סטרוברי: הלוואת בעלים בטעם מתוק חמוץ

החדשות הטובות של סטרוברי:
בעל השליטה התחייב להעמיד לסטרובי הלוואה של 7 מיליון דולר לצורך התשלום למחזיקי האג"ח בתחילת יולי.

החדשות הרעות של סטרובי:
ההלוואה נדרשת בגלל שהחברה מתקשה לבצע מימון מחדש כנגד שעבוד נכסים בשווי מוערך של 30 מיליון דולר.


החברה האם של סטרוברי התחייבה להעמיד לה הלוואת בעלים של עד 7 מיליון דולר.
ההלוואה תשמש לצורך פירעון קרן וריבית למחזיקי אגרות החוב הקבוע ליום 1 ביולי 2019.

הלוואת הבעלים לסטרוברי תועמד אם החברה לא תשלים בזמן הקצר שנותר לה משא ומתן לקבלת מימון מחדש.
המו"מ לקבלת מימון מחדש אמור להסתיים בהלוואה של 9.5 מיליון דולר כנגד שעבוד שלושה נכסים קיימים נקיים משעבוד.
אם ההלוואה מהחברה האם תועמד לסטרוברי, היא תהיה ללא בטחונות, לא תישא ריבית או הפרשי הצמדה, והיא תפרע לפי המוקדם מבין השלמת המימון מחדש או תוך שנה ממועד העמדת ההלוואה.

לפי הדוחות הכספיים שסטרוברי פרסמה, נכון לתאריך 31 בדצמבר 2018 לחברה היה עודף של התחייבויות שוטפות על נכסים שוטפים של 21.2 מיליון דולר.

סטרוברי גירעון בהון החוזר 2018

הגירעון בהון החוזר של סטרוברי נבע בעיקר מהגורמים הבאים:

א. תשלום ריבית של 2.4 מיליון דולר למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') במרץ 2019.
ב. תשלום קרן וריבית של 17.3 מיליון דולר למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') שיולי 2019.
ג. חלויות שוטפות של 13.4 מיליון דולר של הלוואות ממוסדות פיננסיים בארצות הברית.
ההלוואות בארה"ב מגובות ברובן בנדל"ן להשקעה.

בדוח השנתי של סטרוברי נכתב שהחברה נמצאת במשא ומתן לקבלת מימון של 9.5 מיליון דולר כנגד שעבוד של 8 נכסים שנכון ליום 31 בדצמבר 2018 אינם משועבדים, או נרכשו במזומן ועתידים לעבור לבעלות החברה, ושווים ההוגן של הנכסים עומד על כ-30 מיליון דולר. על פניו, משימת המימון מחדש ביחס LTV של 32% הייתה אמורה להיות פשוטה, אלא שעד כה המשא ומתן לקבלת ההלוואה לא הניב את הפירות המיוחלים.

החוב של סטרוברי כלפי מחזיקי אגרות החוב של החברה מסתכם ב-636 מיליון שקל.
סדרה א', שאינה מובטחת בשעבוד, נסחרת בתשואה של 13.4% (מח"מ 1.9 שנים) ומדורגת על ידי מעלות בדירוג של -A.
סדרה ב', שמובטחת בשעבוד על 26 מנכסי החברה, נסחרת בתשואה של 8.2% (מח"מ 2.4 שנים) ומדורגת בדירוג של +A.

יום תותים
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות