אפריקה השקעות – אלף ימים של הסדר חוב

הסדר החוב של אפריקה השקעות, שהחל ב-17 במאי 2016, נמשך כבר יותר מ־1,000 ימים.
אתמול נקבע בבית המשפט שהסדר החוב עם מוטי בן־משה אינו תקף  ופסק הדין שאישר אותו בטל.
קודם לכן הגיעו שלוש הצעות חדשות (רק אחת מהן מחייבת) ממשקיעים שמעוניינים בנכסיה של אפריקה.

אתמול נכחתי באספת מחזיקי האג"ח של אפריקה ולאחר מכן בדיון שהתקיים בבית המשפט.
הפוסט הזה אציג את תמונת המצב העדכנית בהסדר החוב של אפריקה ואתמקד בשני נושאים:

1. המשמעויות והרקע להחלטת בית המשפט לבטל את הסדר החוב עם בן־משה
2. היתרונות והחסרונות של ההצעה שהוגשה באמצעות פועלים אי.בי.אי לרכוש את אפריקה נכסים ("הצעת מב"נ)


1. ביטול הסדר החוב עם מוטי בן־משה

ביום ה־1,000 להסדר החוב של אפריקה השקעות בן־משה עדכן את בית המשפט שהגישור בינו לבין הנאמנים למחזיקי האג"ח לא הניב הסכמה.
הודעה דומה פורסמה יום קודם לכן על ידי הנאמנים עצמם:

"עיקרי הצעתו של מר מוטי בן משה (בשם הרוכשת) והשינויים המבוקשים על ידו למתווה הסדר החוב שאושר, ואשר הוצגו על ידו בפני הנאמנים ובפני הנציגויות מטעם מחזיקי אגרות החוב במסגרת הליך הגישור שקיימו הצדדים, אינם מקובלים על מחזיקי אגרות החוב, ובהתאם הנאמנים פועלים יחד עם החברה לקידום הצעות חלופיות לרכישת החברה או נכסיה"

בן־משה הגיש בתחילת השבוע הצעת הסדר חוב חדשה לרכישת אפריקה נכסים.
לפי ההצעה החדשה כמחצית מהתמורות יהיו באגרות חוב של אלון רבוע כחול שיוקצו למחזיקי אגרות החוב של אפריקה השקעות, והתמורה במזומן תסתכם ב-390 מיליון שקל.
(זאת לעומת ההצעה המקורית, שאושרה על ידי הנושים, לפיה רכיב המזומן בעסרה עמד על 1,290 מיליון שקל).

ההצעה החדשה של בן־משה שונה באופן מהותי מההצעה המקורית שקבלה תוקף של בית המשפט.
עובדה זאת, בשילוב עם העובדה שאין מחלוקת בין הצדדים שהסדר החוב המקורי לא מומש, הביאה אתמול את נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט איתן אורנשטיין, לקבוע שהסדר הנושים שאושר בספטמבר 2018 אינו תקף ופסק הדין שאישור אותו בטל.
ההחלטה של אורנשטיין לא מטילה את האחריות לקריסת ההסדר על צד כלשהו ולא קובעת מה הגורם שבעטיו הסדר הנושים לא מומש.

משמעויות ביטול הסדר החוב

א. התחרות על אפריקה השקעות והחברות הבנות שלה נפתחת מחדש באופן רשמי.
עד כה כבר הוגשו שלוש הצעות של משקיעים שמתעניינים בחברה ו/או בנכסיה, רק אחת מהן מחייבת.

ב. סוגיית הפיקדון של בן־משה בסך 90 מיליון שקל מונחת על השולחן.
האם הפיקדון יוחזר לבן־משה, או שדינו להישאר אצל מחזיקי אגרות החוב של אפריקה?

ג. התביעות נגד לב לבייב קמות לתחייה.
ההחלטה של השופט אורנשטיין סוללת את הדרך לפני התובע הנגזר לבקש לחדש את ההליך שעוכב בעניינו, כמו גם שתי בקשות לאישור תביעה נגזרת ובקשה אחת לאישור תביעה ייצוגית.

כאן תוכלו לקרא את פרוטוקול הדיון בעניין אפריקה שהתקיים אתמול אצל השופט איתן אורנשטיין.


2. הצעת מגה אור-ביג והנושים (מב"נ)

בסוף בשבוע שעבר הנאמנים למחזיקי האג"ח של אפריקה קיבלו הצעה חדשה לרכישת מניות החברה הבת, אפריקה נכסים.
לפי הדיווחים, ההצעה גובשה על ידי פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות בע"מ והוגשה באמצעות עו"ד עדי פיגל.
בתמצית – המציעים מתחייבים לרכוש את מניות אפריקה נכסים בתמורה ל-1.37 מיליארד שקל.

רשימת המשקיעים כוללת ארבע קבוצות:

1. משקיעי עוגן: החברות הציבוריות מגה אור וביג שהחלר היחסי של כל אחת מהן בעסקה עומד על 23.2%.
2. חברות ביטוח: הפניקס (14.5%); כלל (8.9%); והראל (5.8%).
3. בתי השקעות: מיטב דש (7.3%); פסגות 3.6%); ומור (1.5%)
4. קרנות גידור: נוקד (6.9%); כלירמרק (5.1%)

מלבד מגה אור וביג, כל יתר המשקיעים הם נושים של אפריקה השקעות (מחזיקים באגרות החוב שלה).
לפיכך מעתה אתייחס להצעה כאל הצעת מב"נ (מגה-ביג-נושים)

המשקיעים בהצעת פועלים איביאי אפריקה נכסים
(מקור: דיווח של אפריקה השקעות מיום 16.2.2019)

היתרונות של הצעת מב"נ (מגה אור-ביג-נושים)

1. הצעת מב"נ עדיפה על פני ההצעה המעודכנת שהוגשה על ידי בן־משה.
מה קבע? היועץ הכלכלי של נציגות מחזיקי אגרות החוב.
הנה העתק מהניתוח הכלכלי שהוצג אתמול באספה:

אפריקה ניתוח כלכלי של הצעות הסדר חוב
(מקור: דיווח של אפריקה השקעות מיום 18.2.2019)

2. הצעת מב"נ מחייבת, בלתי חוזרת.
מדובר בהצעה שניתנת להשלמה בתוך פרק זמן קצר ביותר, התמורה המוצעת במזומן, והמניות ירכשו כפי שהן (IS-AS), וללא כל תנאי, לרבות ללא בדיקת נאותות.
התמורה לא תשתנה עד לפקיעת ההצעה (3.3.2019), גם במקרה שבו מחיר המניות הנסחרות של אפריקה נכסים ירד לאחר מועד ההצעה.
הצעת מב"נ נסמכת על כתבי התחייבות בלתי חוזרים שניתנו על ידי כל אחד ואחד מבין המציעים.

3. הצעת מב"נ מבוססת על מחיר הנמוך משווי השוק של אפריקה נכסים.
הצעת מב"נ מבוססת על מחיר של 86 שקל למנית מב"נ, בעוד שמחיר אגרות החוב בבורסה הוא 97.66 שקל למניה.
שווי השוק של מניות אפריקה נכסים גבוה ב-13.6% מהמחיר שנגזר בהצעת מב"נ. למה זה יתרון?
אם רוב המשקיעים בהצעת מב"נ הם מחזיקי אג"ח של אפריקה – אז המשמעות היא שהם נהנים מדיסקאונט של כ-12% על מניות אפריקה נכסים.

החסרונות של הצעת מב"נ (מגה אור-ביג-נושים)

1. הצעת מב"נ מבוססת על מחיר הנמוך משווי השוק של אפריקה נכסים.
מה שנחשב ליתרון עבור מחזיק אג"ח שנמנה על המשקיעים בהצעת מב"נ, הופך לחיסרון עבור מחזיק אג"ח שנשאר בחוץ.
התמורה בהצעת מב"נ לא רק שלא משקפת פרמית שליטה, אלא שהיא גוזרת דיסקאונט על מחיר השוק וגם על ההון העצמי של אפריקה נכסים.

אם תתבוננו לטבלת הניתוח הכלכלי שמופיעה כאן בפוסט למעלה, תוכלו לראות את הפער בשווי של מניות אפריקה נכסים המוחזקות על ידי אפריקה השקעות:
– בהצעת מב"נ                      : 1,371 מיליון שקל
– שווי שוק נכון ל-17.2.2019   : 1,528 מיליון שקל
– שווי שוק ממוצע 3 חודשים    : 1,432 מיליון שקל
– הון עצמי (נכון ל-30.9.2018): 1,888 מיליון שקל

למען ההגינות אציין שהמחיר בהצעת מב"נ גבוה ב-1% משער שבו נסחרה המניה של אפריקה נכסים בבורסה לפני חודש.

2. הצעת מב"נ לא מביאה לסיום הסדר החוב של אפריקה השקעות.
הצעת מב"נ מתייחסת לנכס אחד בלבד – מניות אפריקה נכסים.
מחזיקי האג"ח יישארו עם דניה סיבוס, אפריקה מגורים, ושאר ירקות.
כמובן שיש לנכסים האלו שווי, וסביר להניח שגם להם ימצא קונה (ב-1,000 ימי הסדר החוב הבאים…).

שורה תחתונה,
הצעת מב"נ היא ההצעה הטובה ביותר שמונחת כרגע בפני מחזיקי אגרות החוב של אפריקה השקעות.
אבל לא בטוח שהיא ההצעה הכי טובה שהם יכולים לקבל על המניה הלוהטת של אפריקה נכסים.

כל עוד הצעת מב"נ עדיפה באופן מובהק על יתר ההצעות שמונחות על השולחן, יש סיכוי נמוך שיחול שיפור משמעותי בתמורה.
בהינתן הצעה מחייבת אחת – מחזיקי אגרות החוב של אפריקה סובלים מנחיתות בעוד שידם של המציעים על העליונה.
(רק מזכיר שעד שבן־משה הגיח בהפתעה, גם נתי סיידוף היה משוכנע שמחזיקי האג"ח וההסדר אצלו בכיס).

בהצלחה
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות