קסטרו: החנויות זהות, הפדיונות לא

לפני שנתחיל, הבהרה קצרה, למה התלבשתי על קסטרו? (בדיחה ענפית ראשונה ואחרונה).
ובכן, בחרתי להפנות זרקור לקסטרו משתי סיבות:
ראשית, מדובר בחברה שפועלת בשוק מרתק (התמודדות עם האונליין וקניות בחו"ל)
ושנית, קסטרו היא חברה שנמצאת ערב עסקה מהותית (רכישת החברות מקבוצת הודיס).


נטרול רעש העונתיות

למרות שהדוח שפורסם אתמול עוסק ברבעון השני של 2018 (חודשים אפריל-יוני), בפוסט הזה אתייחס בעיקר לתוצאות הפעילות של קסטרו בתקופה של חצי שנה (ינואר-יוני). למה? כדי להימנע מרעשים של עונתיות.
העונתיות באה לידי ביטוי בדוחות של קסטרו בעיתוי של חג הפסח.
ב-2018 חג הפסח חל בחודש מרץ (Q1), וב-2017 הוא החג חל בחודש אפריל (Q2).


נטרול רעש קבוצת הודיס

ובכן, אלו התוצאות של קסטרו במחצית הראשונה של 2018.
הרווח התפעולי המדווח (באדום) מצביע על ירידה חדה של 40.4%.
אבל – הנתון הזה "מלוכלך".
למה? כי הוא כולל נתונים שלא קשורים ישירות לפעילות של קסטרו.

הסעיף "יישום שיטת השווי המאזני בחברות כלולות" (מופיע בשורה שמעל לרווח מפעולות) מבטא את החלק של קסטרו ברווח של החברות מקבוצת הודיס. ב"קבוצת הודיס" הכוונה לאחזקה של קסטרו ב-26.4% בחברות הודיס, טופ טן, קרולינה למקה ואקססורייז, ו-50% מאורבניקה.

קסטרו תוצאות מחצית ראשונה 2018

אם אנחנו רוצים לנתח את התוצאות של קסטרו (נטו) עלינו לנטרל את הרווחים של החברות מקבוצת הודיס (ועל הדרך גם "לנקות" הכנסות אחרות).
מה שמתקבל אם מנטרלים את הסעיפים "הכנסות אחרות" ו"יישום שיטת השווי המאזני בחברות כלולות", זאת הטבלה שלפניכם.
במחצית הראשונה של 2018 הרווח התפעולי של קסטרו ירד ב-42.1%.

קסטרו - רווח תפעולי מנוטרל


ירידה במכירות של חנויות זהות

בואו ננסה לשפוך מעט צבע על התוצאות של קסטרו ולהבין מה עומד מהאחורי הירידה בהכנסות והצניחה ברווח.
בקסטרו מציינים שהירידה של 7.9% בהכנסות "נובעת מירידה במכירות החנויות הזהות ברבעון השני של השנה".

פסח נתן, פסח לקח

ברבעון השני קסטרו סבלה מירידה של 17.6% בפדיון החודשי הממוצע למ"ר בחנויות זהות.
חג הפסח, שכאמור השנה חל בחודש מרץ ואשתקד בחודש אפריל, מביא לידי כך שהרבעון הראשון של קסטרו (עם פסח) נראה טוב ביחס למקביל, ולכך שהרבעון השני של קסטרו (בלי פסח) נראה רע ביחס למקביל.
הבעיה היא שהשיפור ב-Q1 (עליה של 1.8% בפדיון חנויות זהות) מקזז רק חלק מההרעה ב-Q2 (ירידה של 17.6% בפדיון חנויות זהות).

רבעון שני חנויות זהות

מכירות אונליין של קסטרו

נקודה מעניינת שראוי להתעכב עליה היא שנתוני הפדיון של קסטרו כוללים גם את מכירות חנות האונליין.
העניין הוא שלא ניתן להבחין מה החלק של החנויות, ומה החלק של האונליין.

ואם באונליין עסקינן, שימו לב מה שקסטרו אומרת על האסטרטגיה שלה בעניין:
(לא תתקשו למצוא את המילה שמטרידה אותי בפסקה)

"החברה פועלת להגדלת נפח הפעילות המקוונת שלה בדרך של הגדלת היקף המכירות המבוצעות באתר האינטרנט שלה, זאת על ידי השקעה בפיתוח תשתיות האתר ושיפור חווית המשתמש שבו. כמו כן, בעקבות עסקת הרכישה של קבוצת חברות הודיס, אשר גם חלק מהמותגים בה מפעילים אתרי אינטרנט מכירתיים, בוחנת החברה אפשרויות סינגריה בתחום המקוון. השקעה זו נאמדת בהיקף כולל של כמיליון שקלים בודדים בכל אחד ממותגי הקבוצה על פני 3 השנים הבאות. אתרי האונליין יכולים לשמש את מותגי הקבוצה הרלוונטיים לצורך מכירות גם מחוץ לגבולות הארץ."


המלאי של קסטרו התכווץ

מלבד הירידה בפדיון בחנויות זהות, בקסטרו מציינים עוד סיבה להרעה בתוצאות ב-Q2:
"במהלך הרבעון השני סבלה החברה מחוסר זמינות של סחורה במספר קטגוריות אשר הביא לפגיעה במכירות".

זה המקום לציין שיתרת המלאי של קסטרו ב-30.6.2018 (129.3 מיליון שקל) הייתה נמוכה ב-45 מיליון שקל לעומת יתרת המלאי ב-30.6.2017 (174.5 מיליון שקל).

הירידה במלאי, שהביאה לפגעה בהכנסות של קסטרו, מוצאת ביטוי גם בירידה בימי המלאי של החברה.

קסטרו ימי מלאי


המטבע שיפר את הרווחיות הגולמית של קסטרו

משורת המכירות נעבור לשורת הרווח הגולמי.
למרות שקסטרו מציגה ירידה של 5.1% ברווח הגולמי, יש שיפור ברווחיות הגולמית של קסטרו (היחס בין הרווח הגולמי מהמכירות) שעלתה מ-59.3% במחצית הראשונה של 2018 ל-61.1% במחצית הראשונה של 2017.
בקסטרו מסבירים שהשיפור ברווחיות הגולמית נובע בעיקר הודות לירידת שער הדולר ביחס לשקל ומשיפור ביכולות הרכישה.

המשמעות היא שהחלשות של הדולר משפרת את הרווחיות של קסטרו,
ומכן אפשר ללמוד שהתחזקות הדולר עלולה להביא לשחיקה ברווח של קסטרו ו/או להעלאת מחירים.

שימו לב לגרף שע"ח שקל-דולר בשנה האחרונה:

דולר שקל

עד כאן לפעם זאת
שבת שלום
יניב רחימי


לקבלת עדכונים בוואטסאפ על תכנים חדשים בבלוג אג"ח:
א. הוסף לאנשי הקשר שלך את המספר 0504-233-113
ב. שלח הודעת וואטסאפ עם שמך המלא ועם המילה "צרף"


גאון ושבר בלוג אגח

אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות