אי.די.בי – יש בהחלפות

בוקר טוב חברים,
אגרות החוב של אי.די.בי כיכבו בטבלת הסדרות שרשמו את העליות החדות ביותר ביום חמישי האחרון.
אי.די.בי אג"ח ט' שזינקה ב-6.98% מובילה את הרשימה, ומיד אחריה מופיעה אי.די.בי אג"ח יד' שקפצה ב-3.29%.

הרקע לזינוק החד במחיר האג"ח של אי.די.בי הן עסקאות למכירת 10% ממניות החברה הבת כלל ביטוח שעלו בתגובה ב-7.03%.
לפי הדיווח שפורסם ביום חמישי בצהריים מורי ארקין ויקיר גבאי ירכשו כל אחד 4.99% ממניות כלל במחיר של 47.7 שקל למניה.
ארקין קיבל גם אופציה, שמימושה כפוף לקבלת היתר החזקה, לרכישת 3% נוספים ממניות כלל במחיר של 50 שקל למניה.
כמו כן, רוכש שלישי קיבל אופציה ל-50 ימים לרכוש 4.99% נוספים ממניות כלל ביטוח במחיר של 47.7 שקל למניה.
בסוף השבוע חשף גולן חזני ב"כלכליסט" שהרוכש השלישי הוא לא אחר מאשר אייל לפידות.

הפוסט היום עוסק בקשר בין אגרות החוב של אי.די.בי למחיר מניית כלל ביטוח.
המלצת קריאה: הביטחונות לסדרות אג"ח אי.די.בי (פורסם ב-22.4.2019)


רקע היסטורי: המתווה למכירת מניות כלל

21.8.2013 – מינוי נאמן להחזקות אי.די.בי במניות כלל

בשיאו של הסדר החוב של אי.די.בי אחזקות משה טרי מונה כנאמן ל-51% מהון המניות של כלל החזקות עסקי ביטוח.
מינוי הנאמן נעשה בהתאם לדרישת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

30.12.2014 – מתווה למכירת החזקות אי.די.בי בכלל ביטוח

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפרסם את המתווה למכירת החזקות אי.די.בי בכלל החזקות עסקי ביטוח.
לפי המתווה, במידה ואי.די.בי לא תמכור את אמצעי השליטה במועדים שנקבעו אז מדי ארבעה חודשים ימכרו 5% ממניות כלל החזקות עסקי ביטוח בבורסה או בעסקאות מחוץ לבורסה.

9.5.2016 – הנאמן נדרש לממש את המתווה למכירת מניות כלל

הנאמן למניות כלל ביטוח קיבל הנחייה מהממונה לפעול בהתאם למתווה היות שאי.די.בי לא קיימה את מחויבויותיה ולא פעלה בהתאם למתווה.
אי.די.בי פנתה לבית המשפט אולם פסק דינו שניתן ב-5.4.2017 קבע שעל הנאמן למכור 5% ממניות כלל תוך 30 ימים.
הערעור על פסק הדין שהוגש לבית המשפט העליון נדחה כשבועיים לאחר מכן.

4.5.2017 – ביצוע מכירה ראשונה של מניות כלל

במאי 2017 אי.די.בי מכרה 5% ממניות כלל לפי מחיר של 59.86 שקל למניה ובתמורה ל-166 מיליון שקל.
מאז ועד היום (לא כולל עסקת ארקין-גבאי-לפידות) אי.די.בי מכרה 29.5% ממניות כלל ביטוח בתמורה כוללת של 944 מיליון שקל.

תאריך שיעור ב-% מחיר למניה (בשקלים) תמורה (במיליוני שקל)
04/05/2017 5.0% 59.86 166
30/08/2017 5.0% 55.02 152
02/01/2018 5.0% 61.54 171
03/05/2018 5.0% 56.12 156
30/08/2018 5.0% 62.38 173
02/01/2019 4.5% 50.80 127

עסקאות החלף – SWAP

המכנה המשותף לכל העסקאות הללו הוא שהן בוצעו בדרך של עסקאות החלף.
זה אומר שהמניות נמכרו לצד שלישי באמצעות מוסדות בנקאיים במכר מלא (ללא הסתייגות, ללא תנאים וללא אפשרות חזרה).
אך במקביל לכל עסקה אי.די.בי התקשרה עם המוסדות הבנקאיים בעסקאות החלף, לפיהן בתוף תקופה של עד 24 חודשים ממועד כל עסקה תבוצע התחשבנות בין אי.די.בי לבין המוסד הבנקאי ביחס להפרש בין מחיר המכירה של המניות הנמכרות, לבין ערכן של המניות הנמכרות במועד ההתחשבנות. הנקודה הקריטית היא שערכן של המניות הנמכרות במועד ההתחשבנות ייקבע לפי המחיר שבו הן ימכרו על ידי הצד השלישי שרכש אותן. בכל אופן, אי.די.בי וצדדים קשורים אליה מנועים מלרכוש בחזרה את המניות הנמכרות.

עסקת בנק הפועלים
בנובמבר 2018 אי.די.בי התקשרה בעסקת החלף נוספת שלא מופיעה בטבלה שלמעלה.
מדובר בעסקת החלף בקשר ל-5% ממניות כלל שנמכרו על ידי בנק הפועלים והיא בוצעה לפי מחיר של 62 שקל למניה.
להבטחת העסקה אי.די.בי שעבדה לטובת המוסד הבנקאי פקדון של 86 מיליון שקל, ובעקבות הירידה בשווי מניות כלל אי.די.בי הגדילה את סכום הפיקדון ב-17 מיליון שקל עד סוף 2018.

עמלות וביטחונות לבנקים
אי.די.בי משלמת לבנקים בגין כל עסקה עמלה בשיעור של 1%-0.5% ובנוסף לכך עמלה רבעונית בשיעור של פריים + 0.8%-0.5%.
במסגרת עסקאות ההחלף אי.די.בי מעמידה לטובת במוסדות הבנקאיים פיקדונות משועבדים בשיעור של 50%-35% משווי כל עסקה.
אי.די.בי התחייבה להגדיל את הפיקדונות המשועבדים במידה ותחול ירידה בשווי המניות ביחס למחיר כל עסקה (mark to market).

המניות נמכרו אך לא נגרעו
בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים, אי.די.בי לא גרעה את המניות הנמכרות מהדוח על המצב הכספי.
למה? כי בהתאם לתנאי עסקאות ה-SWAP עיקר הסיכונים וההטבות הנובעים מהמניות הנמכרות יוותרו בידי אי.די.בי.
לפיכך מניות כלל מוצגות במסגרת נכסים מוחזקים למכירה בסעיף שווי מניות כלל החזקות עסקי ביטוח בעסקאות החלף.
(מנגד רשמה החברה, במסגרת ההתחייבויות שאינן שוטפות, התחייבויות לתאגידים בנקאיים בקשר עם עסקאות ההחלף, הנמדדות בעלות מופחתת, בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית).

זה גם הרקע לכך שבחודש פברואר 2019 הרשות לניירות ערך פרסמה נייר עמדה ולפיו יש לראות בשני צדדים לעסקת החלף כמי שמחזיקים יחד בניירות הערך נשוא עסקת ההחלף. בהתאם לעמדת הרשות אי די בי פתוח נחשבת כמחזיקה בכ-54.2% מהון המניות המונפק והנפרע בכלל החזקות עסקי ביטוח, כאשר ביחס לכ-28.9% אי.די.בי נחשבת כמחזיקה ביחד עם צדדים שלישיים עימם התקשרה בעסקאות החלף ביחס למניות כלל החזקות עסקי ביטוח.

בשורה התחתונה, החשיפה של אי.די.בי לערך המניה של כלל ביטוח לא מתחילה ונגמרת רק בשווי המניות המוחזקות על ידה.
עליה בערך המניה של כלל ביטוח משפרת את מצבה של אי.די.בי בעסקאות החלף מול המוסדות הפיננסיים.

עליה בשווי מניות כלל:
א. מעלה את שווי השוק של המניות שטרם נמכרו
(שורה שנייה בטבלת ה-NAV של אי.די.בי שמופיעה בדוחות החברה)
ב. מצמצמת את ההפסד על המניות שנמכרו בעסקאות החלף
(שווי עסקאות החלף בגין 30% ממניות כלל חשף את אי.די.בי להפסד של 115 מיליון שקל, נכון ל-31.12.2018).

אידיבי שווי נכסי נקי NAV 2018

שבוע טוב
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות