אלון רבוע כחול – אג"ח עם בטחונות

אלון רבוע כחול שבשליטת מוטי בן־משה נמצאת בעיצומו של גיוס חוב למימון רכישת השליטה באפריקה נכסים.
בפוסט הזה אתייחס לביטחונות שיש לטובת המחזיקים בסדרות האג"ח של החברה.


אלון רבוע כחול סדרה ד'

מספר מניות משועבדות לאלון רבוע כחול אג"ח ד'

הפסקה שלפניכם מופיעה בעמוד 34 בדוח של אלון רבוע כחול לרבעון השלישי 2018.
יש בה נתונים עדכניים בנוגע למספר המניות המשועבדות לטובת מחזיקי אג"ח ד'.

אלון רבוע כחול סדרה ד - ביטחונות

יחס חוב לבטוחה בפועל באלון רבוע כחול אג"ח ד'

כפי שניתן לראות בטבלת בטחונות לאג"ח ד', שווי השוק של המניות המשועבדות לטובת סדרה ד' הוא 1,065 מיליון שקל.
זה בזמן שהחוב המתואם (חוב כולל הצמדות וריביות שנצברו) הוא 959 מיליון שקל.
מכאן שהיחס בין החוב המתואם לשווי הבטוחה הוא 90.1%.

שער האג"ח בשוק נמוך מהערך המתואם ולכן שווי השוק של החוב הוא 888 מיליון שקל.
מכאן שיחס החוב במחירי שוק לשווי הבטוחה בטוחה הוא 83.4%.

אלון רבוע כחול - ביטחונות לאגח ד

יחס חוב לבטוחה הנדרש אג"ח ד'

יחס חוב לבטוחה הנדרש מוגדר בשטר הנאמנות של אג"ח ד' כיחס של 1 ל-1.3.
(על כל 1 שקל של חוב, מחזיקי האג"ח קיבלו בטוחה בשווי של 1.3 שקל).

שימו לב: הבטוחה לא כוללת מנגנון של mark to market.
(זה אומר שאם שווי השוק של המניות המשועבדות ירד, אלון רבוע כחול לא תידרש לחזק ביטחונות)
בשטר הנאמנות נכתב במפורש:

"שינוי בשווי המניות המשועבדות לא יפגע בתוקף הבטוחות ולא יקנה כל סעד למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') ועל החברה לא תחול כל חובה לתוספת בטוחות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')"

יחס חוב לבטוחה הנדרש רלוונטי במקרים הבאים:

 • בעת קביעת כמות המניות שישועבדו במועד ההנפקה
 • בתרחיש שאלון רבוע כחול תבצע הרחבה של סדרה ד'
 • במקרה של שחרור מניות משועבדות
 • במקרה של מכירת מניות
 • במקרה של החלפת נכסים משועבדים

אלון רבוע כחול אגח ד - יחס חוב לבטוחה

חלוקת דיבידנד על ידי רבוע נדל"ן ודור אלון

דעו שבשטר הנאמנות של סדרה ד' יש התייחסות לתרחיש שבו הדיבידנד השנתי מהחברות הבנות, רבוע נדל"ן ודור אלון, יעלה מעל רמה מסוימת.
או אז יחולו על אלון רבוע כחול מגבלות ביחס לשימוש בחלקה בדיבידנד כל עוד החברה לא עומדת ביחס הביחונות הנדרש.
קוראים שרוצים להתעמק בדבר מוזמנים לקרוא בעיון את שטר הנאמנות של אג"ח ד' ובייחוד את סעיף 5.10.3.


אלון רבוע כחול סדרה ה'

מספר מניות משועבדות לאלון רבוע כחול אג"ח ה'

הפסקה שלפניכם מופיעה בביאור 8 ("אירועים לאחר תאריך המאזן") בדוח של אלון רבוע כחול לרבעון השלישי 2018.
יש בה נתונים עדכניים בנוגע למספר המניות המשועבדות לטובת מחזיקי אג"ח ה'.

אלון רבוע כחול סדרה ה - ביטחונות

יחס חוב לבטוחה בפועל באלון רבוע כחול אג"ח ה'

כפי שניתן לראות בטבלת בטחונות לאג"ח ה', שווי השוק של המניות המשועבדות לטובת סדרה ה' הוא 340 מיליון שקל.
זה בזמן שהחוב המתואם (חוב כולל הצמדות וריביות שנצברו) הוא 282 מיליון שקל.
מכאן שהיחס בין החוב המתואם לשווי הבטוחה הוא 83.1%.

שער האג"ח בשוק נמוך מהערך המתואם ולכן שווי השוק של החוב הוא 274 מיליון שקל.
מכאן שיחס החוב במחירי שוק לשווי הבטוחה בטוחה הוא 80.8%.

אלון רבוע כחול - ביטחונות לאגח ה

יחס חוב לבטוחה הנדרש אג"ח ה'

יחס חוב לבטוחה הנדרש מוגדר בשטר הנאמנות של אג"ח ה' כיחס של 1 ל-1.22
(על כל 1 שקל של חוב, מחזיקי האג"ח קיבלו בטוחה בשווי של 1.22 שקל).

שימו לב: גם כאן הבטוחה לא כוללת מנגנון של mark to market.

יחס חוב לבטוחה הנדרש רלוונטי במקרים הבאים:

 • בעת קביעת כמות המניות שישועבדו במועד ההנפקה
 • בתרחיש שאלון רבוע כחול תבצע הרחבה של סדרה ה'
 • במקרה של שחרור מניות משועבדות
 • במקרה של מכירת מניות
 • במקרה של החלפת נכסים משועבדים
 • במקרה של חלוקת דיבידנד בחברה

בשטר הנאמנות של אלון רבוע כחול אג"ח ה' נוסף ארוע חדש ("במקרה של חלוקת דיבידנד בחברה")
במקרה של חלוקת דיבידנד, אלון רבוע כחול נדרשת שיחס חוב לבטוחה מיד לאחר החלוקה לא יעלה על יחס חוב לבטוחה הנדרש.
גם במקרה הזה, קוראים שרוצים להתעמק בדבר מוזמנים לקרוא בעיון את שטר הנאמנות של אג"ח ה' ובייחוד את סעיף 6.4.

אלון רבוע כחול אגח ה - יחס חוב לבטוחה

עד כאן לפעם זאת.
הערות, הארות ותגובות יתקבלו בברכה.
שיהיה לכולנו יום נהדר,
יניב רחימי

תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות