מידרוג על מוטי בן-משה: "תיאבון סיכון לא מבוטל"

 עם האוכל בא התיאבון (לסיכון)

דוח הדירוג שפורסם הערב (ה') לחברת רבוע כחול חושף ביקורת ביחס לבעל השליטה, מוטי בן-משה, ומעלה סימני שאלה ביחס ליכולת של החברה לגייס חוב חדש כדי לממן את רכישת השליטה באפריקה נכסים.

"הצעת הרכישה לאפריקה נכסים מצביעה על תיאבון סיכון לא מבוטל של החברה ובעל המניות, המהווה איש מפתח מרכזי בחברה המתווה את מדיניותה העסקית והפיננסית."

כך נכתב בדוח של מידרוג שהותירה את דירוג האשראי של רבוע כחול ברמה של Baa1 ואת הדירוג בבחינה עם השלכות שליליות נוכח הערכת השפעת עסקת אפריקה נכסים על סיכון האשראי של החברה.

מוטי בן משה

הדירוג של אלון רבוע כחול הוכנס בחודש ינואר השנה לבחינה עם השלכות שליליות לאחר שהגישה הצעה לרכישת אחזקותיה של אפריקה השקעות באפריקה נכסים, בתמורה לתשלום מידי 1.3 מיליארד שקל.
אחרי שבית המשפט אישר בתחילת השבוע את הסדר החוב של אפריקה השקעות, במידרוג מביעים דאגה ביחס לחוב של אלון רבוע כחול.

ליאת קדיש, קובי רחמני וסיגל יששכר ממידרוג, מעריכים שעסקת אפריקה נכסים תשפיע לשלילה על סיכון האשראי של רבוע כחול, נוכח רמת החוב המשמעותית הצפויה להתלוות לה. במידרוג מייחסים סבירות גבוהה להתממשות העסקה לרכישת השליטה באפריקה נכסים ומציינים שהוצאת העסקה אל הפועל תוביל לבחינת הדירוג על ידי מידרוג עם סבירות להורדת הדירוג, בין השאר כתלות במתווה המימון הסופי ובהיקף המקורות שיוזרמו לחברה מבעל השליטה.

במידרוג מגדירים את רמת המינוף של רבוע כחול כ"גבוהה יחסית" ומציינים ללא צפי לקיטון משמעותי בחוב בשנים הקרובות מעלה את חשיפת החברה לתנודתיות בשווי השוק של החברות הבנות ומחלישה את גמישותה הפיננסית.

נזילות טובה ודיבידנדים מרבוע נדל"ן ודור אלון

מנגד, מציינים במידרוג את רמת הנזילות של רבוע כחול ומגדירים אותה כ"טובה" בזכות יתרות מזומנים גבוהות בקופת החברה והודות ללוח סילוקין נוח הגוזר תשלומי קרן נמוכים בשנים הקרובות. גורם נוסף שתומך בדירוג הנוכחי של רבוע כחול הוא הנראות הגבוהה של הכנסות דיבידנדים משתי החברות הבנות, רבוע נדל"ן (57.4%) ודור אלון (69.9%). בתרחיש הבסיס של מידרוג הדיבידנדים השוטפים משתי החברות הללו צפויים להסתכם בטווח של 120-100 מיליון שקל בשנה.


הכדור חוזר לבן-משה

בהנחה שדירוג האשראי של אלון רבוע כחול ירד מתחת לרמה של Baa1, בן משה יתקשה לגייס בריביות סבירות את הסכום הנדרש לרכישת השליטה באפריקה נכסים (נכון להיום אגרות החוב של אלון רבוע כחול נסחרות בתשואה של 5%).

מה בן משה יכול לעשות?
אני רואה שתי אפשרויות (גם שילוב בניהם אפשרי)

1. הזרמת הון לתוך אלון רבוע כחול

בן משה כבר הודיע שאם הצעת הסדר החוב שלו תתקבל (והיא התקבלה השבוע), הוא יזרים לאלון רבוע כחול 150 מיליון שקל במזומן ויעביר לצורך חיזוק ההון של החברה נכסים נוספים בשווי של 300-200 מיליון שקל.
לפיכך, האפשרות המתבקשת היא שבן-משה יגדיל את הזרמות ההון שלו לאלון רבוע כחול.

2. מתן שעבוד על מניות אפריקה נכסים

שווי השוק הנוכחי של מניות אפריקה נכסים שאלון רבוע כחול תרכוש עומד על 1.5 מיליארד שקל.
זה יכול לאפשר לאלון רבוע כחול לגייס חוב המובטח בשעבוד על מניות אפריקה נכסים.
זה לא השעבוד הכי טוב בעולם, אבל הוא שווה הרבה. תשאלו את מחזיקי האג"ח של אפריקה…


המלצות לקריאה נוספת:

דוח הדירוג של מידרוג לאלון רבוע כחול
עיתונליסט [פרק #4] שלוש הערות על הסדר החוב של אפריקה


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.

אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות