אל על: הגירעון שמתרחב, ונתח השוק שמתכווץ

הדוחות הכספיים של אל על ל-2018 היו מאכזבים.
בשורה התחתונה נרשם הפסד של 52 מיליון דולר (בהשוואה לרווח נקי של 6 מיליון דולר ב-2017)
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-91 מיליון דולר (בהשוואה ל-284 מיליון דולר ב-2017)
וה-EBITDA השנתית עמדה על 116 מיליון דולר (בהשוואה ל-197 מיליון דולר ב-2017)

ההרעה בתוצאות של אל על מיוחסת (במידה רבה של צדק) לזינוק של כ-30% במחירי הדלק הסילוני.
אולם ניתוח הדוחות של אל על מגלה שתי תופעות נוספות שצריכות להטריד את קברניטי החברה:
1. העמקת הגירעון בהון החוזר
2. איבוד נתח השוק בנתב"ג


1. גירעון בהון החוזר של אל על

הנכסים השוטפים של אל על (417 מיליון דולר) נמוכים מההתחייבויות השוטפות שלה (1,015 מיליון דולר).
לכן נכון לסוף 2018 לאל על יש גירעון של 598 מיליון דולר בהון החוזר (לעומת גירעון של 438 מיליון דולר בסוף 2017).

הנכסים השוטפים של אל על קטנו במהלך 2018 ב-102 מיליון דולר ביחס ליתרתם ליום 31 בדצמבר 2017.
הקיטון נבע בעיקר מהסעיפים הבאים:
ירידה ביתרות המזומנים, פיקדונות לזמן קצר ולקוחות
קיטון בשווי ההוגן של הנגזרים בשל ירידה במחירי הדס"ל.

ההתחייבויות השוטפות של אל על גדלו במהלך 2018 ב-58 מיליון דולר ביחס ליתרתן ליום 31 בדצמבר 2017.
השינוי נובע מהסעיפים הבאים:
עליה באשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות כתוצאה מהלוואות שהועמדו לחברה ונועדו למימון מקדמות על חשבון המטוסים
עליה בהתחייבויות שוטפות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים בשל ירידת מחירי הדלק הסילוני לקראת סוף השנה.
קיטון בהכנסות מראש ממכירת כרטיסי טיסה, בעיקר כתוצאה מהשפעת יישום תקן 15 IFRS.

אל על הון חוזר

בדוח הדירקטוריון נכתב ש"חלק מהותי מהגרעון בהון החוזר אינו משקף תזרימי מזומנים בטווח הקצר".
באל על מציינים שהגרעון בהון החוזר כולל מרכיבים מהותיים שנכללים במסגרת סעיפי ההתחייבויות השוטפות של החברה ומאופיינים במחזוריות עסקית שוטפת, אולם החברה לא נדרשת למקורות תזרימיים בטווח הקצר על מנת לפרוע אותם:

 • הכנסות מראש ממכירת כרטיסי טיסה וממועדון הנוסע המתמיד בסך של כ- 311 מיליון דולר, שסילוקן ייעשה באמצעות העמדת שירותי טיסה עתידיים.
 • התחייבות לעובדים בגין חופשה בסך של כ- 44 מיליון דולר, שצפויה להיות משולמת בעת פרישתם, אך מסווגת כהתחייבות לזמן קצר בהתאם לכללי החשבונאות.
 • הלוואות למימון מקדמות עבור מטוסים בסכום של 102 מיליון דולר שמקור פירעונן יהיה באמצעות מימון ארוך טווח שיתקבל בעת קבלת המטוסים.

2. אל על מאבדת נתח שוק

בשנת 2018 נרשמה עליה של כ-10% בתנועה בנמל תעופה בן גוריון.
בתקופה הזאת נרשמה באל על ירידה של 0.6% בקטעי נוסע סדיר ושכר (נוסעים משלמים).
בשורה התחתונה, אל על הציגה ב-2018 המשך מגמה של ירידה בנתח השוק לרמה של 25.6%.

אל על נתח שוק 2018

על אף הקיטון במספר הנוסעים (קטעי נוסע) בשנת 2018 אל על נהנתה מעליה של 1.6% במספר הנוסעים בשקלול מרחק (RPK) שהחברה הטיסה. זאת הודות לשינוי בתמהיל הטיסות, כך שהטיסות לטווחים ארוכים גדלו יותר מהטיסות לטווחים קצרים ביחס לאשתקד.

בדוחות השנתיים של אל על נכתב שהירידה בנתח השוק של החברה נובעת בשל העלייה החדה בתנועת הנוסעים בנתב"ג שלוותה בהגדלה משמעותית של היצע המושבים שהעמידו חברות תעופה זרות לשוק הטיסות לישראל וממנה, כאשר לחברה אין יכולת לגדול בשיעור דומה, בשל מגבלות כושר הייצור שלה.

המתחרים שהגדילו את נתח השוק שלהם, בין היתר על חשבונה של אל על מתחלקים לשתי קבוצות:

 • חברות Low Cost (חברות תעופה בעלות מבנה הוצאות נמוך)
  ראיינאייר (202%+)
  וויזאייר (51%+)
  איזיג'ט (27%+)
 • חברות Legacy (חברות תעופה סדירות)
  אוקראין אייר (16%+)
  יונייטד איירליינס (12%+)
  טורקיש איירליינס (7%+)

אסיים בנימה אישית עם אמירה לא פופולרית –
אם צריך לבחור בין מספר חברות תעופה שמציעות טיסות עם תנאים זהים (מחיר, לו"ז וכו') הבחירה שלי תהיה באל על.
אני מקווה שהנהלת החברה תשכיל למצוא פתרונות לאתגרים המורכבים שרובצים לפתחה.
המגמות השליליות בתוצאות העסקיות (תזרים, EBITDA) מטרידות.
והתחרות? היא צפויה רק להחריף ב-2019.

שבוע טוב ופורים שמח!
יניב רחימי

תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות