תזרים המזומנים החזוי של הכשרת הישוב

כשסבא של יעקב נמרודי הובא לקבורה, בעודו על האלונקה, הוא החל לגלות סימני חיים.
המשתתפים בהלוויה נבהלו והחלו לצעוק בפרסית: "נא מורדי! נא מורדי!" (לא מת! לא מת!)
כך קיבלה המשפחה את השם נא מורדי, ששונה לנמרודי כשהיגרה מפרס לעיראק ומשם לישראל.

הכשרת הישוב שבשליטת משפחת נמרודי ספגה השבוע הורדת דירוג לרמה של +BBB.
בתגובה לכך אגרות החוב של החברה רשמו אתמול ירידות שערים שהגיעו ל-2.8% (בסדרה 22).
כדי שהכשרת הישוב תהיה "נא מורדי" יהיה עליה לעמוד בתזרים המזומנים החזוי שהיא פרסמה.


סימני אזהרה בדוחות של הכשרת הישוב

בדוחות הכספיים של הכשרת הישוב ליום 30.9.2018 מתקיימים שלושה סימני האזהרה:
1. גרעון בהון החוזר, סולו;
2. תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, סולו;
3. תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, במאוחד.

הדירקטוריון של הכשרת הישוב בדעה שסימני האזהרה לא מצביעים על בעיית נזילות בחברה.
הוא גם סבור שבידי החברה יש מקורות מספקים למימוש תוכניותיה העסקיות והפיננסיות, ולעמידה בכל התחייבויותיה.
בהכשרת הישוב הוחלט לפרסם דוח תזרים מזומנים חזוי, במטרה לגלות למשקיעים את הנתונים ש"שימשו את הדירקטוריון להנחת דעתו".


המקורות של הכשרת הישוב

הכשרת הישוב מחלקת את המקורות בדוח תזרים המזומנים החזוי שלה לשתי קבוצות:
א. מקורות סולו
ב. מקורות מחברות מוחזקות

מימוש נכסים

גם בסולו וגם בחברות המוחזקות יש משקל גדול לתזרים מזומנים שינבע ממימוש נכסים.
קבוצת הכשרת הישוב מצפה לקבל בשנת 2019 תזרים נטו של 334 מיליון שקל ממימוש נכסים (194 מיליון שקל בולו, ו-140 מיליון שקל במוחזקות).

בהכשרת הישוב כבר פועלים ליישם את תוכנית המימושים:
בתחילת דצמבר פורסם שהחברה הבת (83%) מלונות הכשרת הישוב החלה לנהל מו"מ עם מלונות דן לביצוע של מיזוג משולש הופכי בתמורה ל-140 מיליון שקל.
בסוף נובמבר הכשרת הישוב חתמה על הסכם למכירת נכס ברחוב התחיה ביפו המושכר לצרכי תעשיה ומלאכה תמורת 96.5 מיליון שקל.

הנפקת אגרות חוב

תזרים המזומנים החזוי של הכשרת הישוב מבוסס, בין היתר, על הנפקת אגרות חוב של 200 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2020-2019.
הכשרת הישוב מתארת שלוש דרכים לגיוס חוב חדש באמצעות הנפקת אג"ח:
א. מימון ממוסדות פיננסיים על ידי שעבוד נכסים של החברה.
ב. הרחבת סדרות אג"ח לא מובטחות (18, 20 ו-22).
ג. הרחבת הסדרות המובטחות (16, 17, 19 ו-21).

קבלת הלוואות מבנקים

בהכשרת הישוב מצפים לקבל בשנת 2019:
הלוואות לליווי פרויקטים מבנקים בסכום של 54 מיליון שקל.
הלוואת שוטפות מבנקים של 130 מיליון שקל (30 מיליון שקל בסולו, ו-100 מיליון שקל במוחזקות).

מרבית הנדל"ן בקבוצת הכשרת הישוב משועבד כיום לטובת הלוואות שכבר התקבלו.
בחברה מעריכים שניתן יהיה לבצע מימון מחדש על בסיס הנכסים המשועבדים ועל בסיס נכסים נוספים שאינם משועבדים.

בבעלות הכשרת הישוב והחברות המוחזקות בבעלות מלאה נדל"ן לא משועבד בשווי כולל של 274 מיליון שקל:
> קרקעות בישראל    : 78 מיליון שקל
> נדל"ן מניב בישראל: 126 מיליון שקל
> קרקעות בחו"ל      : 70 מיליון שקל

בנוסף, הכשרת הישוב מחזיקה במניות לא משועבדות ששווי השוק שלהן בסוף נובמבר הסתכם ב-153 מיליון שקל:
> סקייליין אינווסטמנטס
> מלונות הכשרת הישוב

הכשרת הישוב תזרים חזוי מקורות


השימושים של הכשרת הישוב

באופן לא מפתיע, הסעיף המהותי בשימושים הצפויים של הכשרת הישוב ב-2019 הוא התשלומים למחזיקי אגרות החוב (242 מיליון שקל).
הסעיף השני בהיקפו בטבלת השימושים הוא ההשקעות בחברות הבנות (183 מיליון שקל).
התשלומים לבנקים משלימים את התמונה (120 מיליון שקל).
אלא שהתמונה הזאת קצת מעוותת.
אם תחזרו לטבלת המקורות במופיעה כאל למעלה, תמצאו בה את הסעיף "פירעון הלוואות לבנקים" (מופיע בחלק של החברות המאוחדות).
למעשה, ההלוואות הבנקאיות שהכשרת הישוב מצפה לקבל בחברות המוחזקות ב-2019 (154 מיליון שקל) גבוהות רק במקצת מהפרעון הצפוי לבנקים באותה תקופה (136 מיליון שקל).

הסעיף המפתיע בטבלת השימושים הוא דווקא זה שלא מופיע בו (ליתר דיוק מופיע ב-0).
לפי תזרים המזומנים החזוי של הכשרת הישוב, החברה לא צפויה לחלק דיבידנד בשנתיים הקרובות.
תחזית החברה מנוגדת להערכות של מעלות לפיהן היא תחלק דיבידנד של 20 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2020-2019.

הכשרת הישוב תזרים חזוי שימושים

מתזרים המזומנים החזוי שהכשרת הישוב פרסמה אפשר להתרשם שהשנתיים הקרובות יעברו עליה במימושים ובניהול פיננסי קפדני.
לצד כל אלו החברה נדרשת להשלים את ההשקעות שהיא התחילה בהן ושהביאו עליה את העליה במינוף ואת הירידה בדירוג.

סופ"ש נפלא
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות