מול הרשות.
4. שירות החוב של בזק – על הירידה בתזרים החופשי.
5. קבוצת תמיכה – על התחזיות העגומות של yes.


קרב בלימה

הדבר הכי קבוע בדוחות הכספיים של בזק בשנים האחרונות זאת השחיקה בהכנסות של הקבוצה.
ברבעון הראשון של 2019 בזק סבלה מירידה של 4.4% בהכנסות, אחרי שבשנת 2018 הן התכווצו ב-4.8%, ואחרי שב-2017 הן הצטמצמו ב-2.9%.

בכל אחת מהתקפות הללו הירידה בהכנסות הייתה אפיינה את כל המגזרים העיקריים של קבוצת בזק.
ברבעון הראשון של 2019 yes הציגה את הירידה החדה ביותר בהכנסות באחוזים (8.5%-), ופלאפון במונחים אבסולוטיים (41 מיליון שקל).

בזק הכנסות רבעון ראשון 2019
(מקור: דוחות כספיים של בזק לרבאון הראשון 2019)

במציאות הנוכחית, שבה ההכנסות של בזק מתמסרות לחוק הכבידה, נראה שעיקר המאמצים של הנהלת הקבוצה מופנים לצמצום הוצאות.
ברבעון הראשון של 2019 זה עבד לא רע, כשבשורה התחתונה בזק הציגה צמיחה של 15.4% ברווח הנקי שהסתכם ב-300 מיליון שקל.
אלא מאי? אליה ושני קוצים בה.
ראשית, השיפור ברווח של בזק מגיע הודות לאירועים חד פעמיים שבנטרולם הרווח התפעולי של הקבוצה היה נותר ללא שינוי.
שנית, מטבע הדברים היכולת של בזק להדביק את השחיקה בהכנסות באמצעות צמצום ההוצאות ומהלכי התייעלות מוגבלת.
בזק מנהלת קרב בלימה ומקווה לפני שהתחמושת שלה תאזל, משרד התקשורת יודיע על ביטול ההפרדה המבנית הנכסף.


תיק בלי שר

התקווה של הנהלת בזק להכרעת משרד התקשורת בסוגיית ההפרדה המבנית נדונה לדחייה ברבע שבשבוע שעבר אושר החוק לפיזור הכנסת.
ההחלטה ללכת לבחירות חדשות צפויה לשתק את משרד התקשורת באופן שימנע מאנשיו לקבל החלטה בנושאים מהותיים בהעדרו של שר מכהן.

"מירב המאמץ שלנו יהיה לשכנע את אנשי משרד התקשורת לא לחכות עוד 7-6 חודשים לשר חדש, אלא לקבל את כל ההחלטות שהם יכולים כבר עכשיו"

כך אמר יו"ר הדירקטוריון של בזק, שלמה רודב, בשיחה עם אנליסטים שהתקיימה ביום חמישי לאחר בפרסום הדוחות.
לדברי רודב, רוב ההחלטות הנדרשות נמצאות תחת נמצאות באופן מלא בסמכות הדרג המקצועי במשרד התקשורת.

בזק הגישה עתירה לבג"צ כנגד משרד התקשורת לביטול מידי של ההפרדה המבנית בקבוצה.
לאחר שקיבלה דחייה, המדינה הייתה אמורה להגיש את תשובתה עד ליום חמישי בשבוע שעבר.
אולם המדינה ביקשה דחייה נוספת להגשת התשובה עד לסוף יולי השנה.

בעסקים, גם אי קבלת החלטה שקולה להחלטה.
כל עוד משרד התקשורת לא מחליט לבטל את ההפרדה המבנית, הרי שהוא מחליט גם אם באופן פאסיבי להמשיך אותה.


נטל ההוכחה של נכס המס

ההכרעה בסוגיית ההפרדה המבנית חשובה לבזק לא רק מסיבות עסקיות, אלא גם מסיבות חשבונאיות.
במאזניה של בזק מופיע נכס מס נדחה בגין הפסדים מועברים לצרכי מס בחברת הבת yes שעומד על 1.17 מיליארד שקל.
האישור שניתן מרשות המסים לניצול נכס המס מותנה בקבלת אישור משרד התקשורת לביטול ההפרדה המבנית.

במהלך יום המסחר שקדם לפרסום הדוחות בזק צנחה ב-11% במחזור גבוה על רקע שמועות שהחברה צפויה למחוק את נכס המס.
עם פרסום הדוחות השמועות התבררו כחסרות בסיס. נכס המס עודנו עומד על תילו, אולם העננה המרחפת על עתידו לא הוסרה.

בימים אלו בזק נמצאת בדיונים מול רשות ניירות ערך שבמסגרתם היא נדרשת לתת הבהרות ביחס להחלטתה להמשיך ולהכיר בנס המס הנדחה. לפי הדיווח של בזק, החברה בדעה ש"ניצול נכס המס הינו צפוי", כלומר שיותר סביר מאשר לא (more likely than not) שביטול ההפרדה המבנית בין בזק ליס יאושר. כעת נטל ההוכחה ביחס לקיומו של נכס המס מונח על כתפיה של בזק.


שירות החוב של בזק

המציאות החדשה כופה על הנהלת בזק להתאים את לוח הסילוקין לעידן של תזרים רזה מכפי שהחברה הייתה מורגלת בו בעבר.
הדיונים מול רשות ניירות ערך מתקיימים בעקבות טיוטת תשקיף שהוגשה על ידי בזק לפני כחודשיים.
בזק מעוניינת להנפיק סדרות אג"ח חדשות כשלנגד הנהלת החברה עומדות שתי מטרות.
האחת למחזר את החוב הקיים באמצעות הארכת משך החיים הממוצע של אגרות החוב.
השנייה היא לפרוס את החוב באופן שתשלומי הקרן השוטפים יהיה נמוכים יותר.

ההרעה בתוצאות של בזק באה לידי ביטוי גם בתזרים המוזמנים החופשי שהתכווץ ברבעון ב-25.3% והסתכם ב-316 מיליון שקל.
בשלושת הרבעונים האחרונים בזק מורידה את החוב הפיננסי נטו של הקבוצה שהצטמצם מרמה של 9.4 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, לרמתו הנוכחית שעומדת על 8.4 מיליארד שקל.

הקצב שבו בזק מפחיתה את החוב לא מדביק את הקצב שבו נשחק התזרים החופשי של החברה.
בכל אחת מהשנים הקרובות בזק נדרשת לעמוד בעומס פירעונות קרן ותשלומי ריבית שמגיע ל-1.9 מיליארד שקל.
בעבר הלא רחוק בזק יכולה הייתה לשרת את החוב מהתזרים החופשי,  אולם כיום זה תרחיש לא רלוונטי שדורש התארגנות מחדש.

בזק חוב פיננסי רבעון ראשון 2019


קבוצת תמיכה ל-yes

הנפקת האג"ח של בזק לא תשמש רק לצרכים של החברה עצמה, אלה גם לאלו של החברה הבת הכושלת yes.
על מצבה הקריטי של yes מעידה העובדה שבסוף הרבעון הראשון של 2019 היה לחברה הבת גירעון של 161 מיליון שקל בהון העצמי וגירעון של 320 מיליון שקל בהון החוזר. אם לא די בכך, בהתאם לתחזיות של yes עצמה, היא צופה להמשיך לצבור הפסדים תפעוליים בשנים הבאות ולפיכך yes לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ולהמשיך לפעול כעסק חי ללא התמיכה של בזק.

בעקבות זאת, הדירקטוריון של בזק אישר בחודש מאי מתן התחייבות בלתי חוזרת ל-yes להעמדת מסגרת אשראי או השקעה בהון של 250 מיליון שקל לתקופה של 15 חודשים. במקביל, בעקבות הערכת שווי לנכסיה השוטפים של yes, שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני, קבוצת בזק הכירה ברבעון הראשון של 2019 בהפסד של 88 מיליון שקל בגין ירידת ערך.

התחרות האגרסיבית בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית ניכרת בתוצאות העסקיות של yes גם ברבעון הראשון של 2019 שבו ההכנסות ירדו ב-8.5% ל-343 מיליון שקל ובשורת הרווח התפעולי נשם הפסד של 59 מיליון שקל, בהשוואה להפסד זניח של מיליון שקל ברבעון המקביל. עיקר הירידה ברווח נובעת מהוצאות להסדר פרישת עובדים. בצד התפעולי ניתן לראות את המשך המגמות השליליות. אלו באות לידי ביטוי בירידה בהכנסה החודשית הממוצעת למנוי ובצמצום במספר המנויים.

yes - רבעון ראשון 2019

שבוע טוב
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות