פרטנר וסלקום – ראש בראש – Q2/2018

פרטנר וסלקום פרסמו את הדוחות לרבעון השני 2018.
שתי החברות הציגו ירידה חדה ברווח הנקי (סלקום אפילו עברה להפסד).
מנגד, ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי (ARPU) לא ירדה, למרות כניסת אקספון.

על הפרק:
1. השורה התחתונה היא לא האחרונה

2. השוואה לרבעון המקביל (Q2/2017)

2.1 פרטנר – תפוחים לתפוזים
2.2 סלקום – פרישה מרצון ועוד

3. השוואה לרבעון הקודם (Q1/2018)

3.1 EBITDA
3.2 EBIT

4. נקודת האור: ה-ARPU
5. סיכום ומסקנות


1. השורה התחתונה היא לא האחרונה

השורה התחתונה בדוחות של פרטנר וסלקום לרבעון השני של 2018 נראית רע.
פרטנר רשמה רווח נקי זעום של 2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של 46 מיליון שקל ב-Q2/2017.
וסלקום עברה להפסד של 37 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של 45 מיליון שקל ב-Q2/2017.

לפני שאתם נחפזים למסקנות, דעו שהשורה התחתונה לא מציגה את התמונה המדויקת (וזה בלשון המעטה).
ניתוח הנתונים לא מלמד שההרעה בתוצאות הפעילות חמורה פחות מכפי שאפשר להתרשם מהשורה התחתונה.

פרטנר & סלקום
רווח נקי (במיליוני שקל)

פרטנר סלקום רבעון שני 2018


2. השוואה לרבעון המקביל (Q2/2017)

2.1 פרטנר – תפוחים לתפוזים

השוואת השורה התחתונה של פרטנר ב-Q2/2018 לזאת של Q2/2017 דומה להשוואת תפוחים לתפוזים.
(וב"תפוחים לתפוזים" אני בעצם מתכוון ל"Apples to Oranges").

בדוחות הכספיים של פרטנר לרבעון השני של 2017 נרשמו שני אירועים חריגים שהשפיעו על התוצאות בכיוונים מנוגדים:
א. פרטנר רשמה הכנסות של 54 מיליון שקל הודות להסכם הפשרה עם Orange (מסומן בירוק).
ב. פרטנר רשמה הוצאות של הוצאה חד פעמית של 25 מיליון שקל בגין פירעון מוקדם של הלוואות (מסומן בכתום).

פרטנר - רבעון שני 2018

אם נקזז מההכנסה הודות להסכם הפשרה עם Orange את ההוצאה בגין הפירעון המוקדם, נגיע למסקנה שפרטנר נהנתה ב-Q2/2017 מרווח חד פעמי נטו (לפני מס) של 29 מיליון שקל (29=54-25).

פרטנר מציגה ב-Q2/2018 ירידה של 55 מיליון שקל ברווח לפני מס
(9 מיליון שקל, בהשוואה ל-64 מיליון שקל ברבעון המקביל).
אבל, אם נטרל את ההכנסות וההוצאות החד פעמיות, נקבל שהרווח לפני מס ירד ב-25 מיליון שקל "בלבד".
(2 מיליון שקל בהשוואה ל-27 מיליון שקל ברבעון המקביל).

פרטנר – רווח לפני מס
(במיליוני שקל)

פרטנר - רווח לפני מס


2.2 סלקום – פרישה מרצון ועוד

הדוחות של סלקום לרבעון השני 2018 התאפיינו בריבוי של אירועים מיוחדים:

א. עליה בעלות המכירות והשירותים (מסומן בסגול)
סלקום מציגה עליה בעלות המכר, למרות ירידה בהכנסות.
שיעור הרווח הגולמי ירד ברבעון השני של 2018 ל-27.2%, לעומת 30.9% ברבעון המקביל.
מה גרם לעליה המפתיעה?
> עליה בכמות ציוד הקצה שנמכר במגזר הנייח
> עליה בעלויות התוכן בשירותי הטלוויזיה במגזר הנייח
> הפרשי התחשבנות בגין הסכם שיתוף הרשתות של החברה עם גולן
> עדכון בהפרשות בגין הליכים משפטיים
שני הסעיפים האחרונים (התחשבנות עם גולן, הפרשות להליכים משפטיים) הם בעלי מאפיינים חד פעמיים.

ב. עליה בהוצאות המכירה והשיווק (מסומן באדום)
העליה בהוצאות המכירה והשיווק נבעה בעיקר מגידול בהוצאות הפחתת שכר ועמלות שהוונו כחלק מהעלויות להשגת חוזים עם לקוחות, כתוצאה מאימוץ מוקדם של IFRS15 החל מהרבעון הראשון של 2017.

ג. הוצאות אחרות של 26 מיליון שקל (מסומן בכתום)
ההוצאות האחרות ברבעון השני של 2018 כוללות הוצאה של 26 מיליון שקל בעיקר בגין תכנית פרישה מרצון של 200 עובדים, מול הכנסות של 12 מיליון שקל ברבעון השני של 2017 שכללו בעיקר רווח בגין מכירת אינטרנט רימון ישראל.

ד. הכנסות מסים (מסומן בירוק)
סלקום נהנתה ברבעון השני של 2018 מהכנסות מסים 11 מיליון שקל, לעומת הוצאות מסים של 13 מיליון שקל ברבעון המקביל.
הכנסות המסים ב-Q2/2018 נובעות בעיקר מהפסד לצורכי מס, מול הכנסה חייבת לצורכי מס ברבעון המקביל אשתקד.

סלקום - רבעון שני של 2018

סלקום מציגה ב-Q2/2018 ירידה של 106 מיליון שקל ברווח לפני מס
(הפסד של 48 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 58 מיליון שקל ברבעון המקביל).
אבל, אם נטרל את ההכנסות וההוצאות החד פעמיות, נקבל שהרווח לפני מס ירד "רק" ב-68 מיליון שקל.
(הפסד של 22 מיליון שקל בהשוואה לרווח של 46 מיליון שקל ברבעון המקביל).

שימו לב:
מנתוני סלקום לא נוטרלו הפרשי התחשבנות בגין הסכם שיתוף הרשתות עם גולן ועדכון בהפרשות בגין הליכים משפטיים.
(בדוחות אין גילוי ביחס לסכומי ההתחשבנות עם גולן ולהפרשות המשפטיות)

סלקום - רווח לפני מס


3. השוואה לרבעון הקודם (Q1/2018)

ראינו שפרטנר וסלקום הציגו הרעה בתוצאות העסקיות שלהן ביחס ביחס לרבעון המקביל אתשקד (Q2/2017).
השאלה המתבקשת היא, איך היו הביצועים ברבעון השני בהשוואה לאלו של הרבעון הראשון (Q1/2018)?

3.1 EBITDA

נתחיל עם ה-EBITDA (רווח תפעולי מנוטרל + פחת והפחתות + הוצאות מבוססות מניות).
פרטנר מציגה שחיקה מינורית יחסית של 6 מיליון שקל, וסלקום רושמת ירידה גבוהה יותר של 21 מיליון שקל.

פרטנר סלקום רבעון שני EBITDA

3.2 EBIT

נמשיך עם הרווח התפעולי המתואם (בנטרול הכנסות והוצאות אחרות).
פרטנר מציגה ירידה קלה יחסית של 10 מיליון שקלים, וסלקום מציגה ירידה של 31 מיליון שקל.

פרטנר סלקום רווח תפעולי מתואם

שימו לב:
מנתוני סלקום לא נוטרלו הפרשי התחשבנות בגין הסכם שיתוף הרשתות עם גולן ועדכון בהפרשות בגין הליכים משפטיים.
(בדוחות אין גילוי ביחס לסכומי ההתחשבנות עם גולן ולהפרשות המשפטיות)


4. נקודת האור: ה-ARPU

ההכנסה החודשית הממוצע למנוי סלולר (ARPU) של פרטנר עמדה ברבעון השני של 2018 על 57 שקל, ירידה של שקל אחד בהשוואה ל-ARPU ברבעון הקודם.
אלה מה? בדוחות של פרטנר נכתב ש"הירידה נובעת מהפרשה חד פעמית בגין הפרשה לתביעה ייצוגית. בנטרול ההפרשה ה- ARPU עמד של 59 שקל".

ההכנסה החודשית הממוצע למנוי סלולר (ARPU) של סלקום עמדה ברבעון השני של 2018 על 51.8 שקל, זהה לרמתה ברבעון הקודם.

היציבות ב-ARPU של פרטנר וסלקום מפתיעה בייחוד על רקע העובדה שבתחילת הרבעון השני (וליתר דיוק ב-10.4.2018) אקספון השיקה את חבילות הסלולר המוזלות שלה.


5. סיכום ומסקנות

  • שורת הרווח הנקי מחמירה עם פרטנר וסלקום
    בנטרול אירועים חריגים התמונה פחות גרועה מכפי שאפשר להתרשם רק על סמך השורה התחתונה.
  • ההרעה בביצועי פרטנר פחותה בהשוואה לזאת של סלקום
    טענה זאת נכונה גם בהשוואה לרבעון המקביל (Q2/2017) וגם ביחס לרבעון הקודם (Q1/2018).
  • נקודת האור: ה-ARPU
    למרות השקת אקספון (עם המותג we4G) ה-ARPU של פרטנר וסלקום לא ירד.

עד כאן לפעם זאת,
הארות ותגובות יתקבלו בברכה.
שיהיה לכולנו שבוע טוב
יניב רחימי


לקבלת עדכונים בוואטסאפ על תכנים חדשים בבלוג אג"ח:
א. הוסף לאנשי הקשר שלך את המספר 0504-233-113
ב. שלח הודעת וואטסאפ עם שמך המלא ועם המילה "צרף"


גאון ושבר בלוג אגח

אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות