אגח אינטרנט זהב בתרחיש של הסדר חוב

בוקר טוב חברים,
לקראת סוף דצמבר פרסמתי בבלוג אג"ח מודל שווי נכסי נקי (NAV) סחיר לאינטרנט זהב.
בפוסט היום אתמקד בשווי ההוגן לאגרות החוב של אינטרנט זהב בתרחיש של הסדר חוב.

לפני שנצא לדרך, שתי הערות חשובות:
1. המודל והחישובים שנגזרים ממנו מבוססים על נתוני שוק שנכונים לבוקר פרסום הפוסט.
שינויים במחירי נכסי הבסיס (מניות בזק ובי קום) ובשערי אגרות החוב של אינטרנט זהב מחייבים את עדכון המודל.
2. האקסל סובל הכל. מה שנכון לגבי הערכות שווי של אחרים, חל גם על המודלים שלי.
אחריותיכם לבדוק, לשאול, לפקפק בכל שורה, עמודה ותא.
כל הערה, הארה, תגובה ושאלה יתקבלו בברכה.


שיעור השיקום לאג"ח של אינטרנט זהב

החוב המתואם (פארי) של אינטרנט זהב למחזיקי שתי סדרות האג"ח שלה הוא 722 מיליון שקל.
שווי הנכסים של אינטרנט זהב (מניות בי קום + מזומן והשקעות לטווח קצר) הוא 507 מיליון שקל.
יחס VTL נאיבי (שווי הנכסים להיקף החוב) של אינטרנט זהב הוא 70%.

למה VTL נאיבי? כי הוא מבוסס על יתרות נזילות כפי שדווחו ליום 30.9.2018.
להערכתי, בנטרול הוצאות שוטפות בתקופה אוקטובר 2018 – ינואר 2019 ועלויות הסדר חוב, יחס VTL ריאלי הוא 68%.

הרגישות לשווי מניות בי קום

יחס VTL במודל מבוסס על ההנחה שמניות בי קום שמוחזקות על ידי אינטרנט זהב ימכרו לפי השווי שלהן בשוק.
יש תרחיש אפשרי שמניות בי קום ימכרו מעל למחירן בשוק (לנוכח קיומה של פרמיית שליטה).
כלל אצבע: עליה של 1% בשווי של מניות בי קום משפרת את שיעור השיקום ב-0.5%.


התספורת לאגרות החוב של אינטרנט זהב

מחירי אגרות החוב של אינטרנט זהב כבר מגלמים "תספורת" היות שהן נסחרות מתחת לערכן המתואם (פארי).
אינטרנט זהב אג"ח ג' נסחרת במחיר שמגלם שיעור שיקום של 83%;
אינטרנט זהב אג"ח ד' נסחרת במחיר שמגלם שיעור שיקום של 63%.

הפער בין שתי הסדרות נובע מהבדלי המח"ח ביניהן.
אינטרנט זהב אג"ח ג' אמורה להיפרע במלואה ב-10.3.2019 (בעוד פחות מחודשיים).
אינטרנט זהב אג"ח ד' אמורה להיפרע במלואה בספטמבר 2022 (מח"מ שנושק לשנתיים).

אגרות החוב של אינטרנט זהב – פארי VS שוק
(נתונים ליום 14.1.2019)

אינטרנט זהב אגח פארי שוק


הנזילות של אינטרנט זהב

המצב של אינטרנט זהב נזיל.
הוא יכול להשתנות במהירות הבזק (הייתי חייב).

לפני פחות משלושה חודשים מידרוג העריכה בדוח המעקב שפרסמה ששיעור ההשבה באינטרנט זהב עומד סביב 100%.
כמו ששיעור השיקום של אינטרנט זהב ירד במהירות לרמה של כ-70%, כך הוא יכול להמשיך לרדת, או לחלופין לעלות בחזרה.
השינוי יכול להגיע משווי השוק של מניית בזק, או ממהלכים שונים של רוכשים פוטנציאלים / מחזיקי אג"ח של אינטרנט זהב או בי קום.

"מידרוג בחנה את שיעור ההשבה למחזיקי אגרות החוב (סדרות ג ו-ד), במקרה בו יחול כשל פרעון ולהערכתנו נכון למועד זה, שיעור השבה עומד סביב 100%, וזאת בהתחשב בבכירות של מחזיקי אגרות החוב (בהיעדר נושים פיננסיים אחרים בחברה), בהיעדר שעבודים על נכסי החברה, בשווי הסחיר של מניות ביקום לאחר בחינת רגישות, בהוצאות הפעלה וביתרות הנזילות שבקופת החברה. הערכת מידרוג לגבי שיעור השיקום עשויה להיות שונה, כתלות בהתפתחויות שייווצרו ובתנאי השוק."

ביום חמישי השבוע תתקיים אספת מחזיקי אג"ח של אינטרנט זהב.
אני מתכון להיות שם כדי לעקוב מקרוב.
שיהיה יום מוצלח
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות