מדריך דוח רווח והפסד – הוצאות [פרק 2]

ברוכים הבאים לפרק השני במדריך דוח רווח והפסד.
בפרק הקודם [פרק 1] עסקנו בהרחבה בסעיף ההכנסות שפותח את דוח רווח והפסד.
בפרק הנוכחי [פרק 2] נדבר על סעיפי ההוצאות השונים, ובפרק הבא [פרק 3] נדבר על רעשים.
בפרק האחרון בנושא סעיפי דוח רווח והפסד [פרק 4] נדון בסעיפי הרווח.

הדוגמאות שמלוות את הפרק הזה לקוחות מתוך הביאורים לדוחות הכספיים.
סעיפי ההוצאות מופיעים בדוח רווח והפסד בשורה אחת (בדרך כלל).
אבל אם רוצים לראות ממה מורכב כל סעיף, צריך לגשת לביאורים.
על הביאורים נדבר בפרק מספר חמש בסדרה על דוח רווח והפסד.

על הפרק:
1. עלות המכר
2. הנהלה וכלליות
3. מכירה ושיווק
4. מימון
5. מסים
6. פחת והפחתות


1. עלות המכר

סעיף עלויות המכר מגיע מיד אחרי שורת ההכנסות והוא כולל את העלויות הישירות והעקיפות שכרוכות בייצור מוצרים הנמכרים במסגרת סעיף המכירות.
כגון: חומרי גלם, שכר העבודה של פועלי הייצור, הוצאות חשמל במפעל וכדומה.

אפריקה מגורים – עלות המכר

 אפריקה - עלות המכר


2. הנהלה וכלליות

סעיף הנהלה וכלליות שייך לקבוצת ההוצאות התפעוליות, והוא כולל הוצאות הקשורות בניהול החברה והוצאות כלליות שאינן חלק מעלות הייצור או המכירה.
כגון: משכורות מנהלים, דמי ניהול, תשלום מבוסס מניות, כיבודים, תרומות, דמי שכירות ואחזקת משרד, חובות מסופקים ואבודים, שירותי מחשוב, ייעוץ משפטי וכדומה.

קסטרו – הנהלה וכלליות קסטרו - הנהלה וכלליות


3. מכירה ושיווק

סעיף מכירה ושיווק גם הוא שייך לקבוצת ההוצאות התפעוליות והוא כולל הוצאות הקשורות במכירה ובשיווק שאינן חלק מעלות הייצור או ההנהלה.
כגון: פרסום וקידום מכירות, הוצאות רכב משווקים, שכר עבודה אנשי שיווק וכדומה.

מטריקס – מכירה ושיווק

מטריקס - מכירה ושיווק


4. מימון

סעיף המימון כולל הכנסות והוצאות שנבעו לחברה ממימון הפעילות שלה.
כגון: הכנסות ריבית והצמדה מפיקדונות, רווח מהשקעה בניירות ערך, עמלות בנקאיות, עמלת פירעון מוקדם, הוצאות ריבית והצמדה על הלוואות בנקאיות ואגרות חוב וכדומה.
בסעיף המימון לא כולל תשלומי קרן.

אמות – הוצאות והכנסות מימון

אמות - הוצאות והכנסות מימון


5. מסים

סעיף המסים כולל את הוצאות המס שבהן חייבת החברה.
כגון: מסים שוטפים, מסים נדחים, התאמות שנובחות משינויים בשיעורי המס, מסים בגין שנים קודמות וכדומה.

מטריקס – מסים על ההכנסה

מטריקס - מסים על ההכנסה


6. פחת והפחתות

 • הוצאות פחת והפחתות לא מופיעות בסעיף נפרד בתוך דוח רווח והפסד.
  הן יכללו בסעיפים אחרים שהוצגו בתחילת הפרק (ראו דוגמאות בהנהלה וכלליות ובהוצאות שיווק ומכירה).
 • פחת והפחתות הן הוצאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים ולמעשה הן רישומיות בלבד.
  הערך הכלכלי שלהן נובע מהעבודה שהן מקטינות את הרווח ולפיכך הן מקטינות את חבות המס.
 • הוצאות פחת והפחתות מאפשרות לפרוס את ההשקעה על פני תקופת השימוש בה.
  לדוגמא, אם חברה רכשה מחשב ב-3,000 שקל ותקופת השימוש במחשב היא 3 שנים –
  אז החברה תרשום בכל שנה בדוח רווח והפסד הוצאות פחת של 1,000 שקל.
 • פחת מתייחס להוצאות עבור רכוש קבוע (נכסים המוחזקים לשימוש בייצור, או בהספקת סחורות או שירותים).
  הפחתות מתייחסות לנכסים לא מוחשיים כגון קשרי לקוחות, ידע, הוצאות פיתוח תוכנה, מותג ועוד.

הפרק הקודם בסדרה: הכנסות [פרק 1]
הפרק הבא במדריך רווח והפסד: רעשים [פרק 3]

תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.

 

אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות