ווטרסטון – הסיווג שהעלים את הגירעון בהון החוזר

בשבוע עבר פורסם הפוסט: "ווטרסטון – מים מהאבן לפירעון אגרות החוב".
מאז ווטרסטון הספיקה לפרסם את הדוח הכספי לרבעון השלישי 2018.
הנה שתי נקודות מעניינות מהדוח שכדאי לשים אליהן לב.


סיווג הלוואות שיפר את ההון החוזר של ווטרסטון

הנקודה הבולטת בדוחות של ווטרסטון לרבעון השלישי 2018 היא ההון החוזר.
תזכורת: הון חוזר הוא הפער בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות.
(להרחבה על ההון החוזר מומלץ לקרוא את פרק 2 במדרך דוח מאזן)

בדוחות לרבעון השני (30.6.2018) לווטרסטון היה גירעון של 48.1 מיליון דולר בהון החוזר.

ווטרסטון - הון חוזר רבעון שני 2018

אולם בדוחות לרבעון השלישי (30.9.2018) לווטרסטון יש כבר הון חוזר חיובי של 3 מיליון דולר.

ווטרסטון - הון חוזר רבעון שלישי 2018

איך זה קרה? שינוי בסיווג של הלוואות מהתחייבויות שוטפות, להתחייבויות בלתי שוטפות.

הלוואה שיתרתה כ-40 מיליון דולר, שסווגה בעבר כהתחייבות שוטפת לאור מועד הפירעון שחל בהתאם להסכם ההלוואה בשנה הקרובה, סווגה בדוחות כספיים אלו כהלוואה לא שוטפת. הסיווג בוצע בהתאם להסכם ההלוואה לפיו קיימת לחברה הזכות להאריך את מועד פירעונה בשנה נוספת תוך עמידה בתנאים שנקבעו.
להערכת ווטרסטון, נכון למועד הדיווח מתקיימים התנאים הנדרשים למימוש הזכות ואין ביכולת הבנק המלווה למנוע את מימושה.

הלוואה שיתרתה כ-18 מיליון דולר, שסווגה בעבר כהתחייבות שוטפת עקב אי עמידה ביחס שירות החוב שנקבע, סווגה בדוחות כספיים אלו כהלוואה לא שוטפת לאור סיכום שהושג עם התאגיד הבנקאי המלווה על הורדת יחס שירות החוב הנדרש.
ווטרסטון מדווחת שנכון למועד הדיווח היא עומדת ביחס זה.

ווטרסון נהנית באופן קוסמטי ממעבר מגירעון בהון החוזר להון חוזר חיובי.
לא חל שינוי במועדי הפירעונות של שתי ההלוואות, אלא רק בסיווג שלהן.
אחת הודות לאופציה להאריך אותה בשנה, והשנייה בזכות הורדת יחס שירות חוב נדרש.

בשורה התחתונה, הגירעון בהון החוזר "נעלם" הודות לסיווג של הלוואות מהתחייבויות שוטפות להתחייבויות בלתי שוטפות.
לא קרה אירוע משמעותי שבחברה שהביא לשיפור יוצא דופן ושתרם למעבר להון חוזר חיובי.


האג"ח בתשואה דו ספרתית אבל ווטרסטון מחלקת דיבידנד

למרות שאגרות החוב של ווטרסטון נסחרות בתשואה דו ספרתית שמעידה על החשש של המשקיעים ביחס ליכול שירות החוב של החברה, הדירקטוריון של ווטרסטון אישר חלוקת דיבידנד של 387 אלף דולר.

בדיווח על החלוקה נכתב:

"במסגרת הדיון בדירקטוריון הוצגו בפני הדירקטוריון והדירקטוריון בחן כאמור לעיל, בין היתר, את היקף החלוקה, נתונים בדבר מצבה הפיננסי של החברה, יכולותיה והתחייבויותיה הפיננסיות וכן את השפעת החלוקה על מצבה הכספי של החברה, ובין היתר, על מצב נזילותה, מבנה ההון של החברה, רמת המינוף שלה, יכולתה להמשיך לפעול במתכונת פעילותה הקיימת ועמידה באמות המידה הפיננסיות החלות על החברה מכוח שטר הנאמנות".

לא מדובר בחלוקת דיבידנד בסכום משמעותי, ובוודאי לא כזה שיביא את החברה לחדלות פירעון (חס וחלילה).
אבל עצם החלוקה עשויה ללמד על ניתן בין הדירקטוריון וההנהלה של ווטרסטון למחזיקי אגרות החוב שלה בישראל.
לכל דבר יש עת, גם לחלוקות דיבידנד. אבל כשאגרות החוב צועקות "צרות בדרך" זה לא הזמן לצ'פר את בעלי המניות.

שיהיה לכולנו יום נהדר
יניב רחימי

תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות