הנפקת אג"ח אלון רבוע כחול – לא מאהבת מרדכי

ביום ראשון (18.11.2018) יפתח המסחר באלון רבוע כחול אג"ח ה'.
אגרות החוב מדורגות ב-Baa1 עם השלכות שליליות, נושאות ריבית של 4.02%, ובעלות מח"מ של שנתיים.
סדרת האג"ח החדשה מובטחת בשעבוד על המניות של החברות הבנות, רבוע כחול נדל"ן ודור אלון, ביחס VTL של 122%.
(המשמעות של יחס VTL של 122% היא שעל כל 1 שקל של חוב יש בטוחה בשווי של 1.22 שקל)


לידר מפיצה, קונה, ומוכרת אג"ח

בסוף השבוע האחרון, ארבעה ימים אחרי הנפקת אג"ח ה', אלון רבוע כחול פרסמה הודעה חריגה.
בין לידר הנפקות, ששימשה כמפיץ בהנפקת אגרות החוב שהתקיימה ב-12 בנובמבר 2018, לבין מספר מפיצים הוסכם שלידר תרכז את מכירת אגרות החוב (סדרה ה'), שהם רכשו בהנפקה. מכירת אגרות החוב תעשה באופן שוויוני ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי של לידר. עוד צוין בהודעה שהעבירה לידר לאלון רבוע כחול, שבעקבות בקשה של מי מהרוכשים בהנפקה, לידר החליטה שלא למכור את אגרות החוב (סדרה ה') מתחת למחיר 100 אגורות לכל 1 ש"ח ע.נ., לפחות בשלושת החודשים הקרובים.

המפיצים, שהיו אמורים להפיץ את אגרות החוב במכרז למשקיעים המסווגים, נאלצו לקנות את הסחורה בעצמם.
עכשיו הם ינסו להפיץ את אגרות החוב של אלון רבוע כחול במהלך המסחר בבורסה.

"אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה") מתכבדת לדווח, כי ביום 15 בנובמבר 2018 קיבלה הודעה מאת לידר הנפקות (1993) בע"מ ("לידר"), אשר שימש כמפיץ בהנפקה של אגרות חוב (סדרה ה'), אשר הונפקו על-ידי החברה ביום 12 בנובמבר 2018 על-פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 11 בנובמבר 2018 ("ההנפקה" ו-"דוח הצעת המדף", בהתאמה).
יצוין, כי בין לידר לבין מספר מפיצים הוסכם (כפי שצוין בדוח הצעת המדף), כי לידר תרכז את מכירת אגרות החוב (סדרה ה'), שרכשו בהנפקה אותם מפיצים באופן שוויוני ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי של לידר. בהודעתה האמורה מסרה לידר, כי בעקבות בקשה של מי מהרוכשים בהנפקה, החליטה לידר ביום 15 בנובמבר 2018, שלא למכור את אגרות החוב (סדרה ה') האמורים מתחת למחיר 100 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ., לפחות בשלושת החודשים הקרובים."


המפיצים שקנו אלון רבוע כחול אג"ח ה'

בשלב המכרז למשקיעים מסווגים התקבלו התחייבויות לרכישת 280.7 מיליון אג"ח של אלון רבוע כחול (סדרה ה').
מתוכם 115.3 מיליון אג"ח הוזמנו על ידי משקיעים מסווגים שהם מפיצים בהנפקה או הקשורים למפיצים.
41% מהיחידות שהוזמנו במכרז למשקיעים מסווגים הגיעו ממפיצים או מגופים הקשורים אליהם.

כבר בדוח הצעת המדף צוין בין חמשת המפיצים: לידר הנפקות, דיסקונט קפיטל חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, אקסלנס נשואה חיתום, ואיפקס הנפקות, הוסכם כי כל אגרות החוב שיירכשו על ידם יימכרו במרוכז ובאופן שוויוני (מכירה פרו-ראטה) על פי שיקול דעתה הבלעדי של לידר הנפקות.

ואלו הכמויות שהוזמנו על ידי כל אחד מחמשת המפיצים (במיליוני שקל):
לידר הנפקות    – 6
דיסקונט קפיטל – 6
לאומי פרטנרס  – 11
אקסלנס נשואה – 6
איפקס הנפקות – 6

סך הכל 35 מיליון שקל שהוזמנו על ידי חמשת המפיצים, ולא הופצו למשקיעים מסווגים, יופצו במהלך המסחר בבורסה.
לפי ההודעה של לידר, מכירת אגרות החוב לא תתבצע מתחת למחיר של 100 אגורות, לפחות בשלושת החודשים הקרובים.
אם המפיצים יצליחו למכור את אגרות החוב של אלון רבוע כחול (סדרה ה') במחיר של 100 אגורות, צפוי להם רווח של כ-0.7%
(עמלת התחייבות מוקדמת – 0.4%, ועמלת הפצה וייעוץ המוערכת בכ-0.3%).

העובדה שהמפיצים החליטו מראש שבכוונתם למכור את אגרות החוב שרכשו בהנפקה, ואף קבעו מנגנון מוסכם למימושן, מעידה שהשתתפות שלהם במכרז לא נבעה מאהבת מרדכי (בן־משה).

שיהיה לכולנו שבוע נהדר
יניב רחימי

תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות