בזק: להתראות דיבידנדים, שלום חוב

מקבץ דיווחים שליליים מצד בזק גרר אחריו טלטלה עזה בחברות שבמעלה הפירמידה ששולטת בענקית התקשורת הישראלית.
בשבוע שעבר אינטרנט זהב נכנסה להסדר חוב והחלה לנהל משא ומתן עם מחזיקי האג"ח שלה,
והשבוע בי קום נאלצה לבצע גיוס הון חפוז ולהנפיק מניות בהנחה של 18.7%.

הזעזוע בקבוצה מגיע בעקבות הודעת בזק לפיה "ישנה אפשרות לירידה מהותית מאוד בשווי הפעילויות ו/או לירידת ערך של מי מהחברות הבנות".
החשש של המשקיעים הוא מתרחיש שבזק תחדל ממנהגה ותמנע מחלוקת דיבידנד בעתיד הנראה לעין.

ניתוח המקורות והשימושים של בזק מגלה שבזק נותרה פרת מזומנים מרשימה.
אך היא תאלץ להפנות נתח גדול יותר מהתזרים שלה לשימושיה על חשבון הדיבידנד המסורתי לבעלי מניותיה.


תזרים מזומנים חופשי של בזק

לפי התחזית של הנהלת בזק, תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה ב-2018 צפוי להסתכם ב-1.5 מיליארד שקל.

איך מחושב תזרים המזומנים החופשי של קבוצת בזק?
לקוחים את התזרים מפעילות שוטפת,
מפחיתים ממנו את המזומנים ששימשו להשקעות (רכישת רכוש קבוע, השקעה בנכסים בלתי מוחשיים ובהוצאות נדחות),
מוסיפים לו את התמורה שהתקבלה ממכירת רכוש קבוע,
ומפחיתים תשלומים בגין חכירות.

קבוצת בזק נדרשת לפרוע מדי שנה כ-2 מיליארד שקל (קרן וריבית).
בשלוש השנים הקרובות 48% מהתשלומים של בזק ייעודו למחזיקי אגרות החוב, 36% למערכת הבנקאית, ו-16% הנותרים לפירעון חוב חוץ בנקאי.
מתזרים המזומנים החופשי הצפוי ומלוח הסילוקין של החוב הפיננסי עולה שבזק מסוגלת לעמוד בחלק גדול מהתחייבויותיה בשנים הקרובות באמצעות תזרים המזומנים שהיא מייצרת, ללא צורך במחזור של החוב.
טענה זאת מקבלת משנה תוקף הודות לקופות המזומנים הדשנה של בזק שמסתכמת ב-2.5 מיליארד שקל ומורכבת ממזומנים, ני"ע ופיקדונות.

בזק מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

איך מוצאים את מצבת ההתחייבויות לפי מועדי הפירעון?
בסמוך לפרסום הדוחות הכספיים מתפרסם דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון, או בשמו המקוצר "ת126"


אז למה הדיבידנד של בזק צפוי להתכווץ?

ראשית, מבחינה חשבונאית, בזק צפויה לרשום כבר בעתיד הקרוב הפסדים גבוהים שיותירו אותה עם יתרה שלילית של רווחים הראויים לחלוקה. מלבד האפשרות לירידת ערך של החברות הבנות, הרווח הנקי של בזק ברבעון הרביעי של 2018 צפוי להתכווץ ב-464 מיליון שקל בעקבות אישור תוכנית פרישה מוקדמת של עובדים.

שנית, מגמת השחיקה שמאפיינת את תזרים המזומנים החופשי של קבוצת בזק לא צפויה להיעצר השנה לנוכח התחרות בעולם התקשורת, ובייחוד בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית, סביר להניח שתזרים המזומנים החופשי של קבוצת בזק ימשיך להתכווץ בגלל ירידה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת.

שלישית, הירידה בתזרים המזומנים של קבוצת בזק מפעילות שוטפת לא מלווה בירידה דומה בהשקעות שיכולה הייתה לקזז ולו חלק מהפגיעה. סביר להניח שהיקפי ההשקעות של קבוצת בזק דווקא יגדלו, אם לצורך כניסה לתחומי פעילות משיקים, ואם לפריסת רשת סיבים אופטיים. בטווח הקצר בזק נאלצת לרשום הפסדים בעקבות תהליכי התייעלות ולבצע השקעות שאת פירותיהם תראה רק בשנים הבאות.

ורביעית, אי אפשר להתעלם מהחוב הפיננסי העצום של בזק, שזינק פי 2.7 בעשור האחרון והסתכם ב-30 בספטמבר 2018 ב-11.9 מיליארד שקל (החוב הפיננסי נטו זינק פי 2.5 והוא מסתכם ב-9 מיליארד שקל). העלייה בחוב הפיננסי של בזק מגיעה בעקבות יישום מדיניות חלוקת דיבידנדים אגרסיבית שאפיינה את עידן שאול אלוביץ בקבוצת בזק.

בזק חוב פיננסי

ירידה בתזרים המזומנים החופשי במקביל לעליה בחוב הפיננסי מחייבת את הנהלת בזק לטפל במבנה המאזן של החברה ולהפחית את החוב הפיננסי שלה.
רצה הגורל ואת הארוחה שבישל אלוביץ בעל התיאבון המופרז לדיבידנדים, נאלצים לאכול היום המשקיעים שמחזיקים במניות ובאגרות החוב של החברות שבמעלה הפירמידה, בי קום ואינטרנט זהב.

יום מצוין
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות