דירוג האשראי של MDG יורד ל Baa1

מידרוג מורידה את דירוג אגרות החוב של MDG מ־A3 ל־Baa1 ומותירה את אופק הדירוג שלילי.
בעקבות הורדת הדירוג הריבית למחזיקי האג"ח תעלה ב-0.25%, ואגרות החוב יצאו ממדד תל בונד גלובל.
הורדת דירוג החברה נובעת מאי עמידה של MDG במועדי השלמת ייזום נכס מלונאי "34-10 street" במנהטן.
בעקבות דחיית חיבור המלון לרשת החשמל העירונית, תיתכן דחייה במועד פתיחת המלון לרבעון השני של 2019.


1. חשש שחברת MDG תפר את יחס חוב ל-EBITDA

בשטר הנאמנות של MDG (סדרה ג') החברה התחייבה לעמוד במספר אמות מידה פיננסיות.
אחת מהן היא שהיחס בין החוב הפיננסי המתואם ל-EBITDA המתואם לא יעלה על 19.
המועד הראשון שבו MDG תידרש לעמוד ביחס הזה הוא 30.6.2019.
אי עמידה ביחס חוב ל-EBITDA במשך שני רבעונים רצופים מהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב.
ראו סעיף 6.3 בשטר הנאמנות של MDG אג"ח (סדרה ג')

במידרוג מביעים חשש העיכוב בפתיחת המלון ישפיע לרעה על היכול תשל MDG לעמוד ביחס הנדרש.
הנקודה המעניינת בהקשר הזה היא שבדוח המעקב של מידרוג מופיעה ההתייחסות של MDG לסוגיה:

"להערכת החברה אין היא צפויה להפר יחס זה לאור הכנסות מניבות שנוספו לה במהלך התקופה האחרונה הכוללים את דמי השכירות בגין Bank Chase JPMorgan שבקומת הקרקע במלון וכן מהנבה של פורטפוליו הנכסים באינדיאנה."


2. אגרות החוב של MDG יצאו ממדד תל בונד גלובל

אחד מתנאי הסף של מדד תל בונד גלובל הוא דירוג מינימלי של אגרות החוב המרכיבות אותו.
כך מופיע התנאי באתר הבורסה לניירות ערך:

דירוג מינימלי לאיגרות החוב: לפחות (-A) בדירוג "מעלות" או (A3) בדירוג "מדרוג". אם איגרת החוב מדורגת על ידי שתי חברות הדירוג הדירוג הנמוך מביניהם ייחשב לצורך תנאי הסף.

הורדת דירוג האשראי של MDG גוזרת על שתי סדרות האג"ח של החברה שמדורגות ברמה של Baa1 הדחה ממדד תל בונד גלובל.
המשקל של אגרות החוב שהנפיקה MDG במדד הוא 1.7% (סדרה ב') ו-1.6% (סדרה ג').

בסוף נובמבר 2018 הדירקטוריון של MDG אישר תוכנית רכישה עצמית של אג"ח בהיקף של עד 36 מיליון שקל.
עד היום החברה לא רכשה אגרות חוב של עצמה, ויתכן שהיציאה ממדד תל בונד גלובל תהיה הזדמנות טובה עבור MDG להתחיל בכך.


3. האתגר המימוני של MDG יגיע באפריל 2021

במידרוג מציינים שחברת MDG נהנית מיחסי איתנות ומהיקף הון עצמי הבולטים לחיוב ביחס לקבוצת ההשוואה.
מנגד מציינים בחברת הדירוג את יחסי הכיסוי האיטיים ואת הגמישות הפיננסית ה"בינונית-חלשה" לאור היעדר נכסים מניבים שאינם משועבדים.

האתגר של MDG צפוי להגיע באפריל 2021, כשהחברה תידרש לפרוע את הקרן של אג"ח ב' המובטחת בשעבוד על נכסים.
בסוף ספטמבר 2018 החוב של MDG כלפי מחזיקי אג"ח (סדרה ב') הסתכם ב-73.2 מיליון דולר, בעוד ששווי הבטוחה היה 121.4 מיליון דולר.
לפיכך, יחס LTV של MDG אג"ח ב' בסוף הרבעון השלישי היה 60.3%.

הנכסים שמשמשים כבטוחה כלפי מחזיקי אגרות החוב של MDG (סדרה ב'):

א. Boulevard ALP (ממוקם ב-Queens)

Boulevard ALP - MDG
(מקור: דוחות כספיים של MDG ל-Q3/2018)

ב. Louisiana Purchase (ממוקם ב-Brooklyn)

Louisiana Purchase - MDG
(מקור: דוחות כספיים של MDG ל-Q3/2018)

יום מצוין
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות