מדריך דוח רווח והפסד – רווחים [פרק 4]

ברוכים הבאים לפרק הרביעי במדריך דוח רווח והפסד.
בתחילת הסדרה [פרק 1] עסקנו בסעיף ההכנסות שפותח את דוח רווח והפסד,
לאחר מכן [פרק 2] הרחבנו בסעיפי ההוצאות השונים,
בפרק הקודם [פרק 3] דברנו על רעשים.
ובפרק הזה [פרק 4] נדון בסעיפי הרווח.

על הפרק:
1. רווח גולמי
2. רווח תפעולי
3. רווח נקי


1. רווח גולמי

הרווח הגולמי הוא הפער בין סעיף ההכנסות ("הכנסות" [פרק 1]) לבין עלות המכר ("הוצאות" [פרק 2] סעיף 1).
הרווח הגולמי הוא המדד הראשוני והבסיסי ביותר לרווחיות של החברה, לפני העמסת העלויות התפעוליות (הנהלה וכלליות, שיווק ומכירות, מחקר ופיתוח).

רווחיות גולמית היא היחס שבין הרווח הגולמי לסך ההכנסות.
שיפור ברווחיות מתרחש כששיעור העלייה בהכנסות גבוה משיעור העלייה בעלות המכר.
אם ההכנסות צמחו ב-10% ועלות המכר עלתה ב-8%, נראה שיפור ברווחיות הגולמית.

בחברה מסחרית הרווח הגולמי משקף בעיקר את הפער בין מחיר המוצרים בשוק הקמעונאי לבין עלותם בשוק הסיטונאי.
בחברה יצרנית הרווח הגולמי משקף בעיקר את הפער בין מחיר המוצרים לעלויות הייצור הישירות שלהם (בעיקר חומרי גלם, שכר עבודה של עובדי הייצור ותשומות אחרות).

רמי לוי – רווח גולמי

הרווח הגולמי של רמי לוי במחצית הראשונה של 2018 הסתכם ב-572.7 מיליון שקל.
(שיפור של 4.2% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2017)
הרווחיות הגולמית של רמי לוי במחצית הראשונה של 2018 הייתה 21.8%.
(שיפור קל ביחס לרווחיות הגולמית בתקופה המקבילה ב-2017 שהייתה 21.7%).
ברמי לוי מציינים שהעלייה בשיעור הרווח הגולמי נובעת משיפור בתנאי הסחר וכן מפעילות המרכז הלוגיסטי.
שני הגורמים הללו מפחיתים את עלות המכר.

רמי לוי - רווח גולמי


2. רווח תפעולי

הרווח התפעולי הוא הרווח גולמי בניכוי ההוצאות התפעוליות, ובראשן הוצאות מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות ("הוצאות" [פרק 2] סעיפים 2, 3).
הרווח התפעולי מציג את הביצועים העסקיים-תפעוליים של החברה, לפני הוצאות שונות ובראשן הוצאות מימון ומיסים ("הוצאות" [פרק 2] סעיפים 4, 5).

רווחיות תפעולית היא היחס בין הרווח התפעולי לסך ההכנסות.
שיפור ברווחיות הגולמית ו/או התייעלות תפעולית עשויים להביא לשיפור הרווחיות התפעולית.

נטרול רעשים
הרווח התפעולי המדווח כולל פעמים רבות "רעשים" שהם בגדר אירועים חד פעמיים, כגון הכנסות (הוצאות) אחרות ורווחי (הפסדי) שיערוך.
על מנת לבחון את תוצאות הפעילות של החברה בהשוואה לתקופה המקבילה מקובל לנטרל את הרעשים מהרווח התפעולי.

על בד – רווח תפעולי

הרווח התפעולי של על בד הסתכם במחצית הראשונה של 2018 ב-21.2 מיליון שקל.
(ירידה של 42.3% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2017)
הירידה ברווח התפעולי נובעת משני סעיפים:
א. הוצאות מכירה ושיווק שגדלו בשל התייקרות ההובלה היבשתית בארה"ב ובאירופה.
ב. הוצאות אחרות שהסתכמו ב-14.6 מיליון שקל בשל ירידת ערך מוניטין.
בנטרול הוצאות והכנסות אחרות, נקבל שהרווח התפעולי הסתכם ב-35.6 מיליון שקל.
(ירידה של 3.4% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2017)

על בד - רווח תפעולי


3. רווח נקי

הרווח הנקי הוא הרווח התפעולי בניכוי הוצאות מימון והוצאות מסים ("הוצאות" [פרק 2] סעיפים 4, 5).
סעיף הרווח הנקי נקרא גם "השורה התחתונה" והוא הפער בין ההכנסות של החברה לבין כל ההוצאות שלה.

רווח המיוחס לבעלי המניות

שימו לב: סעיף הרווח הנקי הוא לא הרווח הנקי של החברה.
הרווח הנקי של החברה מופיע בסעיף: רווח נקי המיוחס לבעלים של החברה.
דוגמא:
חברה א' שמוכרת ארונות מחזיקה ב-80% מחברה ב' שמוכרת בגדים.
נניח שהרווח הנקי של חברת הארונות הוא 100, וגם שהרווח הנקי של חברת הבגדים הוא 100.

איך יראה דוח דווח והפסד של חברה א'?
סעיף הרווח הנקי לתקופה יציג רווח של 200.
(הרווח הנקי כולל את הרווח של חברה א' ואת כל הרווח הנקי של חברה ב', למרות שחברה א' מחזיקה רק ב-80% ממנה)
סעיף רווח נקי המיוחס לבעלים של החברה יציג רווח של 180.
(סעיף זה כולל את הרווח את הרווח של חברה א' ואת החלק המיוחס לחברה א' בהתאם לשיעור האחזקה שלה בחברה ב').

רבוע כחול – רווח נקי

חברת האחזקות אלון רבוע כחול היא בעלת השליטה בחברות:
– רבוע כחול נדל"ן (57.4%)
– דור אלון (69.9%)
הדוחות הכספיים של רבוע כחול נדל"ן ודור אלון מאוחדים ביחד עם אלו של אלון רבוע כחול.
לכן, הרווח הנקי של חברת אלון רבוע כחול כולל את מלוא הרווח הנקי של רבוע כחול נדל"ן ודור אלון.
סעיף הרווח הנקי של אלון רבוע כחול מצביע על רווח של 95 מיליון שקל.
בעוד שהרווח הנקי המיוחד לבעלי המניות של החברה הוא 56 מיליון שקל.
הפער בין הרווח הנקי לרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה, 39 מיליון שקל, הם רווחים ששייכים לבעלי מניות המיעוט ברבוע כחול נדל"ן ובדור אלון.

רבוע כחול - רווח נקי מיוחס


הפרק הקודם בסדרה: רעשים [פרק 3]
הפרק הבא במדריך רווח והפסד: מגזרים [פרק 5]

תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.

 

אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות