אפריקה אג"ח כח' – הביטחונות איבדו כח

בחצי השנה האחרונה מניית אפי פיתוח שבשליטת אפריקה ישראל צנחה ב-56%.
ברקע: המשבר ברוסיה, האזור הגאוגרפי שבו פועלת אפי פיתוח.

גרף מנית אפי פתוח

אגרות החוב של אפריקה (סדרה כח') מובטחות בשעבוד על מניות אפי פיתוח.
לכן, הירידה החדה בשווי השוק של אפי פיתוח מהווה פגיעה משמעותית בבטוחה למחזיקי האג"ח.

היחס בין שווי הביטחונות לחוב המתואם כלפי אג"ח כח'

אפריקה יצרה על שם הנאמן ולטובת מחזיקי האג"ח (סדרה כח') שעבודים על שני סוגי מניות של אפי פיתוח.
שווי השוק הנוכחי של המניות המשועבדות מסתכם ב-396 מיליון שקל (לפי מחיר ל 0.31$ למניית אפי פתוח ולפי שע"ח של 3.93 שקל לדולר).

שעבודים אלו כוללים את המניות ששועבדו במועד הנפקת האג"ח (ספטמבר 2014) וכן את אלו ששועבדו בעקבות מימוש אופציות לאג"ח נוספות מסדרה כח' במהלך חודש אוקטובר.

אפריקה כח בטחונות לחוב

היקף החוב של אפריקה למחזיקי האג"ח (סדרה כח') עומד כיום על 658 מיליון שקל.
המשמעות היא ששווי הביטחונות נמוך מהיקף החוב.
היחס בין שווי הביטחונות לחוב המתואם הוא 60%.

היחס בין שווי הביטחונות לשווי השוק של אג"ח כח'

המציאות העגומה ברוסיה, כפי שזאת מוצאת ביטוי בשווי השוק של אפי פיתוח, לא נעלמה מעיני המשקיעים.
מחיר האג"ח בשוק נמוך בכ-33% לעומת המחיר שהונפק רק לפני ארבעה חודשים ועומד כיום על 66.6 אגורות.

לפיכך, שווי הסדרה כולה בשוק הוא 430 מיליון שקל, לעומת ביטחונות בשווי שוק של 396 מיליון שקל.
היחס בין שווי הביטחונות לחוב לפי מחירו בשוק הוא 92%.

אפריקה - ביטחונות לחוב

פוסט זה עודכן ב-18 בינואר, 2015
הטעות שתוקנה: בחישוב שווי הביטחונות נעשה שימוש בשער חליפין של 4.93 שקל לדולר, במקום 3.93 שקל לדולר.
כתוצאה מכך שווי הביטחונות השגוי שפורסם היה 496 מיליון שקל. הנתון הנכון הוא 396 מיליון שקל.

תגובות