מדריך דוח רווח והפסד – רעשים [פרק 3]

ברוכים הבאים לפרק השלישי במדריך דוח רווח והפסד.
בתחילת הסדרה [פרק 1] עסקנו בסעיף ההכנסות שפותח את דוח רווח והפסד,
בפרק הקודם [פרק 2] הרחבנו בסעיפי ההוצאות השונים,
בפרק הנוכחי [פרק 3] נדבר על רעשים.
ובפרק הבא [פרק 4] נדון בסעיפי הרווח.

על הפרק:
1. הכנסות (הוצאות) אחרות
2. רווחי (הפסדי) שיערון
3. חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות


הכנסות (הוצאות) אחרות

הוצאות והכנסות שאינן מהוות חלק מהפעילות השוטפת של החברה.
כגון: רווח או הפסד ממכירת נכס, מחלוקות משפטיות, תוכנית פרישה מרצון וכדומה.

סלקום – הוצאות אחרות

"ההוצאות האחרות הסתכמו ברבעון השני של שנת 2018 ב-26 מיליון ₪, בהשוואה להכנסות אחרות בסך 12 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2017. ההוצאות האחרות ברבעון השני של 2018, כוללות בעיקר הוצאה בגין תוכנית פרישה מרצון של עובדים בסך של כ-26 מיליון ש"ח, אל מול הכנסות ברבעון השני של 2017, שכללו בעיקר רווח בגין מכירת אינטרנט רימון ישראל 2009 בע"מ, בסך של כ-10 מיליון ₪."

סלקום - הוצאות אחרות


רווחי (הפסדי) שיערוך

רווחים והפסדים שנובעים משערוך של נכסים.
סעיף שמופיע לעיתים קרובות בדוחות של חברות נדל"ן.

מליסרון – עליית ערך שווי הוגן נדל"ן להשקעה, נטו

מליסרון - עליית ערך נדלן להשקעה


חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות

חברה כלולה היא ישות שלמשקיע יש בה השפעה מהותית.
השפעה מהותית היא הכוח לקחת חלק בהחלטות בדבר המדיניות הפיננסית והתפעולית של הישות המושקעת, אך אינה מהווה שליטה או שליטה משותפת באותה המדיניות.

סממנים להשפעה מהותית:

א. ייצוג בדירקטוריון
ב. השתתפות בהליכי קביעת מדיניות, לרבות בהחלטות לגבי דיבידנדים
ג. עסקאות מהותיות בין החברה לישות המושקעת
ד. החלפת הסגל הניהולי של הישות המושקעת
ה. הספקת מידע טכני חיוני

שיטת השווי המאזני היא שיטה חשבונאית, לפיה ההשקעה מוכרת לראשונה לפי העלות ומותאמת לאחר הרכישה לפי חלקו של המשקיע בנכסים נטו של הישות המושקעת. הרווח או ההפסד של המשקיע כולל את חלקו של המשקיע ברווח או הפסד של הישות המושקעת.

קסטרו – חברות כלולות

קסטרו מחזיקה ב-26.4% בחברות מקבוצת הודיס (הודיס, טופ טן, קרולינה למקה, אקססורייז) וב-50% מאורבניקה.
ההשקעות של קסטרו בחברות מקבוצת הודיס מטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני.
בהתאם, חלקה של קסטרו בתוצאות העסקיות של החברות מקבוצת הודיס מופיע בשורה אחת בדוח רווח והפסד במסגרת סעיף "חלק ברווחי חברות כלולות שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני".

קסטרו - חברות כלולות


הפרק הקודם בסדרה: הוצאות [פרק 2]
הפרק הבא במדריך רווח והפסד: רווחים [פרק 4]

תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.

 

אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות