דלק נגד דלק – לגופו של עניין

בשבוע שעבר התקשורת געשה בעקבות ההחלטה של איתן ששינסקי לספק חוות דעת לקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה.
עם כל הכבוד לשאלות המוסריות (ויש כבוד), הביקורות לגופו של אדם מנעה דיון ענייני לגופו של עניין.
השאלה הכלכלית היא לא האם ששינסקי צריך היה להיעתר לבקשת יצחק תשובה,
וגם לא מה הייתה התמורה שקיבל עבור חוות הדעת שהפיק.

בפוסט הזה אציג את המחלוקת ואת הטענות של כל אחד מהצדדים, ואתייחס למשמעויות שלהן.
הארות, תגובות ושאלות יתקבלו כמו תמיד בברכה.


1. הסכם התמלוגים (1993)

לפני קצת יותר מ-25 שנים נחתם הסכם שבמסגרתו קבוצת דלק העבירה לדלק קידוחים זכויות במספר רישיונות חיפוש.
לפי ההסכם בין השתיים קבוצת דלק זכאית, בין היתר, לתמלוג על מדורג מנכסי נפט בים.
תמלוג העל שנקבע:
עד למועד החזר ההשקעה: 1.5%
החל ממועד החזר ההשקעה: 6.5%

"מועד החזר ההשקעה" הוא הזמן שבו רווחי פרויקט עולים על ההשקעות המצטברות בו.
כלומר המועד שבו שווי התקבולים נטו גבוה משווי כל הוצאות השותפות


2. חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (2011)

כמעט שני עשורים אחרי הסכם התמלוגים, ממשלת ישראל מאשרת את המלצות ועדת ששינסקי ומתקבל חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע.
החוק כולל, בין היתר, היטל על רווחי נפט וגז הידוע בכינויו "היטל ששינסקי".
"היטל ששינסקי" משולם שנים לאחר תחילת ההפקה מהמאגר והוא גדל באופן ליניארי מ-20% עד 46.8%.
ההיטל משולם החל ממועד החזר ההשקעה בתוספת מרווח שנע בטווח של 50%-130% שמשקף רווחיות של היזם.


3. המחלוקת בין הצדדים

האם בהתאם להסכם התמלוגים יש להכליל את היטל ששינסקי כהוצאה?
הכללת היטל ששינסקי כהוצאה תביא לדחיית מועד החזר ההשקעה של דלק קידוחים בכשנה עד שנה וחצי.
המשמעות היא דחיית מועד הזכאות של קבוצת דלק לעדכון שיעור התמלוגים בפרויקט תמר מ-1.5% ל-6.5%.


4. הצדדים במחלוקת

מצד אחד – קבוצת דלק, דלק מערכות אנרגיה, ודלק תמלוגים (נקראות "בתעלות התמלוג").
מצד שני – המפקחים מטעם מחזיקי יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים.

דלק קידוחים היא שותפות, המנוהלת על ידי שותף כללי.
השותף הכללי בדלק קידוחים מחזיק בעמדה שדומה לזאת של קבוצת דלק ומנוגדת לעמדת המפקחים.
על בסיס תחשיב שהוכן על ידי השותף הכללי בדלק קידוחים מועד החזר ההשקעה הגיע בתחילת 2018.
בהתאם לכך, בינואר 2018 עודכן שיעור תמלוג העל מ-1.5% ל-6.5%, והתשלום החודשי עלה ב-2 מיליון דולר.

דלק נגד דלק - עץ אחזקות


5. כתב התביעה והבקשה הדחופה

המפקחים מטעם מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות דלק קידוחים הגישו כתב תביעה ובקשה דחופה לצו זמני שבהם התבקש ביהמ"ש:

 • להצהיר כי מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר טרם הגיע.
 • לקבוע מהו המועד שממנו זכאיות בעלות התמלוג לקבלת תמלוג העל בשיעור המוגדל (6.5% חלף 1.5%).
 • להצהיר כי על קבוצת דלק להשיב לדלק קידוחים את התשלומים שקיבלו ביתר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, החל מינואר 2018.
 • לתת צו שיורה לדלק קידוחים להימנע מלהעביר לקבוצת דלק את תמלוג העל בשיעור המוגדל ולהעבירו לחשבון נאמנות בבעלות השותפות.
 • להצהיר שיש לכלול במסגרת תחשיב "מועד החזר ההשקעה" בפרויקט "תמר" את התשלומים שעל השותפות לשלם למדינה מכוח חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (היטל ששינסקי).

6. טענות המפקחים בדלק קידוחים

המפקחים מטעם מחזיקי יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים: פאהן קנה ושות' ורו"ח מיכה בלומנט ביחד עם חברת גיסין & קידר
חוות דעת: רו"ח אמיר סוראיה (קנובל בלצר סוראיה ושות', MGI ישראל)

 • היטל ששינסקי הוא עלות ישירה של הפרויקט, ולכן יש לייחס את ההיטל לכל התקופות בהן קיימת רווחיות עודפת, אף אם היזם טרם חויב בתשלום ההיטל בפועל.
 • הכללת עלויות הפרויקט, לרבות היטל ששינסקי, צריכה להתבצע בדרך שתביא להקבלה של הוצאות להכנסות, כך שתכלול התחייבויות שמקורן בעבר גם אם ישולמו בפועל במועד עתידי.
 • יש לכלול תשלומים והוצאות שישולמו טכנית לאחר מועד החזר ההשקעה (כגון תביעות ומחלוקת עם מדינת ישראל), מהסיבה שמקורן של הוצאות אלו באירועים שהתרחשו טרם מועד החזר ההשקעה.
 • ישראמקו (מחזיקה 29% מתמר) בחרה שלא לשלם את תמלוג העל עד לבירור המחלוקות, לרבות סוגיית ששינסקי.

7. טענות בעלות התמלוג

בעלות התמלוג: קבוצת דלק, דלק מערכות אנרגיה ודלק תמלוגים.
חוות דעת: פרופ' יורם ששינסקי, פרופ' יורם עדן
יועץ חיצוני לועדת הביקורת של השותפות: עו"ד רם כספי

 • מלשון הסכם התמלוגים עולה שקביעת מועד החזר ההשקעה צריכה להעשות לפי "בסיס מזומנים" קשיח.
 • בעלות התמלוג טוענות שמועד החזר ההשקעה צריך היה לחול הרבה קודם למועד שנקבע על ידי השותפות.
 • הבקשה של המפקחים מטעם מחזיקי יחידות ההשתתפות הוגשה לביהמ"ש בשיהוי כבד.
 • אחד המפקחים אמר באסיפת מחזיקי היחידות "אנחנו חושבים שנכון שהמשך התשלום נכון וראוי שיאושר".
 • טענת המפקחים לפיה אין וודאות שניתן יהיה לגבות מבעלות התמלוג את הסכומים ששולמו לה מופרכת, שכן לבעלות התמלוג יש מסגרות אשראי מובטחות ויתרות נזילות של כ-2 מיליארד שקל.
 • השותפות אמרה את דברה באמצעות ועדת הביקורת בהרכב של ארבעה דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים.

בבסיס המחלוקת עומדת פרשנות משפטית וחשבונאית להסכם התמלוגים שנחתם בין הצדדים ב-1993.
לא פשוט לפרש הסכם בן יותר מ-25 שנים, אך מה שבטוח זה שאם שני הצדדים היו יודעים כבר אז, במועד החתימה על ההסכם, שיגיע יום שבו הם יתווכחו על התמלוגים משדה תמר, הם היו נופלים האחד על כתפו של רעהו, ובדמעות של אושר מוותרים האחד לשני. צרות של עשירים.

המחלוקת בין הצדדים תידון בבית המשפט המחוזי בפני השופטת רות רונן ב-26 בפברואר (בעוד שלושה שבועות מהיום).
בלי נדר, אהיה שם כדי לעדכן בהתפתחויות.

יום משפחה שמח
יניב רחימי

תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות