אינטרנט זאבי – גד זאבי רוצה לחזור לבזק

בוקר טוב חברים,
גד זאבי הגיש הצעה עקרונית לרכישת כל מניות אינטרנט זהב.
בפוסט שלפניכם רכזתי את עקרונות ההצעה של זאבי ואת התנאים הבסיסיים והעקרוניים.
כאן תוכלו לקרוא את ההצעה של גד זאבי למחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב.

הצעה לרכישת אינטרנט זהב גד זאבי


עקרונות ההצעה:

1. השקעה של גד זאבי באינטרנט זהב

זאבי ירכוש 100% ממניות אינטרנט זהב תמורת השקעה של 300 מיליון שקל.
בשלב הראשון הכספים שישקיע זאבי יכנסו לתוך החברה.

2. השקעה של אינטרנט זהב בבי קום

אינטרנט זהב תשקיע בבי קום 350 מיליון שקל במסגרת הנפקת זכויות או גיוס הון.
(300 מיליון שקל שיוזרמו על ידי זאבי, ו-50 מיליון שקל נוספים מקופת החברה)

3. חלוקת מזומן ומניות למחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב

יתרת המזומנים בקופת אינטרנט זהב תשמש לפירעון החוב למחזיקי האג"ח.
הסכום שיחולק יהיה בניכוי 50 מיליון שקל שיושקעו בגיוס של בי קום, ו-17 מיליון שקל שיוותרו בקופת החברה.
נכון ל-31.12.2018 היו בקופה של אינטרנט זהב מזומנים והשקעות לטווח קצר בהיקף של 136 מיליון שקל.
מזה צריך להפחית 50 מיליון שקל (גיוס בי קום), 17 מיליון שקל (יוותרו בקופה) וכמה מיליוני שקלים להנהלה וכלליות.

בנוסף, מחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב יקבלו מניות בי קום שירכשו בהשקעה של ה-50 מיליון שקל.
למעשה, המחזיקים מקבלים את המניות שנרכשו מהמזומן שהיה בקופה ערב ההשקעה של זאבי.

4. הנפקת סדרת אג"ח חדשה

סדרת האג"ח החדשה תהיה בהיקף של 300 מיליון שקל.
היא תובטח בשעבוד על מניות בי קום שהשווי הסחיר שלהן יהיה 300 מיליון שקל.
השווי הסחיר של הבטוחה ייבדק כל רבעון ויחושב לפי ממוצע שער הסגירה של מניות בי קום ב-60 הימים שיקדמו לתום הרבעון.
אם השווי הסחיר של הבטוחה יהיה נמוך מ-300 מיליון שקל, זאבי ישלים את הפער,
אם השווי הסחיר יהיה גבוה מ-300 מיליון שקל, ישוחררו בטוחות לזאבי.

5. תנאי סדרת האג"ח החדשה

ריבית אגרות החוב:
האג"ח תישא ריבית שנתית של 4%, מתוכה 2% ישולמו בכל חצי שנה, ו-2% יצברו לקרן.

לוח הסילוקין של קרן האג"ח:
סוף שנה שלישית  – 25 מיליון שקל
סוף שנה רביעית   – 25 מיליון שקל
סוף שנה חמישית  – 50 מיליון שקל
סוף שנה שישית   – 50 מיליון שקל
סוף שנה שביעית  – 150 מיליון שקל

אפסייד למחזיקי אגרות החוב:
80 מיליון שקל ישולמו אם מניית בזק בחמש השנים הראשונות תעלה על מחיר של 4.25 שקל למניה.
התשלום יבוצע בסוף השנה השביעית.
80 מיליון שקל נוספים ישולמו אם מניית בזק בשש השנים הראשונות תעלה על מחיר של 5.75 שקל למניה.
התשלום יבוצע בסוף השנה השמינית.
140 מיליון שקל נוספים ישולמו אם מניית בזק בשבע השנים הראשונות תעלה על מחיר של 6.5 שקל למניה.
התשלום יבוצע בסוף השנה העשירית.

האצת פירעונות:
על אינטרנט זהב תחול חובת פירעון מוקדם אם מניות בזק או ביקום ימכרו מתחת לשיעורם במועד ההשלמה של ההסדר.
לאינטרנט זהב תינתן הזכות לפירעון מוקדם בכל עת בפארי של סדרת האג"ח החדשה, וזאת מבלי לגרוע מהחובה לשלם את האפסייד.


תנאים בסיסיים ועקרוניים במסגרת ההצעה

1. לוחות זמנים לאישורים

תוך 7 ימים ממועד ההצעה
אישור העקרונות הראשוניים באסיפות מחזיקי אג"ח של אינטרנט זהב בהחלטה אינדיקטיבית (רוב מצטבר בשתי הסדרות).

עד ליום 10.5.2019
אישור אינדיקטיבי של אסיפות מחזיקי האג"ח שהונפקו על ידי ביקום ואישור הדירקטוריון של ביקום לשינוי תנאי הקובננט בשטרי הנאמנות של אגרות החוב.

עד ליום 30.6.2019
אישור בית המשפט

2. חוק הריכוזיות

זאבי דורש שיימצא פתרון לחובת קיפול שכבה לפי דרישות חוק הריכוזיות.
ככל שלא יימצא פתרון שיאפשר את חסירות סדרת האג"ח החדשה, היא לא תסחר.

3. בזק ובי קום

כנגד גיוס ההון בביקום ישונו תנאי הקובננט של אג"ח שהונפקו על ידי ביקום.
לא יחול שינוי בהון המונפק של ביקום ובזק עד למועד השלמת ההסדר.
יתקבלו כל האישורים הנדרשים לרכישת השליטה באינטרנט זהב.

4. תקופת בלעדיות

זאבי דורש תקופת בלעדיות עד ליום 30.6.2019.
במהלך תקופת הבלעדיות הנאמן, הנציגות, ובאי כוחם לא יהיו רשאים לנהל משא ומתן לביצוע השקעה באינטרנט זהב על צד שלישי כלשהו.

יום מצוין
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות